آنچه در کتاب حرکات اصلاحی می‏ خوانیداصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

امواج اصلاحی در الیوت Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5)
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.

1 3


ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح آنچه در کتاب حرکات اصلاحی می‏ خوانید است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .

2 1


زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.

3 3


اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.

4


نکته آموزشی: منظور از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج A,B,C می باشد .

5 1

آنچه در کتاب حرکات اصلاحی می‏ خوانید
سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB

6


پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .

7


رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB

8


اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .

9


مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.

10


زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.

11


در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

12

13

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .

15


مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد

17


مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد

18


قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .

19


قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .

20


۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .

21


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ

22


ترکیبی از یک پهنه و مثلث

23


ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر

24


سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)

25


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه آنچه در کتاب حرکات اصلاحی می‏ خوانید تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

26

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

نئوویو چیست

نئوویو چیست

بازارهای مالی به یکی از مهم ترین بازارهای دنیا برای رسیدن به استقلال مالی و کسب ثروت است، اما برای رسیدن به سود نیاز دارید که چارت و نمودارها را بخوانید، یکی از سبک های تحلیل تکنیکال که در این مسیر به شما کمک شایانی می کند نئوویو است، در این مقاله به بررسی این که اصلا نئوویو چیست و از کجا آمده است و برگرفته از کدام سبک است صحبت خواهیم کرد، لذا می توانید برای اینکه در مسیر معامله گری در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) به سودهای خوبی برسید تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

امواج الیوت

امواج الیوت

نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) با هدف توصیف رفتار بازار، مطرح شد. برخلاف تصور بسیاری از افراد، الیوت متوجه شد که بازارهای مالی از الگوهای تکرارپذیر و قابل تشخیص پیروی می‌ کنند که به پیش‌ بینی نقاط عطف کلیدی و روند بعدی کمک کند. با استفاده از این تئوری، فعالان حوزه ترید ارزهای دیجیتال، می‌ توانند وضعیت یک روند یا تغییر جدید را مشخص کنند. در واقع نظریه Elliott Wave به تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی، کمک شایانی می‌کند؛ امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌ کنند. معامله‌ گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌ های بازار و پیش‌ بینی روندهای آینده استفاده می‌ کنند؛ این سبک ارتباط خوبی با ابزار فیبوناچی نیز دارد.

آشنایی بیشتر با نئوویو

آشنایی بیشتر با نئوویو


نئوویو (NeoWave) مخفف عبارت Neely Method of Elliott Wave Analysis و به معنای الیوت به سبک گلن نیلی است. استاد گلن نیلی با مطرح کردن رویکرد عملی و کاربردی و البته ابتکاری که نتیجه 10 سال تلاش اولیه و هم اکنون نتیجه نزدیک به 40 سال تدریس، معامله و تحقیق فراگیر است، علمی نوین و پیشرو را بنا نهاده است. یکی از مهم ترین ویژگی ها برای دانشجویان نیوویو گام به گام بودن سبک است، همان طور که از مفاهیم خود این سبک می توان حدث زد نئوویو در واقع همان سبک الیوت است که پیشرفته شده است. الیوت نظریه امواج را در نیمه نخست قرن 20 به بازار سرمایه معرفی کرد، او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است، بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی کامل دارد، پیروی می کند؛ الیوت به سبک نئوویو را می توان در تمام بازارهای مالی بورس و رمز ارزها و. در نظر گرفت تا سهام ها و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و. را تحلیل کنید.

ساختار فراکتال در الیوت به سبک نئوویو

ساختار فراکتال در الیوت به سبک نئوویو

فراکتال ها در حقیقت ساختارهای هندسی متشکل از اجزایی می باشند که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه بدست آید، امواج الیوت دارای ساختار فراکتال می باشند، این به معنی آن است که هر موج شتابدار از پنج ریز موج تشکیل می شود و هر موج اصلاحی از سه ریز موج و با ترکیب این دو موج ساختاری تشکیل می شود، به بیان ساده تر تمام ساختار و حرکتی که در تایم بالا دیده می شود، در دل هر موج نیز این اتفاقات نیز تشکیل می شود.

3 نکته مهم که باید از موج های الیوت بدانید
موج 2 و 4 نباید تمام موج 1 و 3 را اصلاح کند.
موج 4 نباید وارد محدوده موج 1 شود.
موج 3 نباید کوتاه ترین موج باشد.

گلن نیلی چگونه این روش را پیدا کرد؟

من در شرکت نفت کار می‌کردم که به بازارهای مالی علاقمند شدم و شروع به خواندن کتابهایی در این زمینه کردم. در این بین به کتابی برخوردم که در آن روشهای مختلفی از تحلیل تکنیکال چارت‌ ها شرح داده شده بود و الیوت نیز یکی از این روشها بود. وقتی شروع به خواندن بخش مربوط به الیوت کردم بلافاصله در ذهن خود گفتم این روش همان کلید بازار است که به دنبال آن بودم زیرا پس از دو سال مطالعه در زمینه بازارهای مالی بالاخره به روشی رسیده بودم که می توانست حرکت امواج قیمت را تشریح کند و به شکلی چند بعدی تمام مفاهیمی که یاد گرفته بودم را در بر می گرفت. از طرفی این روش در ارتباط با روانشناسی انسانها بود و توضیح می‌داد که چرا بازارها در مقیاس‌های بزرگ و کوچک بالا و پایین می روند. می توانستم بگویم این نظریه تصادفی بودن حرکات بازارها را معنا می کند.

