حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟


حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

بازنگری متون یا پیشینه پژوهش

نگارش پیشینه پژوهش (Review of the Literature) یکی از بخش های پروپوزال است. تحقیقات بایستی بر پایه دانش موجود طراحی شود. قبل از شروع مطالعات کمّی، تعیین دانش موجود در حوزه موضوع تحقیق مهم است. هرچند موضوعات معدودی وجود دارد که بدیع بوده و پایه دانش قبلی ندارد، اما بیشتر موضوعات را می توان در پیشینه و ادبیات تحقیقات قبلی پیدا کرد.

راههای زیادی برای دستیابی به متون منتشر شده وجود دارد. منبع متون می تواند ایندکس ها، چکیده ها، کتاب ها و مجلات، جستجوی کامپیوتری باشد. بازنگری پیشینه یا ادبیات موضوع تحقیق علاوه بر کمک به تعیین میزان دانش و آگاهی قبلی در مورد عنوان تحقیق، به تعیین چارچوب مفهومی (Conceptual framework) یا چارچوب نظری (Theoretical framework) مطالعه کمک می کند.

در نهایت بازنگری متون موجود به محقق کمک می کند که روش انجام تحقیق خود را طراحی کند. برای مثال، ابزارها و روش های مطالعات قبلی را می توان برای استفاده در تحقیق خود در جهت اندازه گیری متغیرهای مطالعه استفاده کرد.

مرور متون و مطالعه پیشینه پژوهش به محقق کمک می کند از موفقیت ها و شکست های محققان دیگر سود ببرد. بازنگری پیشینه پژوهش بایستی تا زمان شروع جمع آوری داده ادامه یابد. اینکار موجب می شود محقق بیشترین اطلاعات را در مورد موضوع تحقیق بداند و جدیدترین اطلاعات را داشته باشد.

گاهی بازنگری متون و مطالعه پیشینه قبل از تعیین عنوان تحقیق یا مسئله مورد مطالعه شروع می شود. موضوع تحقیق ممکن است از بین پیشنهادات محققان قبلی انتخاب شود. یکی از بخش های گزارش تحقیق پیشنهاد برای تحقیقات بعدی است و محققان می توانند از این پیشنهادات برای تدوین عنوان پایان نامه یا طرح تحقیقاتی خود استفاده کنند.

برای سفارش نگارش پیشینه پژوهش و بخش مرور متون پایان نامه خود می توانید در سایت ثبت نام کرده و یا از طریق واتساپ شماره 09195950248 با ما در تماس باشید.

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم

بخش پیشینه پژوهش پروپوزال یا پایان نامه شامل مطالعات قبلی مرتبط با موضوع پروپوزال است. پس از مشخص شدن عنوان پایان نامه و نگارش بیان مسئله، اهداف پژوهش، سئوالات پژوهش یا فرضیه ها؛ نوبت نوشتن پیشینه پژوهش یا مرور متون است. برای تدوین بخش پیشینه موضوع بایستی ابتدا کلمات کلیدی مرتبط با عنوان پایان نامه را لیست کرد.

سپس برای هر یک از واژه ها و عبارت کلیدی لیست شده، جستجوی منابع در دسترس از قبیل کتابخانه، مجلات، اینترنت انجام می شود. معمولا دامنه سرچ منابع 10 سال در نظر گرفته می شود. مثلا برای کسی که سال 2020 به نگارش پروپوزال و پایان نامه خود مشغول است، دامنه جستجوی متون قبلی از سال 2010 تا 2020 در نظر گرفته می شود.

بدین ترتیب با جستجوی پیشینه موضوع، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری می شود. بخاطر داشته باشید که در بخش پیشینه پژوهش پروپوزال و پایان نامه فقط مطالعات پژوهشی قابل قبول است و نمی توان از کتاب، منابع عمومی مثل ویکیپدیا و فرهنگ لغت استفاده کرد.

بطور استاندارد معرفی سه مطالعه مشابه برای بخش مرور متون کفایت می کند. هرچند با توجه به عنوان پایان نامه و تعداد متغیرهایی که مطالعه می شود، میزان بدیع و جدید بودن موضوع تحقیق، علاقه محقق و راهنما؛ ممکن است تعداد مقالات زیادتری در بخش پیشینه پژوهش استفاده شود.

