درک استراتژی در سرمایه‌گذاری


به کارگیری عوامل روانشناختی زیر کمک موثری در ایجاد ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق خواهد بود:

درک استراتژی در سرمایه‌گذاری

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

3- توانمندسازهای استراتژیک

1-3 توانمندسازهای انسانی: روشهای اجتماعی برای انتقال دانش ضمنی

2-3 توانمندسازهای فناوری: انتقال موثر و مفید دانش صریح

4- سرمایه گذاری ها در زمینه توانمندسازی استراتژیک

1-4 یادگیری خودراهبر

2-4 یادگیری مشارکتی

3-4 یادگیری انطباقی

4-4 یادگیری پیچیده

5- توسعه تحقیقات و رویه سرمایه گذاری توانمندسازی استراتژیک

1-5 به سمت برنامه تحقیقاتی

2-5 هدایت کردن استراتژی های توانمندسازی استراتژیک

3-5 ایده ها و افکار پایانی

Business-to-business firms have a long history of investing in training their supply chain partners using primarily salespeople. However, advances in technology now allow for elements of sales enablement programs to be automated and run without human involvement. This paper examines how human and technology enablers are suited to transfer tacit and explicit knowledge respectively. It constructs a strategic enablement investment framework that, depending on the mix of investments in human or technology enablers, results in four types of learning environments: self-directed, collaborative, adaptive, and complex. We close by discussing the درک استراتژی در سرمایه‌گذاری implications for future research and offer guidance for industrial marketing managers.

Business-to-Business (B2B) firms that strategically invest in enabling their supply chain partners often realize deeper, more profitable relationships with these partners (De Leon & Chatterjee, 2017; De Ruyter, Keeling, & Cox, 2019). Moreover, B2B firms that have existing strategic enablement investments are better prepared to support their supply chain partners and enjoy increased mutual sales performance and endcustomer satisfaction across market conditions (Nyaga, Whipple, & Lynch, 2010). In light of the COVID-19 crisis, many recent strategic enablement investments are in augmenting or substituting current human-led training regimes with digital technologies to further advance knowledge acquisition and transfer (Diorio, 2020).

5.3. Concluding thoughts

Strategic enablement of supply chain partners is a key success factor for B2B firms, but how these firms develop and invest in these programs depends on what kind of knowledge needs to be transferred. Specifically, investments in human or technology enablers will depend on the relative focus on explicit knowledge (i.e., know what) and tacit knowledge (i.e., know how). These investments lead to differences in learning environments that can be adjusted and tailored to suit the firm's and partners' needs. We illustrate this complex relationship between human and technology enablers not only to discuss how managers can strategically invest in enablement programs, but also to set a future research agenda. As technology advances in both its sophistication and capabilities, a successful enablement strategy will require managers to understand the balance of strategic investments in human and technology enablers.

شرکتهای تجاری به تجاری سابقه و تاریخچه طولانی در زمینه سرمایه گذاری در آموزش شرکای زنجیره تامین خودشان دارند که ابتدا از فروشندگان استفاده می کنند. بااین حال، پیشرفت در تکنولوژی به عناصر برنامه های توانمندسازی فروش اجازه می دهد تا به صورت خودکار شده و بدون دخالت بشر اجرا شوند. این مقاله بررسی می کند که توانمندسازهای انسانی و فنی چگونه انتقال دانش صریح و ضمنی را پوشش می دهند. آن یک ساختار سرمایه گذاری توانمندسازی استراتژیک ایجاد می کند، که بستگی به ترکیب سرمایه گذاری ها در توانمندسازهای انسانی و فنی دارد، که منجر به چهار نوع محیط یادگیری می شوند: خودراهبر، مشارکتی، انطباقی و پیچیده. ما با بحث درمورد پیامدهای مطالعات آتی نتیجه گیری کرده و دستورالعمل و راهنمایی هایی برای مدیران بازاریابی صنعتی پیشنهاد می دهیم.