بنابراین جرقه اصلی از آنجا زده شد و گلن نیلی هر کتابی را که در زمینه الیوت یافت می شد جمع آوری کرده و مطالعه می کرد. پس از مدتی با مطالعه اکثر منابعی که در این زمینه وجود داشت به مهارت خوبی در الیوت دست یافت اما متوجه شده بود که این تئوری نواقص زیادی هم دارد که هیچ کس به آن نپرداخته است مانند این که تحلیل را باید از کجا شروع کرد؟ روی چه بازارهایی باید کار کرد و.
از طرفی با کسب مهارت در الیوت، رفته رفته درخواست‌ های زیادی برای تدریس این روش به او داده شد و همین موضوع باعث شده بود که سوالات زیادی از وی در مورد برخی موارد مبهم پرسیده شود که در نتیجه نیلی را بر آن داشت تا به دنبال پاسخ مناسبی برای این سوالات باشد. مجبور شدن به تفکر عمیق در خصوص زوایای مبهم و یافتن راه حل هایی که با پشتوانه علمی و منطق بوده و برای مشتریان نیز قابل فهم باشد سبب شد تا نیلی راه کارها و قوانینی را ابداع کند که موجب توسعه منطقی روش تحلیلی الیوت شود و آنچه که امروز به عنوان نئوویو از آن یاد می شود را شکل دهد. نیلی در این زمینه می گوید:

با گذشت زمان و تفکر عمیق برای یافتن راه حل هایی مناسب جهت پاسخ دهی به سوالات مشتریانم، رفته رفته متوجه شدم که کل فرایند تحلیل موجی در ذهن من به یک فرایند متوالی و ساختار یافته تبدیل شده است. پس در طول سالها کم کم ایده‌ هایم را با هم ادغام کردم. من حداقل پنج سال و یا شاید هفت سال صرف مطالعه، تفکر، تدریس و تحلیل و ترید کردم. این فعالیت‌ ها وقتی بسیار مفید بودند که فهمیدم من یک فرایند عینی تجزیه و تحلیل ایجاد کرده ام که قبلاً هرگز ایجاد نشده بود و می توانم کتابی در این زمینه بنویسم که نامش شد استادی در امواج الیوت.

خصوصیات نئوویو

خصوصیات نئوویو

به طور کلی می توان گفت که نئوویو یک فرایند گام به گام و دقیق برای تجزیه و تحلیل امواج قیمت و ارائه پیش بینی بر اساس این تجزیه و تحلیل می باشد. نئوویو کمک می کند تا فرایند موج شماری با ترتیبی خاص انجام شود تا منطقی، عینی و قابل فهم باشد. در نئوویو شاهد تکامل چشمگیری در قوانین موج شماری هستیم و به بسیاری از سوالات مبهم که در روش الیوت به طور فراوان وجود داشت پاسخ کامل داده شده است. توسط روش نئوویو در می‌ یابیم که:

از چه چارتی برای موج شماری استفاده کنیم.
شمارش امواج را از چه نقطه ای آغاز کنیم.
چگونه الگوها را شناسایی و تفکیک کنیم.
چگونه هر الگو را به طور کامل بررسی کنیم تا از صحت آن مطمئن شویم.
چگونه الگوها را تجمیع کرده و به یک دید جامع از چارت دست پیدا کنیم.
چگونه بر اساس تحلیل انجام شده مارکت را پیش بینی کنیم.
پس از موج شماری به دنبال چه شرایطی جهت تایید شمارش باشیم.
چگونه اکتیو تریدینگ کنیم

الگوهای نئویو

قطعا باید موج شماری را در تحلیل تکنیکال به سبک نئویو بلد باشید تا بتوانید حرکت مارکت را متوجه بشوید که در ادامه چندی از این موج ها و الگوها را برای شما توضیح خواهیم داد تا بدانی که هر کدام از آن ها باید چه ویژگی داشته باشند.

صرفا نباید از تحلیل به سبک نئوویو استفاده کنید، می توانید از تحلیل به سبک پرایس اکشن ICT استفاده کرده و ستاپ های ICT را بر روی نمودار پیدا کنید.

الگو شتابدار روند دار ساده (Simple Trending Impulse)

 • این امواج بدون هرگونه ریز موج ظاهر می شوند.
 • قوانین کلی الیوت در مورد آنها صدق می کند.
 • رایج ترین نوع امواج شتابدار و در جهت روند بزرگتر می باشند.