قالب نگارش بخش پیشینه پژوهش پروپوزال

قالب نگارش پیشینه پژوهش در رشته های تحصیلی مختلف و با توجه به عنوان و سلیقه استاد و همچنین دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشکده متغیر است. بعضی از رشته ها مطالعات مشابه قبلی را به صورت انفرادی و به ترتیب سال چاپ یا میزان نزدیکی به موضوع پروپوزال می نویسند. بعضی از رشته ها پیشینه پژوهش را به صورت بازنگری نظامدار نگارش می کنند و محتوای پیشینه پژوهش به صورت انشایی تدوین می شود. به هر حال استفاده از قالب استاندارد زیر می تواند کمک کننده باشد.

در شروع بخش پیشینه پژوهش یا ادبیات موضوع ابتدا در یک پاراگراف عبارات کلیدی مورد استفاده برای جستجو و دامنه زمانی انجام جستجو ذکر می شود. سپس منابع مورد استفاده برای جستجو بیان می گردد و در پایان توضیح داده می شود که با توجه به متغیرهای مطالعه، این تعداد مقاله مشابه یافت شد و به ترتیب سال انتشار یا اهمیت آنها گزارش شد. مقالات بکار رفته در بخش مرور متون در دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات خارجی نگارش می شوند.

سپس مطالعات برحسب سال انتشار یا میزان نزدیکی به موضوع تحقیق، به صورت متوالی گزارش می شوند. گزارش یک مطالعه با نام نویسنده یا نویسندگان و عنوان مقاله شروع می شود. سپس یک یا دو خط در مورد عنوان تحقیق ذکر شده و در پایان پاراگراف دوم هدف مطالعه مورد نظر ذکر می شود.

سپس روش کار مطالعه به تفضیل بیان می شود. اینکه مطالعه دارای چه نوع طرح تحقیقی است، جامعه پژوهش، فرضیه، روش نمونه گیری و معیارهای ورود و خروج از مطالعه، ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نوشته می شود. این قسمت در یک یا دو پاراگراف بیان می شود.

در پاراگراف آخر نتایج مطالعه ذکر شده و نتیجه گیری که محقق از مطالعه خود داشته است، نوشته می شود. حال نوبت نقد مطالعه گزارش شده است. بایستی حداقل در یک پاراگراف ذکر شود که مطالعه گزارش شده چه نفعی برای مطالعه حاضر دارد، چه محدودیت ها و کاستی هایی دارد. تفاوت مطالعه گزارش شده با مطالعه حاضر چیست و چگونه این تفاوت پوشش داده خواهد شد. چه قسمت هایی از مطالعه گزارش شده مثل طرح تحقیق یا ابزارها یا روش تجزیه و تحلیل برای مطالعه حاضر استفاده خواهد شد.

یک نمونه از بخش پیشینه پژوهش پروپوزال

مطالعه ذکر شده در زیر یک مثال بوده و مبنای حقیقی ندارد و صرفا به عنوان الگویی برای نگارش بخش مرور متون پروپوزال استفاده شده است.

مرور متون

در این بخش پیشینه و ادبیات موضوع تحقیق بررسی می‌گردد. جهت دستیابی به مطالعات پیشین، پژوهشگر در پایگاه‌های اطلاعاتی پابمد (PubMed) ، اکسس مدیسین (Access medicine) ، الزویر (Elsevier) ، اسکوپوس (Scopus) ، اووید (Ovid) ، اسپرینگر (Springer) و پایگاه اطلاعات حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ علمی جهاد دانشگاهی؛ موتور جستجوی گوگل (Google search) با استفاده از کلمات کلیدی نقشه کشی مفاهیم (Concept mapping)، یادگیری (Learning)، روش های تدریس (Teaching methods)، یادگیری دانشجویان (Student learning) در بازه زمانی 2010 تا 2020 به جستجو پرداخت و از آنجاکه مطالعه کاملاً مشابه با پژوهش طراحی‌ شده در فرآیند جستجوی مذکور یافت نگردید، لذا در این بخش تعدادی از مطالعاتی که نزدیکی بیشتری به موضوع مورد تحقیق داشته انتخاب و به تفکیک موضوع و برحسب سال انتشار در دو دسته مطالعات داخلی و مطالعات خارجی ارائه گردید:

محقق و همکاران (2020) در مطالعه ای با عنوان “بررسی تاثیر نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان” نوشتند: با توجه به وضعیت موجود آموزش و یادگیری دانشجویان، دستیابی به روش های بهینه تدریس جهت ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان انجام شده است.

