مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟


مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟

اگر مسلمانی به عنوان کارگر، جهت بنایی در کلیسا کار کند، چه حکمی دارد؟ او برای تأمین نفقه خانواده مجبور به چنین کاری شده است.

کارگریِ یک مسلمان در کلیسا به عنوان بنایی یا مثل آن جایز نیست؛ مگر اینکه واقعاً ناچار به انجام این کار شود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
جایز نیست مگر ترک آن موجب اضطرار شخص شود یا مزاحم با امر اهم یا مساوی باشد مثلاً دفع امری که مفسده آن مساوی یا بیشتر از مفسده ساختن مکان مزبور باشد متوقف بر وجود چنین مکانی باشد.
حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی):
جایز نیست و گرفتن اجرت اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
نباید در فرض مذکور آن کار را انجام بدهید و در چنین وضعی حاکم شرع باید زندگی وی را از بیتالمال تأمین کند.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
کارگریِ یک مسلمان در کلیسا به عنوان بنایی یا مثل آن فی حد نفسه جایز نیست؛ ولی اگر اضطرار پیدا شود یا مزاحم با امر اهم یا مساوی باشد، جایز است.
بنابراین، اگر امکان اقامت وی در آن کشور متوقف براین کار باشد و او مضطر به اقامت در آن کشور باشد (مثل این که در کشور خود امنیت نداشته باشد)، می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. یا اگر بهبود روابط بین مسلمانان و مسیحیان، یا امنیت مسلمانان در آن سرزمین متوقف بر این کار باشد، می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
لینک به سایت استفتائات

[1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.

صرف ورود به کلیسا اشکالی ندارد، مگر این که فرد مسلمانی که در آن جا حضور پیدا کرده به گونه ای متشخص باشد که صرف ورود او موجبات رونق کلیسا را فراهم کند، یا فرد مسلمان از نظر آگاهی و تاثیر پذیری بگونه .

الف. ترجمه: ای شیعیان ما و کسانی که خود را بر حق و شیعه می دانید! از اصحاب رأى دوری کنید که آنان دشمنان سنّت هستند. این افراد، غافل و جاهلند از این که سنّت را حفظ کنند و سنّت هم امکان نگه داری به آنها .

کار و تلاش در راستای پیشرفت علم و دانش به خودی خود، در هر کجای دنیا ایرادی ندارد، مگر اینکه: الف. عمل مذکور موجب کمک به انجام گناه و یا ایجاد مفسده (مانند ترویج فساد و نشر اکاذیب) باشد. ب. این کار .

مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟

اگر مسلمانی به عنوان کارگر، جهت بنایی در کلیسا کار کند، چه حکمی دارد؟ او برای تأمین نفقه خانواده مجبور به چنین کاری شده است.

کارگریِ یک مسلمان در کلیسا به عنوان بنایی یا مثل آن جایز نیست؛ مگر اینکه واقعاً ناچار به انجام این مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ کار شود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
جایز نیست مگر ترک آن موجب اضطرار شخص شود یا مزاحم با امر اهم یا مساوی باشد مثلاً دفع امری که مفسده آن مساوی یا بیشتر از مفسده ساختن مکان مزبور باشد متوقف بر وجود چنین مکانی باشد.
حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی):
جایز نیست و گرفتن اجرت اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
نباید در فرض مذکور آن کار را انجام بدهید و در چنین وضعی حاکم شرع باید زندگی وی را از بیتالمال تأمین کند.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
کارگریِ یک مسلمان در کلیسا به عنوان بنایی یا مثل آن فی حد نفسه جایز نیست؛ ولی اگر اضطرار پیدا شود یا مزاحم با امر اهم یا مساوی باشد، جایز است.
بنابراین، اگر امکان اقامت وی در آن کشور متوقف براین کار باشد و او مضطر به اقامت در آن کشور باشد (مثل این که در کشور خود امنیت نداشته باشد)، می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. یا اگر بهبود روابط بین مسلمانان و مسیحیان، یا امنیت مسلمانان در آن سرزمین متوقف بر این کار باشد، می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
لینک به سایت استفتائات

[1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.

صرف ورود به کلیسا اشکالی ندارد، مگر این که فرد مسلمانی که در آن جا حضور پیدا کرده به گونه ای متشخص باشد که صرف ورود او موجبات رونق کلیسا را فراهم کند، یا فرد مسلمان از نظر آگاهی و تاثیر پذیری بگونه .

الف. ترجمه: ای شیعیان ما و کسانی که خود را بر حق و شیعه می دانید! از اصحاب رأى دوری کنید که آنان دشمنان سنّت هستند. این افراد، غافل و جاهلند از این که سنّت را حفظ کنند و سنّت هم امکان نگه داری به آنها .

کار و تلاش در راستای پیشرفت علم و دانش به خودی خود، در هر کجای دنیا ایرادی ندارد، مگر اینکه: الف. عمل مذکور موجب کمک به انجام گناه و یا ایجاد مفسده (مانند ترویج فساد و نشر اکاذیب) باشد. ب. این کار .

چالش بانک‌های ایران با دهه هفتادی‌ها

دکتر فرهاد نیلی که این بیانیه را می‌خواند، اشاره کرد: «بانکداری الکترونیک در ایران به‌عنوان صنعتی پویا وارد دوران بلوغ خود شده است. استفاده از فناوری‌های نوین در افزایش سرعت، دقت و سهولت خدمات پرداخت چشمگیر و مثال‌زدنی است، هرچند بخش سنتی بانکداری که در خدمات اعتباری خلاصه می‌شود، هنوز در برابر پذیرش فناوری مقاومت می‌کند. مقایسه ۲۲۰میلیون کارت بدهی و ۲میلیون کارت اعتباری شاهد گویایی بر این ادعاست.» او ادامه داد: «شایسته است صنعت بانکداری در درون منظومه‌یی تحلیل شود که بازیسازان و بازیگران آن، با یکدیگر تعامل می‌کنند. این تعامل راهبردی، تحلیلگران را بر آن می‌دارد تا منظومه روابط درون صنعت را در قالب یک اکوسیستم واکاوی کنند. بازیسازان این صنعت شامل دولت و مقام ناظر بوده و بازیگران آن بانک‌ها، شرکت‌های فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه خواهند بود.» دکتر نیلی با بیان این نکته که در بانکداری سنتی بانک تنها خزانه‌دار مشتری است که حساب‌های او را نگهداری کرده و دستورات پرداخت را دریافت، پردازش و تسویه می‌کند، ادامه داد: «این رابطه انفعالی در بهترین شکل خود پول فیزیکی را به پول الکترونیکی تبدیل کرده ولی تغییر ماهوی در رابطه بانک و مشتری ایجاد نمی‌کند. انتظار می‌رود در نوسازی و بازتعریف نقش بانک‌ها در درون اکوسیستم، رابطه بانک و مشتری به کمک فناوری به رابطه‌یی تعاملی ارتقا یابد که نقش بانک در آن ارایه مشاوره و توصیه مالی متناسب با ویژگی‌های رفتاری مشتری است.»