الگو شتابدار روند دار امتداد یافته (Extended Trending)

 • این امواج معمولا و نه لزوما، متشکل از 5 ریز موج ظاهر می شوند.
 • یکی از عناصر حیاتی در تشکیل توالی پنج موجی شتابدار می باشد.
 • امتداد یافتگی در موج 3 رایج ترین نوع کشیدگی است.
 • امواج 1 و 3 و 5 همزمان نمی توانند با هم امتداد یابند.
 • برای تایید امتداد، موج ممتد نسبت به کوتاه ترین موج شتابدار الگو و اغلب نسبت به موج پیشین خود، باید حداقل 161.8 درصد باشد؛ در غیر این صورت به احتمال زیاد با یک الگو اصلاحی مواجه می باشید.
 • موج اصلاحی بعد از آن باید کمتر از 61.8 درصد را اصلاح کند، مگر اینکه موج 5 یا C از الگو یک درجه بالاتر و یا موج شتابدار ترمینال باشد.
 • موج اصلاحی پیش از آن باید کمتر از 61.8 درصد موج شتابدار پیش از خود را اصلاح کند و اغلب آنچه در کتاب حرکات اصلاحی می‏ خوانید پیچیده تر و زمانبر تر خواهد بود.
 • عدم وجود موج امتداد یافته در الگو شتابدار فرضی، به معنای شکل گیری الگو اصلاحی می باشد مگر اینکه:
  موج 1 امتداد یافته باشد که در این صورت ممکن است موج 1 اندکی کوتاه تر از 161.8 درصد موج 3 باشد.

الگوی شتابدار روند دار با موج 1 ممتد

الگوی شتابدار روند دار با موج 1 ممتد

 • زمانی که موج 1 امتداد پیدا می کند در این صورت معمولا توالی پنج موجی یک درجه بالاتر در یک قالب موج شکل به پایان می رسد.
 • موج 2 معمولا پیچیده تر از موج 4 می باشد، در این شرایط موج 2 اغلب نباید بیش از 38 درصد موج یک را اصلاح کند.
 • موج 5 الگوی شتابدار روند دار که موج 1 آن ممتد می باشد نمی تواند بیش از 99 درصد موج 3 باشد.
 • در صورتی که موج 2 بلند تر از موج 4 باشد، کانال بندی همگرا خواهد بود.
 • در صورتی که موج 4 بلند تر از موج 2 باشد کانال بندی واگرا خواهد بود.

تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

رسانه های مجازی، راه های جدیدی برای افراد جهت دستیابی به اهداف مرتبط با سلامت، نظیر دنبال کردن فعالیت ها و مباحث مرتبط با موضوعات ورزش و سلامت را فراهم کرده اند. هرچقدر تعداد افراد در دنیای مجازی بیشتر می شود، مطالبی که در این رسانه به اشتراک می گذارند نیز بیشتر خواهد شد. مطالبی در خصوص سلامت، ورزش و تأثیر ورزش بر سلامت فرد و جامعه.

بحث ها،چالش ها و تفکرات زیادی در دنیای مجازی در زمینه ورزش و سلامت ترویج می شود. و این مطالب می تواند تصویر مناسبی از ورزش در ذهن مخاطبان نهادینه کرده و عادت به ورزش را در آنها ایجاد کند. البته باید توجه داشت که تمامی این مطالب و ارائه دانسته ها و دانش علمی در این حوزه نمی تواند درست باشد و به سبب گستردگی و اینکه هر شخص می تواند از منظر خود مطالبی را منتشر کند، لازم است که دقت و یافتن منابع دقیق و معتبر علمی و تجربی در این حوزه ، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

دنیای مجازی از طرق گوناگونی توانایی ایجاد علاقه، رغبت و توجه به ورزش را در بین مخاطبان خود دارد. یکی از این راه ها، ارتباط و تعامل بین سازمان ها و باشگاه های ورزشی با طرفداران و علاقه مندان به ورزش است. در گذشته به سبب سخت بودن ارتباطات در دنیای واقعی با افراد مشهور و باشگاه های بزرگ در دنیای ورزش، علاقه مندان صرفا از طریق حضور در استادیوم های ورزشی و حضور در مسابقات و تمرینات تیم های مورد علاقه خود می توانستند ارتباطات کمی را با بازیکنان، مربیان و عوامل مختلف تیم ها داشته باشند اما با دنیای مجازی این امکان برای تمامی افراد مهیا شده است که به طور مستقیم بتوانند نظرات، پیشنهادات، انتقادات و علاقه مندی خود به افراد و باشگاه ها را بواسطه صفحات شخصی ورزشکاران و باشگاه ها به گوش آنها برسانند و لحظه به لحظه با فرد و سازمان مورد علاقه خود ارتباط داشته باشند. این ارتباطات دوسویه و توانایی ارائه نظرات و دیدگاه های مخاطبان نسبت به یک سویه بودن رسانه های سنتی، یک مزیت رقابتی مهم برای رسانه های مجازی محسوب می شود. هرچقدر افراد توانایی ارائه نظر و تحلیل در قبال یک آنچه در کتاب حرکات اصلاحی می‏ خوانید شخص و یا یک رویداد ورزشی را داشته باشند و هرچقدر تعاملات به سمت چند بعدی حرکت کند، تمایل افراد برای استفاده از یک رسانه بیشتر خواهد شد.