مطالعه آنها از طرح تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون تبعیت می کند. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی ترم شش بوده است که درس ایکس را داشته اند. نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی انجام شده و حجم نمونه 60 نفر محاسبه شده است. معیارهای ورود شامل تحصیل در مقطع کارشناسی، داشتن واحد ایکس در ترم جاری، تمایل آگاهانه به شرکت در مطالعه بوده است. معیار خروج شامل عدم تمایل به ادامه همکاری و داشتن سابقه بیماری روانی بوده است. مداخله مطالعه شامل تدریس درس ایکس به روش نقشه کشی مفاهیم برای گروه مورد و روش سنتی برای گروه کنترل بوده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی و آزمون تخصصی درس ایکس بوده است. داده های مطالعه در شروع مطالعه، پایان دوره تدریس و چهار هفته بعد گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

*- در این مطالعه تأثیر مداخله تدریس به روش نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان سنجیده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی است بر ضرورت مطالعه حاضر. همچنین تعداد نمونه این تحقیق نیمه تجربی 60 نفر بوده است که برای محاسبه حجم نمونه مطالعه حاضر مبنای خوبی است. در این مطالعه بین روش تدریس و یادگیری بعد از مداخله اختلاف آماری معناداری یافت شده است که می‌توان از آن برای بحث نتایج و تأکید یافته‌های مطالعه حاضر استفاده کرد؛ هرچند حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ نوع مداخله متفاوت است.

بدین ترتیب مطالعات مشابه قبلی در دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات خارجی نوشته می شود. بهتر است نام محققان و سال مطالعه با قلم سیاه مشخص شود. سپس در پایان در یک پاراگراف نتیجه گیری کلی مرور متون نوشته می شود. برای نوشتن بخش نتیجه گیری مرور متون، ابزارهای پژوهش مطالعات، متغیرهای مشترک، روش های آماری مشترک و هر آنچه در مطالعه حاضر کاربرد خواهد داشت، بیان می شود.

برای سفارش همکاری در نگارش پیش پروپوزال، پروپوزال، پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه می توانید در سایت ثبت نام کرده و یا از طریق واتساپ شماره 09195950248 با ما در تماس باشید.

حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا

برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد در دستکاری قیمت‌ها و جلوگیری از ضرر سهامداران مفهومی به اسم حجم مبنا از سال 1382 وارد بازار ایران گردید.
برای متوجه شدن مفهوم حجم مبنا لازم است که ابتدا با مفاهیم قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله برای هر سهم آشنا شوید.

قیمت پایانی

قیمت آخرین معامله همانطور که از نامش پیداست عبارت است از قیمتی که آخرین معامله در آن صورت گرفته‌است. اما قیمت پایانی زمانی که حجم مبنا برابر 1 باشد برابر است با میانگین وزنی قیمت‌هایی که در طول روز معامله شده‌است و وزن قیمت نیز همان میزان حجم معامله در آن قیمت است. برای مثال فرض کنید که حجم مبنا در سهم الف برابر 1 است و در این سهم 50 سهم در قیمت 1000ريال، 120 حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ سهم در قیمت 800ريال و 30 سهم نیز در قیمت 1200ريال معامله گردیده است.
قیمت پایانی در این سهم به صورت زیر محاسبه می‌گردد.

درصورتیکه حجم مبنا بزرگتر از یک باشد، برای اینکه قیمت پایانی تغییر پیدا کند قیمت حداقل باید به اندازه حجم مبنا معامله گردد و اگر کمتر از حجم مبنا معامله گردد قیمت پایانی نیز به همان نسبت تغییر پیدا می‌کند. برای روشن شدن موضوع مثال واقعی زیر را در نظر بگیرید.

برای مثال به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه نموده و نماد خپویش را جستجو نمایید در روز 2 تیر 1399 سهم تعداد 46976 برگه سهم شرکت سازه پویش با نماد خپویش در یک بازار گاوی قرار داشته و در آستانه قیمت بالای سهم یعنی 125620ريال معامله گردید اگر حجم مبنا، برابر 1 بود، قیمت پایانی سهم نیز برابر 125620ريال می‌گردید چون در تمام طول روز قیمت معامله همان آستانه قیمت بالا بود. ولی در این نماد حجم مبنا برابر 424340 سهم است و تنها 46976 در 5+ درصد قیمت نسبت به قیمت دیروز معامله گردیده‌است پس قیمت پایانی طبق فرمول زیر برابر است با 0.55+ درصد قیمت دیروز:

قیمت پایانی با محاسبه حجم مبنا

حجم مبنا چگونه محاسبه می‌گردد؟

در تاریخ 7 اسفندماه سال 98 با تصویب قانون جدید حجم مبنا توسط شورای عالی بورس اوراق بهادار مقرر گردید که حجم مبنای تمام شرکت‌ها برابر با 0.0004 نعدا سهام کل شرکت باشد و حداقل ارزش مبنا نیز برای بازارهای اول و دوم فرابورس برابر 50 میلیارد ريال، بازار پایه زرد 20 میلیارد ريال، بازار نارنجی 10 میلیارد ريال و بازار قرمز 5 میلیارد ريال در نظر گرفته شد. این بدین معنی است که اگر 0.0004 تعدا سهام شرکتی با توجه به قیمت پایانی، ارزشی کمتر از حداقل ارزش مبنا داشته باشد، حجم مبنای شرکت به گونه تعیین می‌گردد که با توجه قیمت پایانی ان شرکت حداقل ارزش مبنا را داشته باشد.

تأثیرات قانون جدید حجم مبنا

این قانون نوسانات شدید سهم‌های کوچک را هدف گرفته و کنترل می‌نماید و تأثیر محسوسی بر سهم‌های بزرگ بازار که ارزش معاملات روزانه بیش از 50 میلیارد ريال را دارند نخواهد داشت.
این قانون ریسک سرمایه‌گذاری بر روی سهم کوچک بازار را کم می‌نماید و البته از طرفی دیگر سرعت رشد سهم‌های کوچک را نیز کاهش می‌دهد.

جزییات نحوه محاسبه حجم مبنا در بورس تهران

طرح

به گزارش ایبِنا، مدیر عملیات بازار بورس تهران در تازه ترین اعلامیه ای اظهار داشت: شیوه محاسبه حجم مبنا مطابق اطلاعیه هشتم اسفند ماه ۹۸ به شرح ذیل اعمال می شود: حجم مبنای کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول قبلی (ماده واحده مصوب ۲۸ بهمن ماه ۹۳ هیات حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) ۴ در ده هزار سهام شرکت است، به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت ها برابر با ۵۰ میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰میلیارد ریال و برای شرکتهای با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

به این ترتیب، تعداد حجم مبنای هر سهم بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته ی بعد اعمال می شود. همچنین در صورت اقدامات حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ شرکتی تغییرات حجم مبنا بر اساس مقررات و با رعایت نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شوند.

پارافریز مقاله و بازنویسی تخصصی متن

پارافریز یا بازنویسی یک تخصص ویژه است که معمولا برای کاهش سرقت ادبی (plagiarism) مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه مترجمین اشراق با گروهی از مترجمان و ویراستاران متخصص، به شما کمک می کند تا متون و مقالات خود را در تمامی زبان ها و تخصص ها پارافریز و بازنویسی کنید.

پارافریز مقاله و بازنویسی تخصصی متن

پارافریز و بازنویسی متون و مقالات یعنی ایجاد تغییر در متن و جملات به نحوی که شباهت متن تغییر یافته حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ به متن اصلی کاهش یابد، ولی هیچ تغییری در مفهوم متن ایجاد نشود. در پارافریز متن، عبارات و کلمات طوری دستخوش تغییر می‌شوند که معنا و مفهموم جملات دچار هیچ آسیبی نشوند. پارافریز کمک می‌کند تا علاوه بر شفاف و روشن¬تر بیان شدن ایده ها و نظرات نویسنده، از جهت سرقت ادبی یا plagiarism نیز کاهش پیدا ‌کند.

یکی از مهم‌ترین خدمات مورد نیاز دانشگاهیان و اهل صنعت، خدمات پارافریز تخصصی متون است. برخی از دانشگاهیان، درخواست پارافریز مقاله خود را دارند که ارائه و ثبت سفارش آن نیز در همین دسته خدمات پارافریز تخصصی قرار دارد. در سفارش‌های پارافریز یا بازنویسی، ویراستار بدون این که به مفهوم جملات آسیبی بزند، از نظر واژگان در آن تغییرات جدی ایجاد می‌کند، به شکلی که دیگر شباهتی با متن اصلی نخواهد داشت. از موارد کاربرد پارافریز، کاهش سرقت ادبی یا Plagiarism ، تولید محتوای باکیفیت و . است.