او همچنین تاکید کرد: «در این پارادایم، ارزشمندترین دارایی بانک‌ها سرمایه داده‌یی است که از انباشت و فرآوری داده‌های مالی و غیرمالی، شناسنامه مالی مشتری را استخراج و به‌تدریج راستی‌آزمایی می‌کنند. این شناسنامه فصل مشترک رابطه تعاملی بانک با مشتری و مبنای متمایز کردن خدمات بانک به مشتری متناسب با الگوی رفتاری او به‌عنوان وجه افتراق بانکداری مدرن و سنتی است. نتیجه چنین پارادایمی انضباط مالی و پیش‌بینی‌پذیری رفتار مشتری است.»

در این بیانیه دبیر همایش بااشاره به تحولات زمانه گفت: «تغییر مدل کسب‌وکار بانک‌ها متناسب با تغییرات الگوی رفتاری نسل جدید متولد دهه 70 و 80 برای صنعت بانکی ضروری است. این تغییرات رفتاری که شامل گسترش حریم شخصی، عدم علاقه به فرم‌های کاغذی، اتکا به ابزارهای هوشمند و به‌طور خاص تجمیع بخش قابل‌ملاحظه‌یی از هویت فرد در دنیای مجازی است، مختص ایران نبوده و به‌عنوان یکی از چالش‌های گسترش فناوری اطلاعات پیش روی سیاست‌گذاران در بیشتر کشورهای جهان است.»

دبیر چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در ادامه گفت: «بانک‌های ما از پیامدهای این موج بزرگ اجتماعی مصون نخواهند بود. ویژگی‌های رفتاری این نسل آینده‌ساز می‌تواند به‌عنوان فرصت یا تهدید برای بانک‌ها مطرح باشد. ارایه خدمات بانکی روی گوشی‌های هوشمند و در قالب برنامه‌های کاربردی (APPs) نزدیک‌ترین گزینه برای پاسخ به نیازهای مالی این نسل است. این عرصه دیر یا زود میدان رقابت بانک‌ها و شرکای تجاری غیربانکی آنها خواهد بود. بعضی آینده‌پژوهان بر این باورند که بانکداری باقی خواهد ماند ولی بقای بانک‌ها منوط به انتخابی هوشمندانه برای بهره‌گیری از این فرصت است.»

او همچنین گفت: «هرچند رعایت ملاحظات مقام ناظر بازار پول برای پذیرش نوآوری‌های مالی بایسته‌یی خطیر است، در ترازیابی پایداری مالی و توسعه مالی شایسته است وزن بیشتری به توسعه مالی داده شود. در این صورت موافقت مقام ناظر با اجرای آزمایشی برخی نوآوری‌های مالی در سطوحی محدود شاید گزینه مناسبی برای تعمیق مالی با حفظ ملاحظات ثبات مالی باشد. در هر صورت باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نباید ملاحظات مقام ناظر به‌عنوان محدودیت جدی توسعه مالی قلمداد شود.»

دکتر فرهاد نیلی با بیان این مطلب که خدمات بانکی ترکیبی پیچیده از محصولات و ابزارهای متنوع‌اند که متناسب با نیازهای مشتری و مزیت‌های رقابتی عرضه‌کننده، بسته‌بندی و متنوع‌سازی می‌شوند، ادامه داد: «در زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی متناسب با سلیقه و خواست مشتریان، نقش سایر بازیگران اکوسیستم بانکی قابل‌توجه است. اگر دریافت خدمات با کیفیت برای مشتری اصالت داشته باشد، مشارکت دادن بازیگران غیربانکی در ایجاد ارزش افزوده خدمات مالی با اتکا به چارچوب‌هایی چون بانکداری باز از ضرورت‌ها و اولویت‌های امروز صنعت بانکی است.»

او همچنین ادامه داد: «لازمه ارتقای سطح کیفی خدمات بانکی و جلب مشارکت بازیگران غیربانکی در زنجیره ارزش خدمات، سودآور بودن سرمایه‌گذاری‌های آتی است. ادامه روند کنونی اعطای یارانه به بهره‌مندان از خدمات پرداخت که مستقیم یا غیرمستقیم ازسوی سپرده‌گذاران تامین می‌شود، خلاف عدالت و آموزه‌های بدیهی اقتصاد است. پافشاری بر این راهبرد طی سالیان گذشته سهم کارمزد در سبد درآمدی بانک‌ها را حتی از مقادیر اندک اولیه تنزل داده است. باتوجه به اینکه پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح ساختار کارمزدها در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد، لازم است همه ذی‌نفعان صنعت مالی و بخش تجاری کشور به این نکته کلیدی توجه داشته باشند که ادامه اعطای یارانه از خدمات اعتباری بانک به خدمات پرداخت نه امکان‌پذیر و نه معقول است.»

دکتر نیلی اشاره کرد: «هزینه توسعه خدمات بانکی را باید همه ذی‌نفعان این صنعت متناسب با بهره‌مندی خود از این خدمات بپردازند. برآورد می‌شود درصورت اصلاح کارمزدها و بهبود تدریجی ساختار درآمدی بانک‌ها فشار بر نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌ها تخفیف یابد و بانک‌ها بتوانند مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ سبد درآمدی خود را متنوع‌تر کنند. به‌نظر می‌رسد درصورت اصلاح ساختار کارمزدها بتوان الگوی ایجاد کنسرسیوم متشکل از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌مند را در تکمیل زنجیره ارزش افزوده خدمات بانکی فراهم کرد».

