خریداران بورس انگیزه دارند


بررسی معاملات پربسامد و تأثیر آن بر نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از کارکردهای مهم بورس افزایش قابلیت نقدشوندگی سهام است . اگر بازار سهام بازاری نقد و روان
نباشد، انگیزه ای برای جذب سرمایه گذاری ایجاد نخواهد کرد، از طرف دیگر بازار سهام به شدت تحت تأثیر
توسعه فناوری های پیشرفته رایانه ای قرار گرفته که باعث شده حجم اعظم معاملات به صورت آنلاین )برخط(
انجام پذیرد. پژوهش حاضر به تحلیل معاملات صورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران از منظر معاملات
پربسامد می پردازد و تأثیر این گونه معاملات را بر نقد شوندگی بازار بررسی میکند.
بر این اساس 5 مؤلفه مهم مؤثر بر قدرت نقد شوندگی ازجمله تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران، تعداد
سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه
زمانی فروردین 09 تا پایان شهریور 09 مورد بررسی قرارگرفته و سپس همبستگی آنها با متغیر معاملات پربسامد
از طریق رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفت. بر مبنای نتایج بدست آمده
بین معاملات پربسامد با 3 متغیر تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران و روزهای معاملاتی در سطح 05 % اطمینان
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، لذا میتوان گفت معاملات پربسامد بر قدرت نقد شوندگی مؤثر است.

مالیات بورس چگونه است

سرمایه گذاری در بازار سرمایه شاخه های متفاوت و وسیعی دارد که در این مقاله به بررسی سرمایه گذارانی که با هدف کسب درآمد سرمایه خود را در بورس سرمایه گذاری کرده اند می پردازیم به علاوه این که مالیات خرید و فروش بورس و سهام و نیز مالیات هایی که سهامداران موظف به پرداخت آن هستند را بررسی می کنیم.

مالیات بورس چگونه است:

در بحث بورس فرابورس، اوراق بهادار و مالیاتی که به آن تعلق می گیرد چالش ها و بحث های فراوانی است. آنچه دولت تحت عنوان مالیات بر بورس تحمیل می کند مربوط به معاملات است و دولت برای اوراق بهادار، مالیات وضع نمی کند و تنها سرمایه گذاران و سهامداران فعال در بورس هستند که وظیفه دارند مالیات بورس را بپردازند. هدف از دریافت مالیات بورس جلوگیری از سفته بازی افرادی است که با این کار به سودهای کلانی در بورس دست پیدا می کنند. دریافت مالیات بورس باعث می شود که انگیزه سوداگران بورس برای افزایش نامتعارف قیمت ها در بورس کاهش پیدا کند.

مطابق مصوبه های قانون تجارت و مالیات مستقیم، شرکت های فعال در بورس که داخل کشور هستند موظف خریداران بورس انگیزه دارند به پرداخت سالانه 25 درصد از سود خود به عنوان مالیات هستند. ناگفته نماند که سهامداران هنگام فروش سهام نیز باید نیم درصد از مبلغ فروش را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. به عبارت دیگر نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم آن نیم خریداران بورس انگیزه دارند درصد است.

برای مطالعه مقاله وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

معافیت های مالیاتی بورس:

شاید ندانید که بخشی از فعالیت اقتصادی مربوط به بورس از پرداخت مالیات معاف هستند. سود سهام بورس اوراق بهادار از پرداخت مالیات معاف است؛ زیرا شرکت های سهامی قبل از تقسیم سود سالانه اقدام به پرداخت مالیات آن کرده اند و برای این که دریافت مالیات از سهام داران مضاعف نشود دولت در این مرحله مالیاتی از آنها دریافت نمی کند.

خوب است بدانید شرکت های بورسی از 10 درصد تخفیف مالیاتی هم برخوردار هستند و در صورتی که سهام آزاد شرکتی بیش از 20 درصد کل سهام باشد تخفیف مالیاتی این شرکت عضو بورس، دو برابر خواهد شد.

گروه هایی سرمایه گذار در بورس:

افراد فعال در بورس که مشمول پرداخت مالیات هستند به سه دسته تقسیم می شوند.