در کنار امکان ارتباطات دوسویه، باشگاه های ورزشی اخبار و اطلاعیه ها و موارد مربوط به تیم ها و ورزشکاران را به طور لحظه به لحظه به گوش علاقه مندان می رسانند و افراد را از انجام تلاش بسیار برای کسب اطلاع از وضعیت تیم های خود رهایی داده اند و تنها بواسطه صفحات اجتماعی و سایت های شخصی و باشگاهی، طرفداران و علاقه مندان می توانند به طور کامل و جامع در تیررس اخبار و اتفاقات تیم های محبوب خود باشند و حتی بازی ها و لحظات مهم بازی ها و تمرینات این تیم ها هم از دسترس علاقه مندان دور نخواهد بود. پخش اینترنتی بازی ها و ارسال لحظات مهم بازی های و همچنین ارائه گزارشات و عکس های خبری و تحلیلی لحظه به لحظه در دنیای مجازی، حتی برای رسانه های سنتی نظیر روزنامه ها و رادیو و تلویزیون به عنوان یک چالش بسیار مهم در سالهای گذشته شناخته شده است. به طور مثال در داخل کشور ما نیز چند صباحی است که شاهد نزول تعداد تماشاگران برنامه های ورزشی نظیر برنامه نود بوده ایم که یکی از تئوری ها جهت تحلیل این کاهش مخاطب، می تواند حضور رسانه ها مجازی در ورزش ایران باشد. تماشاگران دیگر حاضر نیستند یک آنچه در کتاب حرکات اصلاحی می‏ خوانید هفته منتظر بمانند تا لحظات حساس بازی به همراه اتفاقات قبل، حین و پس از بازی را رصد کنند. یا اینکه یک هفته به انتظار بنشینند و بدانند که آیا داوری به نفع آنها بوده یا به ضررشان. بواسطه دنیای مجازی، طرفداران تنها دقایق و ساعتی پس از بازی، از تمام اتفاقات رویدادهای ورزشی مطلع شده و این سرعت انتقال اطلاعات و عادت به دانستن تمامی متن و حاشیه رویدادها در اسرع وقت برای تماشاگران به یک تهدید جدی برای برنامه های هفتگی و ماهیانه تبدیل شده است و شاید بخاطر این باشد که دیگر مثل سابق هفته نامه ها و ماهنامه ها مخاطبان بزرگی ندارند و حتی روزنامه ها نیز تحت شعاع فعالیت های سایتهای خبری و تحلیلی و صفحات ورزشی در دنیای مجازی قرار گرفته اند و سهم زیادی از بازار این رسانه ها به رسانه های نوین رسیده است.

روش دیگری که دنیای مجازی به مشارکت بیشتر مردم در ورزش کمک کرده است، توانایی این رسانه ها به ارائه اطلاعات مناسب درباره ورزش و ورزش کردن است. بواسطه حضور رسانه های اجتماعی و دنیای دیجیتال دیگر لازم نیست افراد وقت و انرژی زیادی را برای بالابردن سطح اطلاعات و دانش خود در زمنیه ورزش، حرکات ورزشی و عوامل مرتبط با ورزش کردن اختصاص دهند. افراد می توانند اطلاعات، تصاویر و فیلم های مرتبط با حرکات ورزشی و خواص و مزایا و معایب حرکات ورزشی را به راحتی در اختیار داشته باشند، اطلاعات مربوط به تغذیه و مکمل های ورزشی را کسب کنند و در زمان کوتاهی بتوانند نظرات و دیدگاه ها گوناگون در این حوزه ها را مطالعه و تجزیه و تحلیل کرده و به شناخت نسبتأ خوبی نسبت به انواع ورزش ها و اطلاعات ورزشی برسند.فضای مجازی یک محیط مناسب آموزشی است به شرطی که نسبت به آنچه می بینیم و می خوانیم حساس و دقیق بوده و نسبت به صفحات و سایت های مختلف شناخت داشته باشیم تا بتوانیم مطالب معتبر را از مطالب غیرمعتبر و غیرعلمی تمیز دهیم.

شبکه های مجازی آموزشی، فرصت بسیار مناسبی برای آنهایی که فرصت حضور در باشگاه های ورزشی ندارند را فراهم می کند و با آموزش ورزش های روزانه و نحوه صحیح حرکات به آنها این امکان را فراهم می کند که افراد در هر مکان و موقعیت که هستند توانایی انجام حرکات صحیح ورزشی را داشته باشند. در فضای مجازی، صفحات و سایت های بسیاری وجود دارند که به صورت آنلاین به ارائه خدمات ورزشی از جمله ارائه تمرینات ورزشی و تجویز برنامه های تغذیه ای می پردازند و با پاسخگویی آنلاین، افراد را به داشتن یک مربی مجازی و آنلاین ترغیب می نمایند.