درگیری چه سطوحی در فرایند تصمیم گیری خرید دارد؟

( درگیری چه سطوحی در فرایند تصمیم گیری خرید دارد؟ ) درگیری ذهنی به این معنی است که هر کس چه طور و چقدر علاقه‌مند است خرید کند و در واقعیت آن محصول را خریداری می‌کند. منظور از درگیری ذهنی، حالت انگیزشی، برانگیختگی و علاقه نسبت به خرید است. این حالات می‌تواند بیرونی باشد و به موقعیت یا شرایط اجتماعی و فرهنگی ویژه مربوط باشد و یا درونی و بر اساس حالات روان‌شناختی فرد، ایجاد شود. محصولات کم‌درگیر مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ اغلب محصولات ارزانی هستند که اگر افراد در خرید اشتباه کنند، خطر کمتری متوجه مشتری ها و فروشندگان می‌شود. محصولات با درگیری بالا، این خطر را با خود حمل می‌کنند که اگر فرد خریدار شکست بخورد، برای او بسیار گران تمام می‌شود و دچار پیچیدگی‌هایی خواهد شد.
مشتری ها هنگام خرید یک محصول، همیشه همه‌ی مراحل تصمیم گیری برای خرید را به ترتیب طی نمی‌کنند. شاید هر کس در مورد محصولاتی که به آن نیاز دارد، فکر کند، اما توجه ویژه‌ای به آن نمی‌کند. اما در یک زمان دیگر ممکن است به یک محصول، توجه ویژه‌ای نشان دهد، محصولات گوناگون را با هم مقایسه کند و حتی ممکن است تصمیم بگیرید هیچ کدام از آن‌ها را نخرد. در برخی موارد ممکن است که سه مرحله‌ی اول از مراحل تصمیم گیری حذف شود و طی یک تصمیم گیری تکانشی فرد مبادرت به خرید یک محصول کند. برای مثال به طور اتفاقی در یک فروشگاه کفش، یک برند معروف نظر وی را جلب کند.. این همان کفشی است که بازیگر معروف فیلم محبوبش در آخرین مصاحبه‌ی خود به پا کرده بود، ممکن است وی این محصول را بخرد، چون آن را می‌خواهد، خرید یک محصول بدون برنامه ریزی و بدون تفکر، خرید تکانشی نام دارد. خرید تکانشی مفهومی به نام درجه‌ی شمول یا درگیری ایجاد می‌کند. به این معنی که برای یک شخص چقدر این خرید مهم است؟ جایی که علاقمندی‌های فردی، خرید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در پکیج جامع دیجیتال مارکتینگ تخصصی نوکارتو می‌توانید پیرامون موضوع بازاریابی تبلیغات اینترنتی ، اطلاعات جامعی را به‌دست بیاورید.
در تصمیم ها با درگیری کم، اغلب پاسخ‌های رفتاری مشتری بر حسب روال روی می‌دهد. برای مثال هنگامی که فرد قصد خرید خودکار را دارد. بر اساس اطلاعات محدود یا اطلاعاتی که پیش از این جمع‌آوری کرده است، دست به عمل می‌زند یا هنگام عبور از کنار سوپر مارکت یک بسته چیپس می‌بیند و به خاطر می‌آورد که گرسنه است این محصولات دارای درجه‌ی کم هستند زیرا ضروری نیستند. لذا به صورت تکانشی خریداری می‌شوند، ارزانی آن‌ها سبب می‌شود خطرپذیری در موردشان در پایین‌ترین حد باشد.
اما تصمیم ها با درگیری زیاد، خطر بزرگی برای خریدار به شمار می‌آیند. شکست در این مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ نوع خریدها سبب پیچیدگی فراوانی است. زیرا هر فرد در طول زندگی خود، فرصت‌های محدودی در خرید محصولاتی با درجه شمول زیاد مانند ماشین یا خانه دارد. از این رو خریداران اغلب پاسخ‌هایی بر حسب روال برای تصمیم به خرید نشان نمی‌دهند. در این گونه موارد مشتری ها درگیر فرایندی به نام حل مسئله‌ی گسترده می‌شود. حالتی که زمان زیادی برای مقایسه‌ی ویژگی‌های یک محصول، ضمانت و موارد دیگر صرف می‌شود.
تصمیم ها با درجات درگیری متوسط، شرایطی میان دو نوع درگیری کم و زیاد دارند، هنگامی که افراد اطلاعاتی در مورد کالاها یا خدمات مورد نظرشان دارند اما به جستجوی خود برای دستیابی به اطلاعات بیشتر ادامه می‌دهند، در این گروه می‌گنجند، خرید یک کوله پشتی که شما برای مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ خریدن آن فروشگاه‌های گوناگون، اجناس متنوع با قیمت های متفاوت و برندهای ویژه‌ای را جستجو می‌کنید، یک مثال از این مورد است.

عوامل تعیین کننده‌ی سطح درگیری مصرف کننده

سطح درگیری در خرید، و ایسته به پنج عامل است. تجربه‌های پیشین، میزان علاقه، خطرپذیری، موقعیت و دیدگاه اجتماعی.

١- تجربه‌های پیشین: زمانی که مشتریان در مورد محصولات یا خدماتی تجربه‌ی پیشین دارند، پس از مصرف کالا می‌آموزند به سرعت کالای مورد نظر را انتخاب کنند. زیرا با محصول آشنا شده‌اند و درمی‌یابند آن کالا می‌تواند نیازشان را برآورده کند. به همین دلیل سطح درگیری کاهش می‌یابد.

۲- علاقه: سطح درگیری به طور مستقیم با علاقه‌ی افراد ارتباط دارد برای مثال برخی از مردم به اتومبیل علاقه‌مند هستند بعضی به موسیقی و عده‌ای به مجموعه کردن کالاهای زینتی، اغلب موضوعات گوناگونی که افراد به آن‌ها علاقمند هستند تحت تاثیر تفاوت‌های فردی و شخصیتی آنان است.