  1. گروه اول: کسانی هستند که به قصد سرمایه گذاری وارد بورس شده اند، هر شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف به دست آوردن درامد یا برای راه اندازی کسب و کاری که منتهی به کسب درامد شود پولی را به کسی یا جایی بسپارد سرمایه گذار گفته می شود. آن دسته از افراد که به منظور افزایش درآمد وارد بورس می شوند سرمایه گذاران بورس هستند.
  2. گروه دوم: این دسته شامل شرکت های کارگزاری و صندوق های سرمایه گذاری در بورس می شود که در واقع نقش واسطه را داشته که مراحل انجام معاملات را ساده تر می کنند یا زمینه انجام معاملات را برای افراد دیگر فراهم می کنند. صندوق های سرمایه گذار نیز موسساتی هستند که وجوه سرمایه گذاری شده را مدیریت می نمایند. این صندوق ها با جمع آوری سرمایه ها و آگاهی از شرایط موجود، امکان سرمایه گذاری با مبالغ کم در سهام شرکت های اوراق بهادار و غیره را فراهم می کنند.
  3. دسته سوم: شرکت هایی هستند که سرمایه پذیر بورس هستند. این شرکت ها در ازای خدماتی که به مردم می دهند از انها کارمزد دریافت می کنند.

برای مطالعه مقاله مراحل رسیدگی پرونده مالیاتی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مراحل پرداخت مالیات در معاملات بورسی:

پرداخت مالیات در بورس نیز مانند سایر بخش های اقتصادی مشمول ضوابطی است که شرایط و قوانین خاص خود را دارد که به شرح آن می پردازیم.

پرداخت مالیات هنگام خرید سهام:

مالیاتی که هنگام خرید سهام باید پرداخت شود، ربطی به سرمایه گذار ندارد و فروشنده سهام است که باید مالیات نقل و انتقال سهام را پرداخت کند. شاید این کار برای تشوق بیشتر سرمایه گذاران به شرکت در فعالیت های بورسی باشد.

مالیات بر درآمد سود بدست آمده از سهام:

همان طور که گفته شد سود سهام و سهم الشرکه دریافتی توسط سرمایه گذار مشمول پرداخت مالیات نیست، چون شرکت سهامی مالیات خود را قبل از تقسیم خود پرداخت کرده اند بنابراین لزومی به دریاف مالیات از سود گیرندگان نیست. خبر خوب دیگر این است که نه تنها سود سهام از پرداخت مالیات معاف است بلکه جوایز تعلق گرفته به اوراق مشارکت نیز معاف از مالیات است.

مالیات نقل و انتقال سهام:

همان طور که می دانید پرداخت مالیات، هنگام نقل و انتقال سهام به عهده فروشنده سهام است که به ازای هر نقل و انتقال یا فروشی باید به میزان 5./. نیم درصد ارزش فروش سهام را به طور مقطوع به عنوان مالیات پرداخت کند.

مالیات بر سهام اشخاص متوفی:

آنچه از شخص متوفی باقی می ماند تحت عنوان ارث به بازماندگان می رسد و مالیات مربوط به ارث در حوزه قوانین حاکم بر مالیات بر ارث مشمول اموال شخص متوفی می شود.

دریافت مالیات از سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای تعلق گرفته به آنها تا تاریخ انتقال به وراث مشمول پرداخت مالیات به میزان 3 درصد است. درباره سهام و سهم الشرکه که از متوفی به جا می ماند، بازماندگان باید ابتدا مالیاتی به نرخ 1.5 برابر نرخ ذکر شده در ماده 143 (مبلغ مذکور گفته شده در ماده 143 نیم درصد است) را پرداخت نمایند تا انتقال صورت پذیرد.

برای مطالعه مقاله مراحل رسیدگی پرونده مالیاتی می توانید از این لینک استفاده نمایید.

تفاوت میان کارمزد و مالیات:

برخی سرمایه گذاران به غلط تصور می کنند که مبلغ نیم درصد ارزش معامله که هنگام خرید و فروش سهام پرداخت کرده اند همان مالیات بر بورس بوده غافل از این که این مبلغ مالیات نبوده و در واقع کارمزدی است که باید هنگام خرید و فروش سهام پرداخت می کردند. البته این نرخ در تمام اوراق بهادار رقم یکسانی ندارد و هر برگ نرخ مخصوص به خود را دارد که طی محاسبات خاصی به دست می آید.

پیش بینی بورس: بازار امروز ادامه رو بازار دیروز| انگیزه خرید کم رنگ شد

معاملات بازار سهام در روز دوشنبه احتمالا در همان مسیر دو روز گدشته دنبال شود.

پیش بینی بورس: بازار امروز ادامه رو بازار دیروز| انگیزه خرید کم رنگ شد

فیلم دیده نشده از شهاب حسینی و همسر جدیدش | همسر 20 ساله شهاب حسینی کیست؟

معاملات بازار سهام در روز دوشنبه همچنان از سمت عرضه از موقعیت بهتری برخوردار است و فروشندگان با توجه به مختصات کنونی بازار سهام همچنان خریداران را تحت فشار قرار می دهند.

