آشنایی با ماتریس قیمت گذاری


ماتریس SWOT

ماتریس SWOT به شکل مختصر، موقعیت ها و تهدیدات فضای بیرون از مرزهای شرکت ها را در مواجه با نقاط مثبت و منفی داخلی ارزیابی می کند، پس برای ارزیابی سازگاری بین شرکت ها با فضا و زمینه ای که در آن فعالیت دارند، بهترین است. تئوری ای مطرح شده با این مضمون که هر شرکتی که سازگاری بیشتری با فضای کاری اش داشته باشد، در مقایسه با شرکت هایی که فاقد سازگاری هستند، شانس ماندگاری بیشتری دارد. در حقیقت داشتن خلاصه ای از موقعیت ها، تهدیدات، نقاط مثبت و نقاط منفی مهم، در بسط دادن استراتژی شرکت تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت، پس آشنایی با این ابزار اهمیت دارد.

غالبا یکی از معیارهایی که می توان با کمک آن ارزش و سودمندی ابزاری را دریافت، پذیرش در بین شرکت ها و بنگاه های تجاری است، آمارها در این رابطه دال بر مقبولیت نسبت به ماتریس SWOT است:

  • SWOT معروف ترین ابزار استراتژیک در بین سازمان های موجود در فهرست IAM آی اِی اِم است به گونه ای آشنایی با ماتریس قیمت گذاری که حدودا ۸۰ درصد از سازمان های شرکت کننده در این لیست، از این ابزار استفاده کرده اند و این ماتریس مرتبه نخست را در بین ابزارهای به کار رفته این سازمان ها دارد.
  • ماتریس SWOT مطابق با تحقیقات آستون جذاب ترین ابزار استراتژیک محسوب می شود و به وسیله ۶۵ درصد از سازمان هایی که در این پژوهش ارزیابی شده اند، به کار برده شده است.
  • این ابزار در چین بعد از ابزار PEST مرتبه دوم از نظر محبوبیت را به دست آورده است.
  • پژوهش دیگری هم از SWOT به عنوان پراستفاده ترین ابزار استراتژی در کشورهایی نظیر استرالیا، نیوزلند، مالزی، سنگاپور، انگلستان و فنلاند انجام شده است.

ماتریس SWOT

نمونه ماتریس SWOT

آنالیز SOWT که به شکل اختصار نقاط مثبت (Strength)، نقاط منفی (Weakness)، موقعیت ها (Opportunities) و تهدید ها (Threats)، و یک شیوه برنامه ریزی ساختاری است که این چهار مورد را در یک شرکت، پروژه یا کسب و کار برررسی می کند. آنالیز SWOT می تواند برای یک سازمان، کالا، مکان، صنعت، یا شخص صورت پذیرد. تعیین مقاصد سرمایه گذاری در کسب و کار یا پروژه و شناخت عوامل درونی و بیرونی که به منظور دسترسی به هدف معین شده مناسب و نامناسب هستند آشنایی با ماتریس قیمت گذاری نیز در این پروسه صورت می پذیرد. سئو سایت فرآیند مستمر و زمانبری است.

ماتریس SWOT شخصی

ادارات و موسسات اغلب به منظور تالیف استراتژی های خود، از شیوه معروف آنالیز (شیوه برنامه ریزی استراتژیک که به اختصار نقاط مثبت، نقاط منفی، موقعیت ها و تهدیدات موجود در یک پروژه است) به منظور بررسی شرايط محيطی خود و رقیبانشان به کار می برند.

ولی باید بدانيد اين شیوه فقط مختص شرکت ها نيست و برای اشخاصی که در پی ارتقا و پیشرفت شغلی و فردی خود هستند آشنایی با ماتریس قیمت گذاری هم استفاده می شود. چنان چه شما توانایی به کار بردن استعدادهای خود به بیشینه ترین میزان آن هستید، شاید در زندگی شخصی تان موفق باشید. اما استفاده از این نوع ابزار می تواند مسیر روشنی را به شما نشان دهد. دلیل توانمند بودن اين ابزار اين است که با اندکی تفکر و تعمق به شما این امکان را می دهد تا شرايط محيطی خود را بهتر ارزیابی کنید.