۳- خطرپذیری: هر قدر خطرپذیری شخصی در خرید یک محصول یا خدمت بالاتر رود، سطح درگیری نیز افزایش می‌یابد. خطرهایی که خریداران با آن سرو کار دارند شامل خطر مالی، خطر اجتماعی و خطر روانی است خطر مالی از دست دادن ثروت یا قدرت خرید است. به عبارتی خطر زیاد با خرید گران قیمت در ارتباط است. برای مثال فردی که می‌خواهد ویلایی خریداری کند زمان و تلاش زیادی برای تصمیم گیری صحیح مصرف می‌کند چرا که قرار است با صرف وقت و هزینه‌ی بسیار، ویلای گران قیمتی تهیه کند. بدیهی است تصمیم گیری در مورد پیچیدگی‌هایی دارد که فرد را دچار چالش و درگیری می‌کند. اما ایشان پذیرای خطر اجتماعی نیستند و به نگاه مردم نسبت به خود اهمیت زیادی می‌دهند. برای مثال رانندگی با یک ماشین کهنه یا خراب می‌تواند بر نظر مردم نسبت به شخص تأثیر داشته باشد.

۴- موقعیت شرایط خرید ممکن است از یک تصمیم گیری کم درگیری به تصمیم گیری در شرایط درگیری بالا مبدل شود. یعنی بر اساس موقعیت موجود، فرد را تحت تاثیر عواملی قرار دهد که درگیری زیادی در تصمیم گیری ایجاد کند برای مثال فردی برای ناهار روزانه از ساندویچ استفاده می‌کند، هنگامی که قرار است رییس خود را مهمان کند، او را به یک رستوران مجلل دعوت می‌کند و هزینه زیادی متحمل می‌شود.

د- قابلیت رویت پذیری اجتماعی: هر قدر قابلیت رویت پذیری اجتماعی یک کالا یا خدمات بیشتر باشد، سطح درگیری با آن محصول نیز افزایش می‌یابد محصولات اغلب نشان‌دهنده موقعیت اجتماعی صاحبان خود هستند. کالاهایی مانند لباس با برند معروف و ماشین، بیان‌گر موقعیت و طبقه‌ی اجتماعی فرد است. بنابراین خطر اجتماعی با خود به همراه می‌آورد.

عوامل موقعیتی

آیا تا به حال برای شما پیش آمده است در یک فروشگاه بزرگ نتوانید مسیر خروجی را پیدا کنید؟ پژوهش‌گران حوزه‌ی نورومارکتینگ به عوامل فیزیکی، محیط خرید و فروش و مکان های بستن قراردادهای بزرگ تجاری و اقتصادی توجه ویژه‌ای دارند، نوع طراحی داخلی و دکوراسیون فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، از جمله عواملی هستند که باعت وفاداری مشتری به مرکز خرید می‌شود. امکانات رفاهی خوب منجر به پول خرج کردن بیشتر توسط افراد می‌شود. عوامل فیزیکی قابل مدیریت مانند پخش موسیقی در فروشگاه، نورپردازی، درجه حرارت و حتی بوهایی که افراد در مکان خرید استشمام می‌کنند، همگی موثر است. اغلب پیش آمده است، هنگام مراجعه به یک دفتر کار یا آپارتمان، احساس کنید چقدر آن‌جا شرایط مناسبی دارد، بی آن که متوجه تاثیر بوی مطبوع محیط بر این نظر خود باشید، این شرایط تاثیر شگرفی در تصمیم گیری دارد. پژوهش‌گرانی که در خدمت بازار هستند، تلاش می‌کنند جذابیت‌های شناختی برای افراد ایجاد کنند تا ایشان مدت طولانی‌تری را در فروشگاه‌های بزرگ صرف کنند. این موضوع منجر به معاملات و مبادلات بیشتری می‌شود و مشتری ها ضمن صرف هزینه‌ی قابل توجه با احساس مطلوب و به یاد ماندنی فروشگاه را ترک خواهند کرد. نصب آیینه در کنار آسانسور هتل‌ها، نمونه ی دیگری است. مدیران هتل، طی یک مطالعه‌ی شناختی دریافتند از آن جا که مردم در طول روز کمتر می‌توانند خود را در آیینه ببینند، هنگام انتظار کنار در آسانسورهای شلوغ، فرصت مناسبی برای دیدن خود خواهند داشت. بدین ترتیب احساس انتظار کمتری خواهند کرد. از این رو، پژوهش‌گران حوزه‌ی نورومارکتینگ به مدیران و دکوراتورهای مراکز تجاری پیشنهاد می‌کنند محصولات خود را در فروشگاه‌هایی عرضه کنند که مزین به دیوارها و قفسه‌های پر آیینه باشد. این کار موجب صرف وقت بیشتری توسط مشتریان در این مکان‌ها و به تبع، سود اقتصادی بیشتر خواهد شد
شلوغی و ازدحام از دیگر موارد موقعیتی است که تصمیم خرید افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شاید برایتان پیش آمده باشد، بدون خرید چیزی از یک فروشگاه بیرون بیایید. تنها به این دلیل که آن‌جا خیلی شلوغ بوده است. برخی مطالعات نشان داده‌اند هنگامی که محیط مبادلات خلوت است، احساس بهتری میان خریدار و فروشنده حاکم است، اما بر خلاف این عقیده، مطالعات دیگری نیز نشان می‌دهد شلوغی مرکز خرید تا حد قابل قبول، می‌تواند تاثیر مثبتی بر تصمیم به خرید مشتری داشته باشد. خدمات تخصصی اینستاگرام اعتبار و تداوم کسب و کارتان را تضمین می‌کند.