در هفته جاری در دو روز ابتدایی، فروشندگان در مسیر روبه جلو در حرکت بودند. این درحالی است که با وجود اینکه خریداران می توانند با دریافت سیگنال های مثبت و داشتن کشش و قیمت های جذاب سهام در موقعیت بهتری قرار گیرند اما اغلب به دلیل دورنمای بازار سهام، بورس و فرابورس در شرایط انتظاری به سر می برند.

تردیدهای شکل گرفته در بورس و فرابورس

بخشی از رفتار معامله گران بازار سهام متاثر از دورنمای تردید و انتظاری بازار سهام همچنان غیرفعال است. به نظر می رسد تنها در صورت تداوم سیگنال های مثبت از وین و ریاض و فعال شدن توان خریداران ناشی از عیب یابی موقعیت تردید آمیز فروشندگان، بازار می تواند جهت کنونی شاخص بورس را تغییر دهد.

آنچه می تواند موقعیت کنونی خریداران را بهبود بخشد، بخشی از خریداران بورس انگیزه دارند آن در دست ناظران و سیاست‌گذاران بورس است که بازار را در یک موقعیت و منطق اقتصادی قرار دهند.قیمت ها در بورس محل تلاقی عرضه و تقاضاست اما محدودیت های موجود در معاملات همچون حجم مبنا یا دامنه نوسان به طور جدی نماگر انحرافی در موقعیت فعلی بازار است. البته بازار سهام در معاملات روز یکشنبه همان مسیر قبلی روز شنبه را دنبال کرد و بر مبنای شاخص های عملکردی تغییری در مسیر شاخص بورس شکل نگرفت.

خریداران بورس و فرابورس غیرفعالند

تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز هم نشان می دهد فروشندگان بر مبنای شاخص های عملکردی بازار سهام در موقعیت بهتری به سر می برند و خریداران به دلیل تردیدهایی که نسبت به دورنمای بازار دارند خریداران بورس انگیزه دارند و مدت مدیدی است به صورت ثابتی در بازار جا خوش کرده، همچنان غیرفعالند.

با توجه به بررسی شاخص های عملکردی بازار سهام، احتمالا بازار سهام همان مسیر دو روز قبل را دنبال می کند. همچنین در صورت ارسال سیگنال های مثبت از رویدادهای سیاسی و اقتصادی به بازار سهام، فعال شدن خریداران که می تواند تغییر جهت شاخص کل بورس را هم به دنبال داشته باشد، پایدار نخواهد بود.

خریداران بورس انگیزه دارند

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل دوم: تولید

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل دوم: تولید

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | بخش پنجم | فصل 1: اقتصاد بین الملل

آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | بخش پنجم | فصل 1: اقتصاد بین الملل

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین فصل 2 از بخش چهارم (بودجه و امور مالی دولت) | اقتصاد دهم انسانی دبیرستان فاطمه الزهرا

آزمون آنلاین فصل 2 از بخش چهارم (بودجه و امور مالی دولت) خریداران بورس انگیزه دارند | اقتصاد دهم…

تیم مدیریت گاما

امتحان بخش 3 و 4 اقتصاد دهم دبیرستان جام تبریز + پاسخ

امتحان بخش 3 و 4 اقتصاد دهم دبیرستان جام تبریز + پاسخ

علی افلاکی خسروشاهی

امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان مبین مشهد | دی 97 + پاسخ

امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان خریداران بورس انگیزه دارند مبین مشهد | دی 97 + پاسخ

مجموعه سؤالات تستی تألیفی و کنکوری بخش 2 اقتصاد پایه دهم | فصل اول: پول

مجموعه سؤالات تستی تألیفی و کنکوری بخش 2 اقتصاد پایه دهم | فصل اول: پول

آیسان میر فاتحی

سؤالات طبقه‌بندی شده درس به درس اقتصاد پایه دهم دبیرستان + پاسخ

سؤالات طبقه‌بندی شده درس به درس اقتصاد پایه دهم دبیرستان + پاسخ

مجموعه سؤالات تستی تألیفی و کنکوری بخش 1 اقتصاد پایه دهم | فصل دوم: تولید

مجموعه سؤالات تستی تألیفی و کنکوری بخش 1 اقتصاد پایه دهم | فصل دوم: تولید

روانشناسی بازار- احساس خریداران و فروشندگان بازار سرمایه و بورس

روانشناسی بازار- احساس خریداران و فروشندگان بازار سرمایه و بورس

روانشناسی بازار چیست؟ روانشناسی بازار ، احساس خریداران و فروشندگان بازار مالی در هر مقطع از زمان است. این اصطلاح اغلب توسط رسانه های مالی و تحلیل گران برای توضیح حرکت ناگهانی بازار رو به بالا یا پایین استفاده می شود. روانشناسی بازار به عنوان یک نیروی قدرتمند در نظر گرفته می شود و ممکن است با اصول یا رویدادهای خاصی در ارتباط باشد.