کاربرد ماتریس SWOT

توانایی ماتریس SWOT بسیار بالاست، چون به شما این قابلیت را می دهد تا با اندکی تفکر، موقعیت هایی را پیدا کنید که برای به کارگیری آن ها در وضعیت مناسبی هستید. با درک نقاط ضعف کسب وکارتان، می توانید تهدید ها را تدبیر کرده و این موانع را از مقابل تا ن بردارید. وگرنه، این تهدیدها هستند که به طور اتفاقی شما را احاطه خواهند کرد. ولی فراتر از این، با بررسی وضعیت خودتان و رقبایتان که ابزار SWOT به کار می برند، می توانید برنامه ای را طراحی کنید تا کمک ‌کند خودتان را از رقیبانتان سوا کنید تا بتوانید در بازار، رقابت فیروزمندی داشته باشید.

استراتژی های ماتریس SWOT

می توان گفت هیچ کتابی راجع به تالیف استراتژی و برنامه ریزی استراتژیک را نمی توان پیدا کرد که آشنایی با ماتریس قیمت گذاری به ضرورت ارزیابی موقعیت ‌ها و تهدیدها در فضای پیرامونی و ارزیابی نقاط مثبت و منفی در فضای داخلی پرداخته باشد و اشاره ای به ابزار SWOT نکرده باشد. ابزار SWOT که اغلب آن را با عناوین ماتریس سوات، ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید یا آنالیز تکافت ترجمه می نمایند، جزء پراستفاده ترین و پرپذیرش ترین ابزارهای مدیریتی جهت ارزیابی سازگاری استراتژیک بین عناصر فضای بیرونی و فضای درونی است و همراه با مقبولیت بسیار زیاد و موارد استفاده گوناگون، هم حامیان جدی و هم انتقادکنندگان سرسختی دارد.

ماتریس SWOT

ماتـریس SWOT شرکت اپل

آنالیز SWOT برنامه ای جهت شناخت موقعیت ها و تهدیدهایی که در فضای خارجی یک موسسه وجود دارد و بازشناسی نقاط منفی‌ و مثبت‌ درونی آن جهت ارزیابی موقعیت و تالیف راهبرد جهت هدایت و کنترل موسسه است. به عبارت دیگر آنالیز ابزار SWOT بسیار کارآمد است که جهت شناسایی فضای داخلی و خارجی شرکت استفاده می شود. از این ماتریس در گردانش استراتژیک و همین طور بازاریابی جهت شناخت فضای شرکت کاربرد دارد.

طی پژوهش های صورت پذیرفته می توان گفت برنامه SOWT مسیر معینی را پیش پای سازمان ها می گذارد تا آن ها به راحتی به موفقیت دست پیدا کنند. بسیاری از شرکت ها بدون آن که از الگوی مناسبی پیروی کنند اقدام به فعالیت های خود کرده اند شاید بتوان گفت تا حدودی موفق شده اند اما به پیروزی نهایی دست پیدا نکرده و در آینده ای نزدیک روند رشدشان با شکست مواجه خواهد شد. برای شناسایی موقعیت ها و نقاط مثبت و منفی یک سازمان از ابزار SOWT استفاده می شود.

آشنایی با ماتریس چارچوب بندی مجدد و کاربرد آن

آکاایران: وقتی فردی در حل یک مسئله گیر می کند و نمی تواند راه حل خوبی برای آن پیدا کند، اگر بتواند از یک زاویه دید دیگر به موضوع بنگرد، کشفیات بیشتری پیدا می کند. ولی با این وجود، بعضی وقت ها سخت می شود زاویه دید مناسبی یافت.

در این مقاله، می خواهیم شما را با ابزاری به نام چارچوب بندی مجدد آشنا کرده و به شما نشان دهیم که چگونه می توانید به یک مسئله از زوایای مختلف نگاه کنید.

درباره ی این ماتریس

ماتریس چارچوب بندی مجدد را مایکل مورگان (Michael Morgan) به وجود آورده است. در سال ۱۹۹۳، مورگان این تکنیک را در کتابی به نام “Creating Workforce Innovation” به دنیا معرفی کرد. به کمک این ماتریس، می شود مسئله های حیطه ی کسب و کار را از نقطه نظرهای مختلف آشنایی با ماتریس قیمت گذاری بررسی کرد و به این ترتیب، به راه حل های خلاقانه ی بیش تری رسید.

روش چارچوب بندی مجدد بر مبنای این حقیقت بنا شده که افراد مختلف با تجارب متفاوتی که دارند، متفاوت از هم با مسائل مواجه می شوند. این تکنیک به شما کمک می کند تا خود را به جای افراد مختلف بگذارید، تصور کنید که آنها چگونه ممکن است با مسائل شما مواجه شوند، و به دنبال راه حل های احتمالی بگردید که اگر آنها به جای شما بودند، پیشنهاد می دادند.