زمان

این که خرید در چه ساعت‌هایی از روز و چه روزهایی از سال انجام شود نیز بر فرایند معاملات و مدت زمانی که مشتری صرف خرید می‌کند، موثر است. پژوهش‌گران حوزه‌ی شناختی و نورومارکتینگ دریافته‌اند شخصیت برخی مشتری ها صبحی و برخی دیگر غروبی است. بنابراین زمان بر الگوهای خرید و مبادلات افراد تاثیر دارد. اغلب افراد اگر هنگام مراجعه به خواربارفروشی گرسنه باشند خرید بیشتری خواهند کرد. نکته‌ی دیگر محدودیت زمانی است بیشتر افراد تمایل دارند طول مدت خرید خود را کاهش دهند و زمان ذخیره شده را صرف امور دیگری کنند.

خلق

آیا تا به حال احساس کرده‌اید دوست دارید به خرید بروید و هنگام خرید، به آسانی مجاب به خرید یک کالا می‌شوید؟ شاید موقعیت‌های دیگری را نیز تجربه کرده باشید که ساعت‌ها وقت صرف کرده‌اید تا خودتان را برای خرید یک کالای کوچک مجاب کنید، خلق مردم به طور موقت الگوهای خرید و تصمیم گیری آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی افراد از خرید لذت می‌برند و خرید برای آن‌ها یک تفریح است، برخی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای خرید رفتن ندارند و جز در مواقع ضرورت مبادرت به خرید نمی‌کنند. این که افراد در چه زمان‌هایی دوست دارند و انگیزه خرید بیشتری در آن‌ها احساس می‌شود، از خلق‌شان پیروی می‌کند. با استفاده از خدمات دیجیتال مارکتینگ شرکت نوکارتو می‌توانید به کسب و کار خود رونق بخشید.

جنس، سن و مرحله‌ی زندگی

مردان و زنان نیازمندی‌های گوناگونی دارند و محصولات گوناگونی خریداری می‌کنند. هم‌چنان که خرید ایشان متفاوت است، نگرش‌های گوناگونی نیز در مورد خرید دارند. شاید این رخ‌نمود یا فنوتیپ سنتی روان‌شناسی را بشناسید که مردان به دنبال آن‌چه می‌خواهند می‌روند و آن را می‌خرند اما زن‌ها همه چیز را امتحان می‌کنند و زمانی خرید می‌کنند که آن‌چه را می‌خواسته‌اند را بیابند به طور کلی دو سوم کالاهای خانگی را زنان می‌خرند. در حالی که خرید سه چهارم نیازمندی‌های یخچال، خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها توسط مردان انجام می‌شود، البته امروزه مردان جوان و تحصیل کرده، کمتر اعتقاد دارند خرید، بیشتر مورد علاقه‌ی زنان و کار ایشان است. پژوهش‌گران حوزه‌ی نورومارکتینگ بر اساس یک مطالعه‌ی رفتاری دریافته‌اند حدود ۴۵ درصد مردان ازدواج کرده خرید را دوست دارند از آن لذت می‌برند و اعتقاد دارند خرید به آن‌ها احساس آرامش می‌دهد. بیشتر تفاوت‌هایی که در مطالعات جنسیتی حاصل می‌شود، ناشی از تفاوت ساختار مغز زن و مرد نیست، بلکه به دلیل شرایط آداب و سنن زندگی است که به هر کدام از دو گروه تحمیل شده و موجب پیش‌رو شدن زنان از مردان در برخی مهارت‌ها گردیده است. از این رو کسب تجربه و مهارت توسط افراد می‌تواند آن‌ها را در مهارتی که ناکارآمد هستند، متبحر کند.
بر اساس یک مطالعه‌ی نورومارکتینگ پژوهش‌گران دریافته‌اند هنگام خرید، مردان وب سایت هایی که عکس‌های زیادی از محصول دارند را بیشتر ترجیح می‌دهند. اما زنان بیشتر تمایل دارند محصول را در محیط مشاهده کنند تا بتوانند در مورد آن اظهار نظر کنند. برای مثال دوست دارند عکس آباژور مورد نظر را در اتاق‌نشیمن خود ببینند. به همین دلیل، زنان دو برابر مردان به ابزارهایی گرایش دارند که تصویر را با وضوح بهتری نشان می‌دهد. ابزارهایی که به بزرگ‌نمایی، چرخش یا تغییر رنگ محصول کمک می‌کند.

سن

سن تقویمی در تصمیم خرید عامل مهمی به شمار می‌آید. شرکت‌ها دریافته‌اند بسیاری از مشتری هایی که احساس می‌کنند از سن تقویمی‌شان جوان‌تر هستند، سراغ کالاهای مناسب‌تر برای سن شناختی‌شان می‌روند.
شرایط دموگرافیک مشتری سبک های تصمیم گیری وی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تحقیقاتی که در مطالعات پیشین انجام شده است از این دیدگاه حمایت می‌کند که جنسیت، سن و درآمد سرانه، تصمیم گیری مشتری را تحت تاثیر قرار می‌دهد تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال افراد ۱۸ تا ۲۴ سال، تمایل بیشتری نسبت به محصولات جدید مارک‌دار نشان می‌دهند. ایشان متناسب با نوسان در خلقیات و روحیات‌شان، به تغییر برند گرایش پیدا می‌کنند، اما افراد با سنین ۲۷ تا ۳۹ سال محصولاتی را جستجو می‌کنند که با آن آشنایی بیشتری دارند و پیشینه‌ی بهتری از سازنده‌ی آن دارند. شما می‌توانید با استفاده از پکیج جامع بازاریابی و تبلیغات تخصصی اینستاگرام باعث پیشرفت کسب و کار خود شوید.

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اینجا کلیک کنید.