بازی های دیجیتال و کامپیوتری و بازی های آنلاین نیز به نوبه خود سهم مهمی در ایجاد تغییر در رفتار ورزشی افراد داشته است. بازی های کامپیوتری در گذشته تا حدی افراد را از انجام فعالیت بدنی دور کرده بود چرا که به عنوان یک سرگرمی رقیب جدی برای حضور در مکان های ورزشی شناخته می شد و بازی با آن ها نیز نیاز به کوچکترین حرکت و فعالیت بدنی نداشت اما با گذشت زمان و جهت ایجاد رقابت صنایع بازی سازی با صنایع سرگرمی که فعالیت بدنی و تحرک را در بطن خود داشتند، این صنایع توانستند با طراحی بازی های نیازمند تحرک بدنی و نیز بازی هایی که موفقیت در آنها منوط به انجام حرکات و فعالیت های بدنی می شد، توانستند نقطه ضعف اصلی خود را پوشش داده و با اضافه کردن انجام حرکات بدنی به بازی های، حتی خانواده های مخالف در گذشته را نیز با خود همراه کرده اند.

چگونه کتاب بنویسیم ؟ 15 مرحله ساده و شگفت انگیز برای نوشتن کتاب

چگونه کتاب بنویسیم

زمان مطالعه: 19 دقیقه

چگونه کتاب بنویسیم؟ رؤیای نوشتن کتاب برای خیلی از افراد همیشه رؤیایی دور و دست‌نیافتنی بوده و آن را غیرممکن می‌پندارند. به این آمار جالب توجه کنید: تقریباً ۸۰٪ از افراد همیشه آرزو داشته‌اند کتاب خودشان را بنویسند، اما تنها ۰.۱٪ آن‌ها این رؤیا را عملی کرده‌اند!

تبدیل شدن به یک نویسنده می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد اما نوشتن یک کتاب آسان نیست!

ناتمام گذاشتن یک کار خیلی راحت‌تر از به پایان رساندن آن است. افراد بسیاری بوده‌اند که در میانه‌های راه تسلیم شده و دست از تلاش و نوشتن برداشته‌اند؛ اما چطور می‌توانیم از خلاقیت خود برای نوشتن کتاب استفاده کنیم و پرده از این راز برداریم و کاری را شروع کنیم که همیشه آرزویش را داشته‌ایم؟ بسیاری از نویسندگان معتقدند هیچ روش خاص تعریف شده‌ای برای نویسندگی وجود ندارد، چراکه هر نویسنده از روش منحصربه‌فرد خود برای این کار استفاده می‌کند . ما مخالفتی با این موضوع نداریم اما…

تقریبا هر نویسنده پرفروشی، الگوها و عادات نوشتاری بسیار مؤثری دارد که به او کمک می‌کند تا به هدف خود برسد و اگر شما بخواهید کتابی بنویسید تنها کافی‌ست تا کاری را انجام دهید که نویسنده‌های پرفروش انجام می‌دهند !

به‌منظور دستیابی به این هدف، 15 مرحله‌ی ساده را گردهم آوردیم تا به این سوال مخاطبانمان پاسخ دهیم که: “چگونه کتاب بنویسیم؟” (این مراحل برگرفته از تجربیات نویسندگان موفقی است که آثار پرفروش بسیاری داشته‌اند (

ورزش سی ایکس ورکس چیست؟ CXWORX را بهتر بشناسید

چقدر درباره ورزش سی ایکس می‌دانید؟ اگر تا به‌حال اسم ورزش بادی پامپ را شنیده باشید، قطعاً آنچه در کتاب حرکات اصلاحی می‏ خوانید نام ورزش CX هم به گوش‌تان خورده و آشنایی اولیه‌ای با این ورزش دارید. زیرا هر دوی این رشته‌ها توسط شرکت لس میلز (Lesmilles) معرفی شده و خیلی زودتر از آن چیزی که فکرش را بکنید به شهرت رسیده‌اند.

اگر شما هم به این ورزش علاقمند شده‌اید و می‌خواهید اطلاعات جدید و کاملی در مورد آن کسب کنید، تا انتها همراه ما باشید. در این مطلب قرار است که با نحوه انجام ورزش سی ایکس ورکس و مزایای آن آشنا شوید.

ورزش سی ایکس چیست؟

ورزش سی ایکس یا همان سی ایکس ورکس که با نام انگلیسی CXWORX توسط شرکت لس میلز معرفی شده، برای قوی‌تر شدن میان‌تنه بدن توصیه شده و انجام دادن کل تمرینات آن نهایتاً ۳۰ دقیقه وقت‌تان را خواهد گرفت. مهم‌ترین هدف این ورزش، قوی‌تر کردن میان‌تنه (هسته بدن) و به کلی قوی کردن همه بدن‌تان است.

این ورزش همانند چسب دوقلویی است که وارد بدن‌تان می‌شود و همه جای بدن‌تان را به هم می‌چسباند. تمام حرکات ورزشی توصیه شده در این ورزش سطح‌بندی شده و متناسب با تناسب اندام فرد طراحی می‌شود. شما باید با توجه به آمادگی بدنی‌تان تمرینات خود را انجام دهید. البته تمرین همه سطح‌ها چالشی بوده و همه عضلات بدن‌تان را درگیر خواهد کرد. حتما با یک برنامه ورزشی مناسب و اصولی تمرین کنید.