نحوه ی استفاده

ماتریس چارچوببندی مجدد از آن تکنیک هایی است که اجرا کردن شان به آب خوردن می ماند. تنها چیزی که برای شروع لازم دارید، یک خودکار و یک ورق کاغذ است.

گام اول: رسم جدول

یک جدول مربع شکل ساده مانند شکل زیر رسم کنید که چهار خانه داشته باشد. در وسط جدول، فضایی را خالی آشنایی با ماتریس قیمت گذاری بگذارید تا بتوانید صورت مسئله را آنجا بنویسید.

آکاایران: آشنایی با ماتریس چارچوب بندی مجدد و کاربرد آن

نکته:
چهار خانه ی جدول به چهار زاویه دید مختلفی که می خواهیم بررسی کنیم، اختصاص دارند. اگر چهار خانه برای شما جوابگو نیست، راحت باشید و جدول را هر طور لازم است تغییر بدهید.

گام دوم: تعیین زاویه های دید

ببینید از چه زاویه های مختلفی می شود به مسئله مورد نظرتان نگاه کرد. دو روش مفید وجود دارند که برای تصمیم گیری در این مورد می توانند به کمک شما بیایند؛ رویکرد ۴P یا (The ۴Ps Approach) و روش تخصص های گوناگون (Professions Approach).

رویکرد ۴P (آن را با ۴P یا آمیزه بازاریابی اشتباهی نگیرید) به شما کمک می کند تا از چهار بعد زیر به مسائل بنگرید:

  • بعد محصول: محصول یا سرویس ارائه شده، چه مشکلاتی دارد؟ آیا درست قیمت گذاری شده؟ تا چه حد پاسخگوی نیاز بازار هست؟ آیا معتبر و قابل اطمینان است؟
  • بعد برنامه ریزی: برنامه های کسب و کار، بازاریابی و استراتژی های ما چه کم و کاستی دارند؟ آیا می توانیم آنها را بهبود ببخشیم؟
  • بعد توانایی: چگونه فروش را بالا می بریم؟ اگر بطور جدی می خواستیم بازار هدف مان را گسترده آشنایی با ماتریس قیمت گذاری تر کنیم و حجم تولید را بالا ببریم، با چه مشکلاتی مواجه می شدیم؟
  • بعد افراد: افراد مختلف (کارمندان، مشتریان، تولیدکنندگان،…) چه تاثیری بر این مسئله می گذارند؟ مسئله چگونه بر آنها تاثیر می گذارد؟ افرادی که با این مسئله درگیرند چه نظراتی دارند؟ چرا مشتریان این محصول/سرویس را استفاده نمی کنند یا آن را نمی خرند؟

این سوالات تنها چند مورد از انبوه پرسش هایی هستند که می توانید برای بررسی این چهار بعد از خود بپرسید.

روش تخصص های گوناگون به این منظور به وجود آمده که به شما کمک کند مسئله را از دید متخصصان حوزه های مختلف ببینید و یا از منظر افراد مختلفی که درگیر پروژه اند به مسئله نگاه کنید. برای مثال، یک دکتر به شکل متفاوتی از یک وکیل به مسائل نگاه میکند و نحوه ی مواجهه وکیل با مشکلات هم با یک مهندس عمران فرق دارد. نگاه یک مدیرعامل به موضوعات هم نسبت به مسئول منابع انسانی متفاوت است.

روش تخصص های گوناگون آن زمانی بیشتر مفید واقع می شود که مسئله مورد نظر آشنایی با ماتریس قیمت گذاری انواع مختلفی از افراد را درگیر کند. گاهی نیز لازم می شود که طرز تفکر معمول خود را کنار بگذاریم تا بتوانیم خلاقیت بیش تری داشته باشیم.

گام سوم: طوفان فکری برای پیدا کردن عوامل مرتبط

سرانجام وقت آن رسیده که به سراغ طوفان فکری بروید و عوامل مرتبط با مسئله را از هر زاویه دیدی پیدا کنید. با تکمیل کردن ماتریس، کم کم درک بهتری از مسئله پیدا می کنید و می توانید راه حل های بیشتری بیابید.

مثالی از یک ماتریس چارچوب بندی مجدد

در شکل زیر، نتیجه کار مدیری را می بینید که به کمک رویکرد چهاربعدی تلاش کرده بفهمد که چرا محصول جدیدش فروش خوبی نداشته است.