سطوح پیشگیری از اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقاله پیشگیری از اعتیاد ، از لزوم برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه از اعتیاد خواندیم. اینکه چه تاثیری دارد و چرا با وجود مبارزه با عرضه مواد مخدر باید برنامه مدون و همیشگی و برای پیشگیری از اعتیاد داشته باشیم. حتی اشاره کردیم کاری که کلینیک ترک اعتیاد انجام می‌دهد نوعی اقدام پیشگیری از اعتیاد به‌حساب می‌آید.اما پیشگیری از اعتیاد چه مراحل و سطوحی دارد؟

سطوح پیشگیری از اعتیاد

در الگوی سنتی، تقسیم‌بندی سطوح پیشگیری از اعتیاد بر اساس خدماتی است که ارائه می‌شود که شامل موارد زیر است:

 • پیشگیری سطح اول یا اولیه
 • پیشگیری سطح دوم یا ثانویه
 • پیشگیری سطح سوم یا ثالث
 • پیشگیری پایه

پیشگیری از اعتیاد سطح اول یا اولیه

در راستای پیشگیری از اعتیاد، در اقدامات پیشگیرانه اولیه سعی می‌شود از ابتلای فرد به اعتیاد یا بیماری قبل از شکل‌گیری آن جلوگیری شود. هدف این نوع پیشگیری محدود کردن میزان بروز و درنتیجه کاهش میزان شیوع است. اقدامات ارزان و مطمئن پیشگیری اولیه کاربرد وسیع آن را توجیه می‌کند. روش‌های پیشگیری اولیه شامل از بین بردن علل، کاهش عوامل مخاطره‌آمیز، افزایش مقاومت فرد و جلوگیری از سرایت بیماری است.
پیشگیری اولیه از طریق آموزش بهداشت و ارتقای سلامتی نظیر بهبود شرایط زندگی مردم قابل‌ اجراست. این روش مستلزم تغییرات رفتاری یا تغییر در سبک زندگی افراد است. آگاه کردن جامعه از خطرات و زیان‌های مصرف مواد، آموزش مهارت‌های زندگی و ارتقای فرهنگ جامعه، مثال‌هایی برای روش‌های پیشگیری اولیه در بحث سوء مصرف مواد هستند.از خدمات کلینیک ترک اعتیاد شبانه روزی آکسون، خدمات مشاوره و روانشناسی است که میتوانید ازطریق دریافت مشاوره رایگان از خود و خانوادتان در برابر آسیب‌ها محافظت کنند.

کلینیک ترک اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد سطح اول یا اولیه

یکی از اقدامات پیشگیری از اعتیاد اولیه، شناسایی عوامل خطرزای اعتیاد و افراد در معرض خطر و تقویت عوامل محافظت کننده است. هر چه تعداد عوامل خطرزا بیشتر باشد، احتمال آسیب‌پذیری بیشتر است و هر اندازه تعداد عوامل محافظت کننده بیشتر باشد، احتمال خطر کاهش می‌یابد و درنتیجه احتمال مصرف مواد کمتر می‌شود. عوامل خطرزا و محافظت‌کننده می‌توانند در افراد گروه‌های مختلف وجود داشته باشند زیرا در هر سطحی فرد با دیگران در تعامل است. دختران و پسران فراری، کودکان خیابانی، فرزندان خانواده‌های معتاد و طلاق نمونه‌هایی از گروه‌های در معرض خطر اعتیاد هستند. همچنین افرادی که مصرف را شروع کرده‌اند، اما هنوز در آستانه تشخیص سوء مصرف یا وابستگی نیستند در این دسته قرار می‌گیرند. موقعیت‌هایی مانند شکست تحصیلی، رفتار ضد اجتماعی، عدم نظارت بر رفتار فرزندان، محرومیت اقتصادی و اجتماعی و در دسترس بودن مواد نیز نمونه‌هایی از موقعیت‌های خطرساز اعتیاد هستند. ما در بهترین کلینیک ترک اعتیاد تهران بر این باوریم که می توانیم با ارائه مشاوره تخصصی رایگان درمورد عوامل خطرزای اعتیاد و افزایش آگاهی خانواده های افراد در معرض خطر، از مبتلاشدن افراد به اعتیاد جلوگیری کنیم.
عوامل محافظت‌کننده شامل عواملی مانند سلامت جسمی و روانی، اعتماد به نفس بالا، رضایت شغلی، رضایت زناشویی، مسئولیت‌پذیری، امیدواری، ثبات هیجانی، برخورداری از مهارت‌های اجتماعی، ارتباط مناسب والدین و فرزندان و باورها و عقاید مذهبی است. عوامل محافظت کننده عواملی هستند که می‌توانند از مصرف مواد پیشگیری کنند، آن را به تأخیر اندازند و یا آثار نامطلوب آن را کاهش دهند. اهمیت عوامل خطرزا و محافظت کننده در شکل گیری اعتیاد و پیشگیری از آن متفاوت است. هر یک از این عوامل پیامدهای مختلفی دارد. به‌علاوه درجه اهمیت آنها در گروه‌ها و افراد مختلف فرق دارد. به عنوان مثال، ممکن است در گروهی دسترسی به مواد اهمیت بیشتری داشته باشد، اما در یک گروه دیگر نداشتن نگرش‌های مذهبی به عنوان یک عامل خطرساز محسوب شود.
با وجود تأثیر عوامل خطرساز اعتیاد، در مواردی مشخص شده که حتی اگر فرد در طول زندگی خود با تعداد قابل توجهی از عوامل خطرساز مواجه شود، لزوماً به مصرف مواد و مشکلات آن مبتلا نخواهد شد. دلیل آن تأثیر عوامل محافظت کننده‌ای است که مانند یک سپر از فرد در برابر اعتیاد محافظت می‌کند. یکی از این عوامل بسیار مهم که امروزه مورد توجه قرار گرفته مفهوم تاب‌آوری است. تاب آوری به معنی توانایی برای رهایی از شرایط مشکل یا مخرب و پشت سر گذاشتن آن است. تاب‌آوری عبارت است از تطابق مثبت در واکنش به شرایط ناگوار که در دو دسته مطرح می‌شود، یکی با عنوان شرایط چالش برانگیز زندگی مانند مصرف مواد توسط والدین و دیگری ضربه مثل تجربه خشونت خانگی است.
مطالعه نظام‌دار تاب‌آوری در روانشناسی با مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ مطالعه کودکان در معرض خطر در دهه 1970 آغاز شد. گروهی از روانشناسان رشدنگر توجه خود را به کودکانی معطوف کردند که با وجود تجربه عوامل خطر، دچار مشکل خاصی نمی‌شدند. عواملی مانند مؤثر بودن در کار و بازی، مثبت اندیشی، منبع کنترل درونی، شوخ طبعی، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های تفکر انتقادی. از جمله ویژگی‌های کودکان تاب آور دلبستگی ایمن، هوش بالا، احساس توانمندی، روابط بین فردی مطلوب، داشتن استقلال و ابتکار عمل و خود پنداره مثبت است. همچنین احساس موفقیت، ارتباط خوب، برخورداری از مهارت‌های اجتماعی بالا، برخورداری از منابع حمایتی به ویژه حمایت خانوادگی، احساس ارزشمندی و تسلط بر موقعیت های استرس‌زا از جمله عوامل مؤثر در تاب‌آوری نوجوانان در برابر مصرف مواد هستند.