چرا باید متن خود را پارافریز کنیم؟

در برخی فرایند های علمی پژوهشی از قبیل انتشار مقالات ISI، استفاده مستقیم از مطالب منتشرشده در مقالات و مراجع دیگر قابل قبول نبوده و می‌بایست توسط نویسنده مقاله جدید، عباراتی از نو انشا شود. مجلات معتبر علمی، معمولاً با ابزارهای نرم‌افزاری گران‌قیمت که به مجموعه‌های بزرگی از مقالات منتشر شده متصل هستند، شباهت مقالات ارسالی با مقالات دیگر از سایر نویسندگان را بررسی می‌کنند و در صورت بالاتر بودن شباهت از یک حد مشخص، به علت سرقت ادبی مقاله را رد کرده و از چاپ آن خودداری می‌کنند.

به همین دلیل، استفاده از خدمات پارافریز برای مقابله با این مسئله پیشنهاد می‌شود. دانشگاهیان می‌توانند این عمل را خود بر عهده بگیرند و یا به مترجمان و ویراستاران زبده شبکه مترجمین اشراق بسپارند تا آن‌ها با دانش زبانی خوب و دایره واژگان مناسب خود این کار را انجام دهند. یکی دیگر از موارد استفاده از متون پارافریزشده، استفاده در سئو (بهینه‌سازی مطالب منتشرشده در وب برای موتورهای جستجو) است. از آن‌جا که کپی کردن متن سایت‌های دیگر در وبلاگ یا وب سایت شما ممکن است اثر منفی بر رتبه شما در موتورهای جستجو داشته باشد، تولیدکنندگان محتوا قبل از انتشار مطالبی که از منابع دیگر به دست آورده‌اند، ابتدا آن‌ها را پارافریز و سپس منتشر می‌نمایند. در این زمینه هم مترجمان متخصص شبکه مترجمین اشراق قادر به ارائه خدمات هستند.

کاربرد های پارافریز

از کجا بدانیم که مقاله نیاز به پارافریز دارد؟

نیاز به پارافریز

معمولاً هر مجله، درصد مشخصی از مشابهت با متون و مقالات دیگر را مجاز می‌شمارد و بالاتر از آن را سرقت ادبی محسوب می‌کند. در این راه از نرم‌افزارهای مختلفی نیز استفاده می‌شود. بنابراین قبل از هر اقدامی، لازم است با جستجو در سایت ژورنال موردنظر خود، از درصد شباهت مجاز آن ژورنال باخبر شوید.

شما می‌توانید، با دانستن درصد تشابه مجاز، پلن مناسبی را از بین پلن‌های پارافریز مقاله در شبکه مترجمین اشراق انتخاب نمایید. البته روی کمک شبکه مترجمین اشراق برای محاسبه درصد شباهت یا همان سرقت ادبی مقاله خود به کمک نرم‌افزارهای معتبر آیتنتیکیت (iThenticate) و گرامرلی (Grammarly) نیز می‌توانید حساب کنید. شبکه مترجمین اشراق حساب پرمیوم این نرم‌افزارها را در اختیار دارد و شما لازم نیست هزینه گزاف ۱۰۰ دلاری برای بررسی سرقت ادبی مقاله خود را بپردازید.

این گزارش بعد از ثبت سفارش در شبکه مترجمین اشراق به شما ارائه می‌شود و کارشناس سفارش شما بر همان مبنا، میزان شباهت متن شما را کاهش داده و برای شما ارسال می‌کند. در انتها، فایل پارافریزشده مجددا با iThenticate چک شده و گزارشی دیگر به صورت رایگان بر همان اساس برای شما ارائه می‌شود.

تفاوت پارافریز، خلاصه نویسی و حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ نقل مستقیم چیست؟

تفاوت پارافریز ، خلاصه نویسی و نقل مستقیم

همانند پارافریز، خلاصه نویسی هم بازنویسی یک متن دیگر به شمار میرود. با این تفاوت که پارافریز دقیق و با جزییات است اما خلاصه نویسی همان‌طور که از مفهومش پیداست، خلاصه و گزینشی است. در خلاصهنویسی نکات اصلی در نسخه‌ای کوتاه‌تر از مطلب اصلی بیان می¬گردد، در حالی که در پارافریز همان نوشته اصلی به شکلی جدید بازگو میشود. خلاصه نویسی در حقیقت، کوتاه‌کردن منبع اصلی به شمار می‌رود در حالی که نکات اصلی آن پوشش داده شد‌ه‌اند.