به عنوان مثال ، اگر سرمایه گذاران به طور ناگهانی اعتماد خود به سلامت اقتصاد را از دست بدهند و تصمیم بگیرند که از خرید سهام عقب نشینی کنند ، شاخص های قیمت های کلی بازار، سقوط می کنند. قیمت سهام ها، صرفنظر از عملکرد مالی شرکت ها، سقوط خواهد کرد.

حرص و طمع ، ترس و هیجان همه می توانند در روانشناسی بازار نقش داشته باشند. تئوری مالی متعارف فرض می کرد که قیمت ها همیشه بر اساس ملاحظات منطقی هستند و روانشناسی بازار نمی تواند تأثیر آنچنانی داشته باشد.

روانشناسی بازار- احساس خریداران و فروشندگان بازار سرمایه و بورس

درک روانشناسی بازار

حرص و آز ، ترس ، انتظارات و شرایط، همه عواملی هستند که در روانشناسی بازار نقش دارند. توانایی این حالات ذهنی در ایجاد “خطر” و “ریسک کردن” دوره ای ، و یا دوره های رونق و سقوط در بازارهای مالی ، کاملاً وجود دارد.

نظریه مالی متعارف ، یعنی فرضیه کارآمدی بازار ، مورد انتقاد قرار می گیرد زیرا برای روانشناسی بازار به اندازه کافی حساب باز نکرده است. یعنی جهانی را توصیف می کند که در آن همه بازیگران در بازار رفتاری منطقی دارند و نمی توانند جنبه احساسی بازار را پاسخ دهند. اما روانشناسی بازار می تواند به نتیجه غیرمنتظره ای منجر شود که با مطالعه اصول اولیه نمی توان پیش بینی کرد. به عبارت دیگر ، نظریه های روانشناسی بازار با اعتقاد منطقی بودن بازارها مغایرت دارد.

مهم: تحلیل بنیادی، عملکرد سهام را توصیف می کند ، اما روانشناسی بازار می تواند آنرا را نادیده بگیرد و قیمت سهام را به سمت غیر منتظره سوق دهد.

پیش بینی روانشناسی بازار

به طور کلی ، دو روش برای جمع آوری اطلاعات سهام توسط متخصصان استفاده می شود ، و فقط یکی از آنها توجه زیادی به روانشناسی بازار دارد. تجزیه و تحلیل بنیادی به دنبال انتخاب سهام پیشرو با تجزیه و تحلیل منابع مالی شرکت در زمینه آن صنعت است. روانشناسی بازار جای کمی در این بررسی دارد. تجزیه و تحلیل تکنیکال بر روندها ، الگوها و سایر شاخص هایی متمرکز است که قیمت سهام را بالا یا پایین می کند. روانشناسی بازار یکی از این عوامل است.

روانشناسی بازار- احساس خریداران و فروشندگان بازار سرمایه و بورس


مطالعات روانشناسی بازار

مطالعاتی در مورد تأثیر روانشناسی بازار بر عملکرد و بازده سرمایه گذاری انجام شده است. اقتصاددان آموس توورسکی و روانشناس برنده جایزه نوبل ، دانیل کانمن ، اولین کسانی بودند که نظریه بازار متداول بازار کارآمد را به چالش کشیدند. به این معنا که آنها این تصور را که انسان در بازارهای مالی همیشه بر اساس اطلاعات عمومی و مربوط به قیمت ها تصمیم منطقی می گیرند ، قبول نکردند. آنها با رد این مفهوم ، پیشگام حوزه اقتصاد رفتاری بودند. نظریه ها و مطالعات آنها بر شناسایی خطاهای سیستماتیک در تصمیم گیری انسان متمرکز است که ناشی از سوگیری های شناختی مانند انزجار از دست دادن و تعصب است. کار آنها به طور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفته و برای استراتژی های سرمایه گذاری ، تجارت و مدیریت پرتفوی مورد استفاده قرار گرفته است.

روانشناسی بازار- احساس خریداران و فروشندگان بازار سرمایه و بورس

روانشناسی بازار- احساس خریداران و فروشندگان بازار سرمایه و بورس

این مطلب مقدمه ای بر آشنایی با روان شناسی بازار بود و در مطالب بعدی توضیحات بیشتری ارائه می گردد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.