جمله‌ای که معمولاً در مورد افراد تاب‌آور تکرار می‌شود این است که افراد تاب‌آور خوب کار می‌کنند، خوب بازی می‌کنند، خود را دوست دارند و از خود انتظارات متعادلی دارند. به طور کلی با کاهش عوامل خطرساز مثل آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان و تقویت عوامل محافظت کننده مانند حمایت‌های خانوادگی می‌توان از ابتلای افراد به بیماری‌ها و از جمله اعتیاد پیشگیری کرد. بنابراین، آموزش و صحبت درباره پیامدهای نامطلوب مصرف مواد ممکن است افراد را از استفاده آن‌ها باز دارد اگر نوع آموزش، صحیح، کافی و خیلی زود انجام شود به ویژه در افرادی که در معرض خطر هستند بسیار مؤثر است.

از مهمترین خدمات مرکز ترک اعتیاد آکسون، خدمات مشاوره و روانشناسی است که طی برنامه‌ منظم و مشاوره با افراد می‌تواند به مراجعین کمک کند تا ویژگی مهم تاب‌آوری را در خود و اطرافیان افزایش دهند و خود را در برابر آسیب‌ها محافظت کنند.

پیشگیری از اعتیاد سطح دوم یا ثانویه

در پیشگیری از اعتیاد ثانویه تشخیص به موقع و درمان زودهنگام انواع اختلال مورد توجه قرار می‌گیرد. در این سطح از سطوح پیشگیری از اعتیاد تلاش بر این است که افرادی را که به تازگی مبتلا به سوء مصرف مواد شدند را شناسایی و با مداخله سریع از مزمن شدن اعتیاد آن‌ها پیشگیری کنند. زیرا هر چه اعتیاد زودتر تشخیص داده شود به مراتب کم خطر است و پیامدها و ناتوانی‌های کمتری را خواهد داشت و راحت‌تر درمان می‌شود. روش اساسی در پیشگیری سطح دوم برای رسیدن به تشخیص و درمان سریع و پیگیری‌های مرتب درمانی، بیماریابی است که از طریق غربال‌گری انجام می‌شود. از آنجا که در غربال‌گری تعداد زیادی از افراد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. آزمون‌های غربال‌گری باید ساده، قابل اطمینان و ارزان قیمت باشد. به علاوه مثبت و منفی کاذب نداشته باشد. کسانی که بر اساس آزمون‌های غربال‌گری معتاد تشخیص داده می‌شوند معمولاً به مرحله ارزیابی جامع‌تری ارجاع داده می‌شوند تا تشخیص قطعی در مورد آن‌ها داده شود. با مراجعه به کلینیک ترک اعتیاد آکسون و انجام آزمون غربالگری از میزان درگیری خود و یا فرد درگیر اطلاع یافته و بهترین درمان را برای ترک تریاک، ترک شیشه، ترک هروئین، ترک متادون و دیگر مخدرها را دریافت کنید.

بهترین کلینیک ترک اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد سطح دوم یا مالی رفتاری چه سطوحی دارد؟ ثانویه

در ارتباط با موضوع اعتیاد، تشخیص دقیق و به کارگیری روش‌های درمانی مؤثر، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. برخی از روش‌های مشخص پیشگیری ثانویه در بحث اعتیاد عبارت است از:

 • طراحی برنامه‌های بیماریابی با استفاده از توان شبکه مراقبت‌های بهداشتی اولیه
 • استفاده از بهورزان، کارشناسان و سایر افراد ذی‌ربط
 • تقویت مراکز درمان بستری اعتیاد و سرپایی
 • روش‌های کاهش آسیب به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن اعتیاد خوراکی و تدخینی به تزریقی
 • افزایش آگاهی خانواده‌های معتادان برای شناخت روش‌های سازگاری با آن‌ها
 • همانقدر که آموزش در پیشگیری اولیه نقش مهمی دارد، برای رسیدن به اهداف پیشگیری ثانویه نیز حائز اهمیت است.

با این حال اجرای برنامه‌های پیشگیری ثانویه مستلزم هزینه‌های بیشتر و گاه کم‌اثرتر از پیشگیری اولیه است. اما پس از ابتلای افراد و جامعه چاره‌ای از آن نیست و به‌ویژه وقتی بحث کاهش آسیب و خطر ابتلای فراگیر جامعه به ایدز و هپاتیت ناشی از اعتیاد تزریقی مطرح می‌شود اقدامات پیشگیری ثانویه ضرورت و اهمیت فراوان می‌یابد. برای تشخیص و درمان زودهنگام می‌توانید به بهترین مرکز ترک اعتیاد تهران ، آکسون مراجعه کنید و از خدمات این مرکز درمان اعتیاد بهره‌مند شوید.

بهترین کلینیک ترک اعتیاد تهران

پیشگیری از اعتیاد سطح دوم یا ثانویه

پیشگیری از اعتیاد سطح سوم یا ثالث

در بهداشت روانی پیشگیری از اعتیاد ثالث وقتی مطرح می‌شود که بیماری شکل گرفته و مدت زمان زیادی از آن گذشته و پیشرفت کرده است. این سطح از سطوح پیشگیری از اعتیاد با هدف جلوگیری از پیشرفت بیشتر و طولانی‌تر شدن بیماری است. برای رسیدن به این هدف سعی می‌شود که با ایجاد امکاناتی خاص مانند تاسیس مرکز بستری ترک اعتیاد ، طوری بیمار را درمان کنند که به جامعه بازگشته تا بتواند فعالیت‌های اجتماعی را به طور نسبی یا کامل از سر بگیرد. این کار با استفاده از روش‌های مختلف توان‌بخشی امکان‌پذیر است.