نقل‌قول‌کردن یعنی آوردن جمله و عبارت فرد و مقاله‌ای دیگر در متن خود. این کار بدون هیچ دست‌کاری و تغییری در محتوای منبع انجام می‌شود. گاهی می‌توان به سادگی از نقل قول استفاده کرد و به نوشتن مابقی متن ادامه داد. اگر متن مورد نظر از ۴۰ کلمه کمتر است و آنقدر واضح بیان شده که جایی برای بازنویسی و پارافریز باقی نمی‌گذارد، عین متن را وارد مقاله‌تان کنید و با استفاده از علامت نقل قول و نوشتن مرجع کار را خاتمه دهید.

نحوه انجام پارافریز مقاله به زبان ساده

برای پارافریز کردن، اول باید خوب متن را بخوانید و تمام ابعادش را درک کنید. اگر متن را خوب درک نکرده باشید، ناخودآگاه بیش از حد به متن اصلی نزدیک می‌شوید و از واژگان مشابه متن اصلی استفاده می‌کنید که نوعی سرقت علمی محسوب می‌شود. پس در گام نخست باید مطمئن شوید که متن را خوب درک کرده‌اید و می‌توانید به زبانِ خودتان توضیحش دهید.

چند راهکار ساده برای پارافریز متون

قبل از هر کاری باید بفهمید پارافریز کردن مطلب مورد نظرتان لازم است یا نه. گاهی می‌توان به سادگی از نقل قول استفاده کرد و به نوشتن مابقی متن ادامه داد. اگر متن مورد نظر از ۴۰ کلمه کمتر است و آنقدر واضح بیان شده که جایی برای بازنویسی و پارافریز باقی نمی‌گذارد، عین متن را وارد مقاله‌تان کنید و با استفاده از علامت نقل قول و نوشتن مرجع کار را خاتمه دهید. اما اگر متن مورد نظرتان بیشتر از ۴۰ کلمه است و جای شرح و بست و بازنویسی دارد، بسم الله! متن را خوب بخوانید و بعد شروع کنید به پارافریز.

1. تغییر ساختار جمله

اگر جمله ساده است، آن را پیچیده بنویسید یا اگر پیچیده نوشته شده، آن را به جمله‌ای با ساختار ساده‌تر تبدیل کنید. همین کار سبب می‌شود متن‌تان به اندازه کافی تغییر پیدا کند و نوشته‌تان حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ سرقت علمی محسوب نشود.

2. تغییر جمله معلوم به مجهول یا برعکس

این راهکار هم مثل راه قبل بهتان کمک می‌کند تا از شر اتهام سرقت علمی خلاص شوید. این راهکار بسیار کاربردی است و به‌ویژه در متون انگلیسی خیلی کاربرد دارد. همان‌طور که از عنوان این بخش برمی‌آید، فقط کافیست جملات معلوم را مجهول و جملات معلوم را مجهول بنویسید. اما توجه داشته باشید که صرف این کار کافی نیست، پس به ادامه راهکارها توجه داشته باشید.

3. تغییر طول جمله

برای عملی کردن این ترفند کافیست طول جمله را تغییر دهید. معمولا در مقالات علمی از جملات طولانی و پیچیده استفاده می‌شود، سعی کنید این جملات طولانی را کوتاه و ساده بنویسید و حق مطلب را ادا کنید.

4. انتخاب لغات متفاوت

انتخاب لغات متفاوت از دیگر راهکارهای ساده برای پارافریز و بازنویسی است. سعی کنید واژگان متن را عوض کنید و به سبک خودتان بنویسید. تغییر واژگان متن می‌تواند هنگام پارافریز کردن کاربرد زیادی داشته باشد.

نکته مهم: دقت داشته باشید که پارافریز کردن صرفا تغییر یا جابه‌جایی لغات و جملات متن نیست، بلکه درک و تفسیر متن اصلی و هماهنگ کردن مطالب مختلف (از منابع متفاوت) است. این مسئله هنگام پارافریز مقالات انگلیسی بیشتر احساس می‌شود. اگر شما هم به پارافریز حرفه‌ای نیاز دارید و می‌خواهید مقاله‌تان را در ژورنال‌های معتبر چاپ کنید، می‌توانید از خدمات پارافریز مقاله شبکه مترجمین اشراق استفاده کنید.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

افزایش حجم معامله در فارکس

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

ماشین حساب محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

دانلود اندیکاتور حجم معاملات

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

فرمول محاسبه ریسک در فارکس

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

محاسبه درصد ریسک در فارکس

  • در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

  • حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

  • با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.