تحلیل رقبا در بازار هدف آشنایی با ماتریس قیمت گذاری صادراتی چطور انجام می‌شود؟

تحلیل رقبا در بازار صادراتی

یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت در امر صادرات کالا یا خدمات به یک بازار خارجی، تحلیل رقبای حاضر در بازار و بررسی عوامل موفقیت یا نقاط ضعف آن‌هاست. به این ترتیب با به کارگیری نقاط قوت و دوری از عواملی که منجر به شکست یا ضعف کسب و کارهای مشابه در بازار هدف شده‌اند می‌توانید مسیر رسیدن به موفقیت را برای خود کوتاه‌تر کنید.

اما هدف ما از تحلیل رقبا چیست؟ در تصویری که ما برای این پست انتخاب کرده‌ایم یک مسابقه طناب کشی بین صاحبان کسب و کار را مشاهده می‌کنید. انتخاب این تصویر کاملا از روی عمد و هدفمند بوده است. در واقع تمام کسب و کارهایی که در یک بازار مشغول فعالیت هستند در تلاشند تا سهم بیشتری از بازار را در دست بگیرند و در استعاره باید گفت سهم بیشتری از طناب را به سمت خود بکشند. در واقع تلاش می‌کنند تا مشتریان بیشتری از بازار را به سمت خرید از خود سوق دهند. در این صورت می‌توان گفت یک کسب و کار نسبت آشنایی با ماتریس قیمت گذاری به رقبا موفق‌تر عمل کرده است.

برای رسیدن به این موفقیت باید رقبای فعال در بازار را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. جهت تحلیل رقبا مطالعات علمی و دقیقی انجام گرفته و روش‎‌ها و مدل‌های متنوعی به این منظور ارائه شده که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به مدل SWOT اشاره کرد. علاوه بر آن، استفاده از ظرفیت‌هایی آشنایی با ماتریس قیمت گذاری از بازار که هنوز توسط رقبا اشباع یا کشف نشده با تولید یا ارائه خدمات متمایز و متناسب با نیازهای خاص بازار هدف و تکیه و تأکید بر مزیت رقابتی محصول یا خدمات خود می‌توانند روش‌های مناسبی برای پیشرفت در صادرات با استفاده از تحلیل رقبای بازار صادراتی باشند که در ادامه هر کدام را به طور مفصل توضیح خواهیم داد.

تحلیل رقبا در بازار هدف صادراتی را از کجا شروع کنیم؟

کاملا واضح است که قبل از اقدام به تحلیل رقبای بازار هدف صادراتی، باید بازار هدف را مشخص کرده باشید. اگر هنوز در این خصوص تردید دارید می‌توانید از مقاله «بهترین بازار صادراتی برای محصول/خدمات من کدام است» کمک بگیرید.

بعد از انتخاب بازار هدف، باید نسبت به شناسایی فعالان حوزه مشابه کسب و کار خود در آن اقدام کنید.

چنانچه محصول خود را به چند بازار هدف در کشورهای مختلف ارسال می‌کنید، باید توجه داشته باشید که رقبای هر بازار متفاوت بوده و لذا هر بازار هدف نیاز به تحلیل جداگانه‌ای خواهد داشت.

احتمال دارد امکانات لازم جهت استخدام یک شرکت حرفه ای برای سنجش اطلاعات بازار را نداشته باشید، ولی می توانید با انجام برخی تحقیقات ساده چیزهای زیادی در مورد رقابت بیاموزید. به این منظور جدولی تهیه کرده و نام تمام شرکت‌ها، زمینه فعالیت، نقاط ضعف و قوت، محدوده خدمات رسانی، مزیت رقابتی و سایر نکاتی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت را یادداشت کنید تا چارت کاملی از فعالین بازار هدف در اختیار داشته باشید.

تحلیل رقبا این فرصت را به شما می دهد که به طور استراتژیک عمل کرده و رقابت مستقیم را به حداقل برسانید. همچنین به این وسیله می‌توانید با رقبای آسیب‌پذیر آشنا شده و با به کارگیری قدرت خود در برابر نقاط ضعف آن‌ها به محبوبیت و فروش بیشتر در بازار خارجی کمک کنید.

ماتریس گروه مشاوران بوستون (BCG)

در تعریف ماتریس BCG باید بگوییم که در سال ۱۹۷۰ توسط آقای بروس دی هندروس برای استفاده گروه مشاوران بوستون تشکیل شد. گروه مشاوران بوستون موفق شدند تا راه و روش نوین را در جهت بررسی فعالیت های برنامه ریزی پیشنهاد دهند.

رفته رفته ماتریس بوستون به دست هندرسون ارائه و ارتقا یافت. اگر کمی عقب‌تر برویم در ابتدا هدرسون با مفهوم منحنی تجربه‌ای شناخته شد که این مفهوم از منحنی یادگیری متمایز بود. در منحنی یادگیری به موضوع بهره وری یک کارمند به نسبت مقدار و تعداد دفعات انجام یک وظیفه مخصوص، زیاد می‌شود.