مرکز ترک اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد سطح سوم یا ثالث

از آنجا که یکی از اهداف اصلی ترک اعتیاد و یا عنوان درست آن درمان اعتیاد ، پیشگیری از بازگشت و عود آن است، گاه تمایز بین پیشگیری سطح دوم و سوم دشوار است. در پیشگیری از اعتیاد، اقداماتی مانند:

 • روش‌هایی برای کاهش رفتارهای پرخطر نظیر آموزش و استفاده از سرنگ یک بار مصرف برای جلوگیری از عود اعتیاد
 • بازگرداندن معتادان به کانون خانواده، شغل و جامعه
 • آموزش مهارت‌های ارتباطی و خانوادگی و کاریابی

از جمله فعالیت‌های پیشگیری ثالث است.

تعدادی از فعالیت‌ها، بیش از یک نوع پیشگیری را شامل می‌شود. برنامه کاهش آسیب، ایجاد گروه‌های معتادان و مشاوره و درمان مصرف کنندگان تزریقی مواد، هم مربوط به پیشگیری ثانویه و هم پیشگیری ثالث است، در حالی که برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی ، خدمات مشاوره‌ای در اعتیاد و ایدز می‌تواند ارزش هر سه نوع پیشگیری را داشته باشد.

در تقسیم‌بندی سطوح پیشگیری از اعتیاد بر اساس الگوی سنتی بر نوع خدمات تأکید می‌شود، اما امروزه الگوی جدیدتری وجود دارد که بر جمعیت هدف تأکید می‌کند که شامل سه سطح همگانی یا عمومی، انتخابی و موردی یا نشانگر است.

سطح همگانی: برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد برای جمعیت عمومی مثلاً همه مردم یک کشور یا همه دانش‌آموزان یک شهر یا تمامی اهالی یک استان اجرا می‌شود و در آن از قبل هیچ غربال‌گری صورت نمی‌گیرد.

سطح انتخابی: شامل آن عده از افراد یا گروه‌ها می‌شود که به دلایلی در معرض خطر ابتلا به یک بیماری قرار دارند. در این سطح شناسایی عوامل خطر و عوامل محافظت کننده اهمیت زیادی دارد.

اگر این دو دسته از عوامل به‌خوبی تعریف و شناخته شوند با اجرای برنامه‌های مناسب و ارزشیابی آن‌ها می‌توان از بروز یک مشکل پیشگیری کرد. تأکید مهم در این سطح کاستن از عوامل خطر در جمعیت‌های در معرض خطر و افزایش و تقویت عوامل محافظت‌کننده در آن‌هاست.

سطح موردی: افراد یا گروه‌هایی موردتوجه هستند که اگرچه هنوز معیارهای تشخیص یک مشکل مثلاً اعتیاد در آنها وجود ندارد، اما نشانه‌های نگران‌کننده مثل بعضی از رفتارهای آسیب‌زا مثلاً سیگار کشیدن یا افت تحصیلی وجود دارد. در این سطح مداخلات عمدتاً بر جنبه‌های فردی نه محیطی تأکید می‌شود.

پیشگیری از اعتیاد سطح پایه

یکی از سطوح پیشگیری از اعتیاد که در یک دهه اخیر مورد توجه جدی قرار گرفت، پیشگیری پایه نام دارد که با پیشرفت دانش همه گیرشناسی در زمینه بیماری های قلبی-عروقی مطرح شده است. هدف پیشگیری پایه جلوگیری از ظهور و استمرار آن گروه از الگوهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در افزایش خطر بیماری نقش شناخته شده‌ای دارند. ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در رشد و تکامل سلامت روانی مناسب در هر جامعه‌ای ایفا می‌کند. دستیابی به پیشگیری پایه از طریق ارتقای سلامتی و بهبود کیفیت زندگی با آموزش دادن کارکنان بهداشتی به مردم و افزایش سطح رفاه اقتصادی اجتماعی توسط مؤسسات دولتی امکان پذیر است.

مرکزترک اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد سطح پایه

در بحث پیشگیری از اعتیاد، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه نقش مهمی در ارائه خدمات بهداشت روانی و تقویت رفتارهای سالم مردم دارند. کیفیت زندگی وابستگان به مواد پایین‌تر از افراد سالم است. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه از وابستگان به مواد در شهر رشت نشان داد که بیشتری نارضایتی این افراد در درجه اول عدم تأمین مالی و سپس نداشتن امکاناتت تفریحی مناسب است. بنابراین، لازم است ضمن بهبود سطح زندگی این افراد از گسترش شیوه‌های زندگی ناسالم پیشگیری به عمل آید، قبل از اینکه این شیوه‌ها در جامعه و فرهنگ ریشه بدواند. هر چه این مداخلات سریع تر انجا شود، اثربخش‌تر خواهد بود.

سخن پایانی:
برنامه ریزی برای پیشگیری از اعتیاد سطوح مختلفی دارد و بسته به جامعه هدف و نتیجه ای که از راه های پیشگیری از اعتیاد داریم مختلف است. اینکه جامعه درگیر اعتیاد باشد یا در معرض خطر نمی‌توان از برنامه و راهکارهای یکسان استفاده کرد و هر کدام جداگانه باید بررسی شود. اینبار هم مانند مقاله پیشگیری از اعتیاد تاکید بر این بود که درمان اعتیاد خود نیز یکی از راه‌های مهم در پیشگیری از اعتیاد است، سطح سوم.
پس نباید با این فرض که اعتیاد اتفاق افتاد و دیگر نمی‌شود کاری کرد دست از تلاش برداریم. با ارجاع سریع فرد به مرکز بستری ترک اعتیاد به نوعی از پیشرفت اعتیاد و آسیب‌های آن جلوگیری میکنیم.
مرکز ترک اعتیاد آکسون زیر نظر وزارت بهداشت با هدف درمان این اختلال سعی در همیاری به شهروندان عزیز دارد برای اطلاع از خدمات و همچنین بهرمندی از مشاوره رایگان با ما تماس بگیریداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.