ویژگی‌های کلی ورزش سی ایکس

به طور کلی مهم‌ترین و بارزترین ویژگی‌های CX عبارتند از:

 • مدت زمان انجام ورزش: ۳۰ دقیقه
 • عضلات هدف: عضلات شکم، باسن و پاها
 • موثر برای: بهبود وضعیت و حالت بدن
 • هدف کلی: افزایش قدرت بدنی و فرم دادن به بدن
 • وسایل مورد نیاز: کش ورزشی و وزنه
 • سطح ورزشی: سه سطح مختلف متوسط، حرفه‌ای و خیلی حرفه‌ای

ویژگی ورزش سی ایکس

ورزش سی ایکس ورکس چگونه عمل می‌کند؟

این ورزش ترکیبی از قدرتی و هوازی است و با درگیر کردن بخش مرکزی و میانه بدن، بالاتنه و پایین تنه، ارتباط بین کل بدن را بهبود بخشیده و به تقویت تمامی عضلات بدن خواهد انجامید. این ورزش برای جمع کردن شکم و باسن مفید است و باعث می‌شود تا بتوانید فعالیت‌های روزانه‌تان را با قدرت بیشتری انجام دهید.

فواید ورزش سی ایکس ورکس (CX WORX)

با انتخاب ورزش سی ایکس هر آنچه که برای رسیدن به بدن قوی‌تر نیاز دارید را در اختیار خواهید داشت. فرقی نمی‌کند که در چه رشته ورزشی مشغول فعالیت داشته باشید، با انجام مستمر و منظم این تمرینات می‌توانید به هدف‌تان دست یابید. به مزایای این ورزش در زیر اشاره می‌کنیم.

1. تقویت هسته بدن

بخش مرکزی بدن (شکم و کمر) قوی‌تر خواهد شد، همچنین با انجام این تمرینات عضلات شکم‌تان را حسابی خواهید سایید.

2. چربی سوزی و عضله‌ سازی در زمان کوتاه

با انجام این ورزش، در نیم ساعت بیش از ۲۹۲ کالری خواهید سوزاند. مطمئن باشد که دستاورد شما از انجام ورزش سی ایکس، عضله سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهد بود.

3. رسیدن به فرم بدنی زیباتر

با انجام تمرینات سی ایکس و قوی‌تر کردن عضلات هسته بدن، فرم بدنی‌تان بهتر شده و قد بلند‌تر و خوش اندام تر به نظر خواهید رسید.

کلاس سی ایکس استاندارد به چه صورت است؟

تمامی حرکات ورزشی در این کلاس باید از قبل انتخاب شوند؛ زیرا ورزش سی ایکس یک ورزش جهانی است. تفاوتی نمی‌کند که شما در ایران ورزش کنید یا در اروپا به کلاس بروید، کلاس‌های ورزشی‌تان یک شکل خواهد بود. کل مدت زمان کلاس ۳۰ دقیقه است و به شش بخش تقسیم می‌شود، هرکدام از بخش‌ها به ترتیب روی قوی‌تر کردن یک قسمت بدن تمرکز دارند و نهایتاً منجربه قوی شدن کل بدن خواهد شد.

بخش های مختلف کلاس

شش بخش کلاس بدین صورت خواهد بود:

 • گرم کردن: حرکاتی که به صورت درازکش انجام می‌شود تا هسته بدن آماده انجام تمرینات اصلی شود.
 • تمرین قدرتی میان تنه ۱: حرکات متوالی که معمولاً در حالت درازکش یا معلق روی دست‌ها انجام می‌شود.
 • قدرتی ایستاده ۱: مجموع حرکات ایستاده برای همگام سازی بالاتنه و پایین تنه
 • قدرتی ایستاده ۲: مجموع حرکات ایستاده برای تمرکز روی عضلات سرینی، لگن و پاها
 • قدرتی هسته بدن ۲: حرکات بدن با تمرکز روی چرخش ها و عضلات شکمی
 • قدرتی هسته بدن ۳: حرکات مختلف برای تمرکز و درگیرکردن عضلات پشتی (کمر)
 • سرد کردن بدن: پایان کلاس سی ایکس (CX)

تمرینات ورزش سی ایکس

برای انجام تمرینات سی ایکس ورکس به چه وسایلی نیاز دارید؟

برای انجام تمرینات به یک کش بدنسازی، یک حوله، زیر انداز و وزنه نیاز دارید. سنگینی وزنه نیز با توجه به آمادگی بدنی فرد انتخاب شده و برای افزایش سطح مقاومت و چالشی‌تر کردن حرکات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکته: برای مشاهده و آشنایی با بهترین تمرینات کش بدنسازی مقاله تمرین با کش بدنسازی در خانه فیتامین را به‌هیچ‌وجه از دست ندهید.

حرکات ورزش سی ایکس ورکس

در یک کلاس با سطح متوسط سی ایکس ورکس شما مجموعه‌ای از حرکات ایزوله و ترکیبی همانند بالا بردن پاها، کرانچ، حرکت پل، کشش پا، معلق ماندن، لانگ، سوپرمن، پلانک و اسکوات را انجام می‌دهید. قبل از شروع کلاس نیازی به بلد بودن این حرکات نخواهید داشت، زیرا همواره مربی در مقابل شما به آموزش و توضیح حرکات سی ایکس خواهد پرداخت.