هندرسون یک نمونه ماتریس جهت تحلیل و بررسی قیمت رشد بازار و قیمت سهم بازار و برگزدین یک تکنیک مناسب برای تصمیم‌گیری در خصوص محصولات و رشد، توسعه یا توقف کسب و کارها عرضه کرد.

. این ماتریس به اسم ماتریس BCG معروف شد و افرادی که در زمینه استراتژی بازاریابی تجربه داشت اند بعید است اصطلاحات به گوششان نخورده باشد. که این اصطلاحات عبارتند از: سگ، گاو شیرده، علامت سوال، ستاره

تکنینک مارتیس می‌تواند برای مشخص کردن اولویت‌هایی که برای هر محصول باید در نظر داشت مورد استفاده قرار گیرد. ماتریس BCG از دو محور پیروی می‌کند، محور افقی مقدار سهم شرکت از بازار کالا را نمایش می‌دهد. و محور عمودی نشان دهنده تعرفه رشد بازار می‌باشد. روش مهم این ماتریس، مشخص کننده جایگاه یک محصول بر اساس دو مورد ذکر شده یعنی سهم از بازار و میزان رشد بازار است. بر اساس این دو تعاریف چهار موقعیت در جدول BCG مشخص می‌کنیم که هر یک از این ۴ موقعیت دارای نام هستند و برنامه های ضروری جهت محصولی که در هر یک از این شرایط ها قرار دارد، مشخص شده اند.

احتمالا یکی از اصلی‌ترین مشخصه های ماتریس سهم رشد عدم پیچیدگی آن است. به صورتی که ماتریس در تلاش است پیچیدگی های پورتفولیوی یک شرکت را در شکل یک نمایش گرافیکی عرضه کند تا درک کردن آن برای مخاطب راحت و امکان پذیر باشد.

ماتریس گروه مشاوران بوستون (BCG)

در تعریف ماتریس BCG باید بگوییم که در سال ۱۹۷۰ توسط آقای بروس دی هندروس برای استفاده گروه مشاوران بوستون تشکیل شد. گروه مشاوران بوستون موفق شدند تا راه و روش نوین را در جهت بررسی فعالیت های برنامه ریزی پیشنهاد دهند.

رفته رفته ماتریس بوستون به دست هندرسون ارائه و ارتقا یافت. اگر کمی عقب‌تر برویم در ابتدا هدرسون با مفهوم منحنی تجربه‌ای شناخته شد که این مفهوم از منحنی یادگیری متمایز بود. در منحنی یادگیری به موضوع بهره وری یک کارمند به نسبت مقدار و تعداد دفعات انجام یک وظیفه مخصوص، زیاد می‌شود.

هندرسون یک نمونه ماتریس جهت تحلیل و بررسی قیمت رشد بازار و قیمت سهم بازار و برگزدین یک تکنیک مناسب برای تصمیم‌گیری در خصوص محصولات و رشد، توسعه یا توقف کسب و کارها عرضه کرد.

. این ماتریس به اسم ماتریس BCG معروف شد و افرادی که در زمینه استراتژی بازاریابی تجربه داشت اند بعید است اصطلاحات به گوششان نخورده باشد. که این اصطلاحات عبارتند از: سگ، گاو شیرده، علامت سوال، ستاره

تکنینک مارتیس می‌تواند برای مشخص کردن اولویت‌هایی که برای هر محصول باید در نظر داشت مورد استفاده قرار گیرد. ماتریس BCG از دو محور پیروی می‌کند، محور افقی مقدار سهم شرکت از بازار کالا را نمایش می‌دهد. و محور عمودی نشان دهنده تعرفه رشد بازار می‌باشد. روش مهم این ماتریس، مشخص کننده جایگاه یک محصول بر اساس دو مورد ذکر شده یعنی سهم از بازار و میزان رشد بازار است. بر اساس این دو تعاریف چهار موقعیت در جدول BCG مشخص می‌کنیم که هر یک از این ۴ موقعیت دارای نام هستند و برنامه های ضروری جهت محصولی که در هر یک از این شرایط ها قرار دارد، مشخص شده اند.

احتمالا یکی از اصلی‌ترین مشخصه های ماتریس سهم رشد عدم پیچیدگی آن است. به صورتی که ماتریس در تلاش است پیچیدگی های پورتفولیوی یک شرکت را در شکل یک نمایش گرافیکی عرضه کند تا درک کردن آن برای مخاطب راحت و امکان پذیر باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.