ویدیو آموزش سی ایکس ورکس

قبل از شروع کلاس‌های سی ایکس چه اطلاعاتی لازم است؟

اگر بخواهیم با شما صادق باشیم، هرچقدر هم اطلاعات در زمینه ورزش سی ایکس داشته باشید، بازهم در جلسه اول ممکن است حسابی شگفت‌زده شوید. گاهی اوقات جلسه اول برای مربی سی ایکس هم عجیب و غریب است؛ زیرا باید بیشتر زمان حضورتان در کلاس را سر و ته پاهای‌تان را در هوا بگیرید و با کش ورزشی و وزنه تمرین انجام دهید. اما جای هیچ نگرانی نیست. شما و همه افراد حاضر در کلاس، داخل یک قایق هستید و حس مشابهی خواهید داشت. اما بهتر است قبل از رفتن سرکلاس نکات زیر را بدانید:

 1. کمی زودتر از زمان آغاز کلاس، در محل حاضر شوید و با مربی آشنا شده و بگویید چه توقعی از کلاس سی ایکس دارید.
 2. سعی کنید زیرانداز ورزشی‌تان را جلوی مربی بیاندازید تا حرکات را کامل ببینید.
 3. اگر سخت‌تان است از وزنه درحین تمرینات استفاده کنید، اصلاً نگران نباشید. به دست گرفتن دمبل فقط باعث چالشی‌تر شدن تمرینات خواهد شد.
 4. اگر سخت‌تان است در جلسه اول با باند کشی کار کنید، می توانید حرکات را بدون وسیله هم انجام دهید.
 5. به توصیه‌های مربی در حین انجام تمرینات گوش فرادهید تا متوجه شوید در حین انجام حرکات، کدام عضله‌تان باید درگیر شود.
 6. در مدت زمانی که معلق هستید، هیچ ترسی از گذاشتن زانوها و پاهای‌تان روی زمین نداشته باشید.
 7. در جلسه ابتدایی سعی نکنید با هم کلاسی‌هایتان رقابت کنید. بهتر است تمام تمرکزتان را روی یادگیری حرکات و نحوه صحیح انجام حرکات بگذارید.

سطح دشواری کلاس‌های سی ایکس تا چه حد است؟

به‌طور کلی تمرینات سی ایکس چالشی است. شاید بعد از روزهای ابتدایی تمرین‌تان، بدن درد و کوفتگی در بخش‌های مرکزی بدن، خصوصاً کمرتان احساس کنید که این طبیعی بوده و نشان‌دهنده قوی‌تر شدن‌تان است.

همچنین نیازی نیست که بعد از کلاس‌های سی ایکس، تمرین یا ورزش دیگری انجام دهید. تمرینات سی ایکس به اندازه کافی چالشی بوده و اگر در وارد کردنِ فشار به بدن‌تان زیاده‌روی کنید، دچار آسیب‌دیدگی خواهید شد.

کلاس سی ایکس

سی ایکس و لاغری | آیا ورزش سی ایکس لاغر می‌کند؟

سی ایکس ورکس یک ورزش ترکیبی قدرتی-هوازی است و این یعنی قرار است که شما را متناسب و خوش اندام کند. اما یادتان باشد که افزایش وزن یا کاهش وزن کاملا به تغذیه شما بستگی دارد.

اگر ورزشکاری هستید که قصد افزایش وزن دارد، باید از رژیم افزایش وزن پیروی کنید و بلافاصله پس از پایان تمرین، وعده پروتئینی و کربوهیدارتی خود را میل کنید. اگر هم ورزشکاری هستید که قصد کاهش وزن و چربی‌سوزی دارد باید در کل از رژیم کاهش وزن پیروی کنید و به‌خصوص پس از انجام تمرین، وعده پروتئینی بخورید.

ورزش سی ایکس یا پیلاتس | کدام بهتر است؟

به طور خلاصه، پیلاتس به شما کمک می‌کند تا بدنی قوی، خوش حالت و در عین حال ظریف داشته باشید؛ در حالی که در سی ایکس می‌توانید بدن حجیم‌تری بسازید. پیلاتس برای ساخت عضلاتی قوی، انعطاف‌پذیر و کاربردی ساخته شده. معمولاً انجام پیلاتس، عضلات شما را درشت و بسیار سفت نمی‌کند. با این حال، با پیلاتس می‌توانید بسیار قوی باشید و از قدرت و استقامت بدنی ظریف خود لذت ببرید.

بدنی که در باشگاه و با تمرین سی ایکس می‌سازید، می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، ممکن است برنامه تمرینی شما را به سمت قدرت و حجم بیشتر سوق دهد. از طرفی شدت تمرین در CX هم بیشتر است.

جوزف پیلاتس مبدع ورزش پیلاتس سعی داشت ورزشی ابداع کند که قدرت فرد را از طریق انعطاف پذیری بالا ببرد. او همچنین روی تعادل و تمرکز بسیار تاکید داشت. بنابراین رسالت پیلاتس همین موارد است و قرار نیست از این سطح فراتر رود.

اما تمرینات CX متفاوت است و به دو صورت ترکیبی و ایزوله در دو قالب هوازی و قدرتی انجام می‌شود. تمرینات ترکیبی عموماً برای چندین گروه عضلانی موثر هستند و شامل حرکاتی مانند اسکات، پرس پا و… می‌شوند. تمرینات ایزوله معمولاً فقط به یک مفصل محدود می‌شود، به عنوان مثال تمرین پرس پا.

برای کاهش وزن پیلاتس بهتر است یا سی ایکس؟

هم پیلاتس و هم سی ایکس برای کاهش وزن عالی هستند. پیلاتس قطعا برای ایجاد اندامی باریک و کمک به کاهش وزن عالی است.

از طرفی سی ایکس به عنوان یک تمرین ورزشی برای کالری سوزی و عضله سازی می‌تواند بسیار موثرتر باشد. حتما به خاطر داشته باشید که هم سی ایکس و هم پیلاتس بدون رژیم غذایی مناسب، کافی نیستند.

سی ایکس یا تی آر ایکس | کدام را انتخاب کنیم؟

TRX مخفف عبارت Total Resistance Exercise است. ایده پشت ایجاد تمرینات تی آر ایکس ایجاد یک ابزار تمرینی مناسب برای سفر بود که اکنون برای روزمره استفاده می‌شود. TRX فقط یک گزینه تناسب اندام مناسب سفر نیست، بلکه یک برنامه تمرینی تناسب اندام کاملا مقرون به صرفه، ایمن و همه کاره است.

اما سی ایکس ورزشی است که از کش ورزشی استفاده می‌کنید. کش و بند اساسا متفاوت هستند. کش‌های سی ایکس خاصیت کشسانی دارند؛ یعنی با کشیدن آن، به عضله فشار وارد می‌شود و همین امر باعث رشد می‌شود. در تی آر ایکس هیچ چیز کشسانی نداریم. بندهای تی آر ایکس به سقف یا دیوار نصب می‌شوند و شما از آن آویزان می‌شوید. این تعلیق و در زمین و هوا ماندن می‌تواند به پرفشارتر کردن تمرینات کمک کند و باعث رشد بیشتر عضلات شود.

نکته مهم این است که سی ایکس می‌تواند برای افراد مبتدی هم استفاده شود، از آن لذت ببرند و قوی و خوش فرم شوند، بدون اینکه در خطر باشند. اما تی آر ایکس ورزشی حرفه‌ای است و نیاز به آمادگی بدنی بالایی دارد. بنابراین مناسب مبتدیان نیست. تی آر ایکس باعث افزایش قدرت می‌شود اما نه به اندازه سی ایکس. در نهایت می‌توان گفت که تی آر ایکس ورزشی با رسالت ساخت بدنی قوی، استقامت بالا، منعطف و عضلانی نیست.

CX or TRX

تفاوت سی ایکس با بدنسازی چیست؟

تقریبا می‌توان گفت که سی ایکس و بدنسازی بسیار به هم شبیه هستند. در سی ایکس قرار است عضله سازی کنید، کالری بسوزانید، مهارت های آمادگی جسمانی‌تان بالا برود، تمرین هوازی و قلبی عروقی هم انجام دهید و در نهایت بسیار لذت ببرید. در بدنسازی هم شما عضله می‌سازید و کالری می‌سوزانید. اما تمرینات قلبی عروقی ندارید.

در CX از یک کش بدنسازی و وزنه‌های نسبتا سبک (یا متوسط) استفاده می‌کنید. در حالی که بدنسازی فقط محدود به کش و وزنه نیست، بلکه شامل کار با دستگاه بدنسازی، تمرین با وزن بدن، تمرین با میله هالتر، صفحه وزنه، دمبل و غیره می‌شود.

بدنسازی از سی ایکس گسترده‌تر است و به طور تخصصی تمام عضلات ریز و درشت را تحریک می‌کند؛ درحالی که همین هدف در CX هم دنبال می‌شود، اما قدری عمومی‌تر است و نمی‌تواند به صورت حرفه‌ای تک تک عضلات مختلف را تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه ابعاد دیگری از آمادگی جسمانی مثل انعطاف، ظرفیت قلبی عروقی و چابکی را هم پوشش می‌دهد.

1. cx چیست؟

ترکیبی از ورزش‌های قدرتی-هوازی است و هدف آن قوی‌تر و خوش‌ فرم‌تر کردن بدن است.

2. ورزش سی ایکس برای لاغری مناسب است؟

این ورزش کالری سوزی بالایی دارد و اگر یک رژیم غذایی مناسب داشته باشید، به سرعت شما را لاغر خواهد کرد.

3. ورزش cx چقدر کالری می‌سوزاند؟

چون این ورزش شامل هوازی و قدرتی می‌شود، کالری سوزی بسیار بالایی دارد و میزان چربی سوزی آن، به حرکات و تمرین شما بستگی دارد.

سخن پایانی

ورزش سی ایکس ترکیبی از ورزش قدرتی و ورزش هوازی است و برای تقویت هسته بدن و خوش اندام شدن فوق‌العاده خواهد بود . هدف این ورزش به طور کلی قوی کردن بدن است. این مطلب به همه سوالات شما درباره CXWORX پاسخ داده است. اگر این ورزش را امتحان کرده‌اید، در بخش نظرات لطفا تجربیات خود را بگویید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.