شرکتهای تجاری به تجاری (b2b) که به طور استراتژیک روی توانمندسازی شرکای زنجیره تامین خودشان سرمایه گذاری می کنند اغلب روابط عمیق تر و سودآورتر با این شرکا را تشخیص می دهند (De Leon & Chatterjee, 2017; De Ruyter, Keeling, & Cox, 2019). علاوه براین، شرکتهای تجاری به تجاری (b2b) که دارای سرمایه گذاری های موجود در درک استراتژی در سرمایه‌گذاری زمینه توانمندسازی استراتژیک هستند، آمادگی بهتری برای حمایت از شرکای زنجیره تامین خودشان دارند و از افزایش عملکرد فروش متقابل و رضایت مشتری نهایی در تمام شرایط بازار لذت می برند (Nyaga, Whipple, & Lynch, 2010). به خاطر بحران کووید 19، بسیاری از سرمایه گذاری های توانمندسازی استراتژیک در حال تقویت یا جایگزینی برنامه های فعلی آموزشی بشر محور با فناوری های دیجیتالی هستند تا فراگیری و انتقال دانش را بیشتر ارتقا دهند (Diorio, 2020).

3-5 ایده ها و افکار پایانی

توانمندسازی استراتژیک شرکای زنجیره تامین یک فاکتور موفقیت اساسی و مهم برای شرکت های تجاری به تجاری (B2B) می باشد، اما اینکه چگونه این شرکتها توسعه می یابند و در این برنامه ها سرمایه گذاری می کنند بستگی به نوع دانشی دارد که باید منتقل شود. به طور خاص، سرمایه گذاری ها در زمینه توانمندسازهای فنی یا انسانی بستگی به تمرکز نسبی بر دانش صریح (یعنی چیستی دانش) و دانش ضمنی (یعنی چگونگی دانش) خواهند داشت. این سرمایه گذاری ها منجر به تفاوت ها در محیط های یادگیری می شوند که می توانند تنظیم و تعدیل شوند تا برای نیازهای شرکت و شرکا مناسب باشند. ما این رابطه پیچیده بین توانمندسازهای فنی و انسانی را توضیح می دهیم تا نه تنها در مورد اینکه مدیران چگونه می توانند در برنامه های توانمندسازی سرمایه گذاری کنند، بحث کنیم، بلکه یک برنامه تحقیقاتی برای آینده تعیین کنیم. همانطورکه تکنولوژی در پیچیدگی و قابلیت های آن پیشرفت می کند، یک استراتژی توانمندسازی موفق برای مدیران لازم خواهد بود تا تعادل سرمایه گذاری های استراتژیک در زمینه توانمندسازهای فنی و انسانی را درک کنند.

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق

داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق و کسب سود فراوان، آرزویی همیشگی است. بازار بورس مانند هر نوع بازار دیگری، از ظرفیت‌هایی برای رشد برخوردار است و در مقابل احتمال شکست هم وجود دارد. درک صحیح اصول و مبانی بازار سرمایه و یادگیری مباحث مهم بورسی یکی از عوامل موثر در کسب سود به شمار می‌رود اما نحوه تفکر و ساختار ذهنی افراد نیز اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق را بررسی می‌کنیم.

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟

همان‌طور که ذکر شد، بازار بورس به عنوان یک ابزار برای فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند منجر به رشد و شکوفایی یا شکست شود. شروع کار یک سرمایه‌گذار در بورس بسیار مهم است. درواقع سرمایه‌گذار از زمانی که به صورت مبتدی شروع به کار می‌کند تا وقتی که تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شود، مسیر ناشناخته‌ای در پیش دارد. هدف اصلی هر سرمایه‌گذار در بورس، کسب سود مستمر و به حداقل رساندن ضرر است؛ سودی که قابل تکرار باشد و بتوان آن را همیشه به دست آورد. بنابراین دست یافتن به این امر، جز با درک صحیح از اصول سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق بر اساس این اصول شکل می‌گیرد.

موفقیت در سرمایه‌گذاری به طور کلی به عوامل زیر بستگی دارد:

در نظر گرفتن عوامل روانشناختی

تدوین استراتژی مناسب

عوامل روانشناختی موثر در ایجاد ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق چیست؟

مهم‌ترین عوامل برای موفقیت سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری، عوامل روانشناختی هستند. سرمایه‌گذاری همواره دارای پیچیدگی‌ها و دشواری‌های فراوانی بوده است. به ‌طوری ‌که درصد زیادی از افراد، حتی با یادگیری تحلیل‌های مختلف تکنیکال و بنیادی باز هم موفق به کسب سود مستمر از آن نمی‌شوند. دلیل پیچیدگی معامله‌گری در بازار سرمایه این است که انسان در طول یک معامله با عواطف و احساسات انسانی خود مواجه می‌شود. درگیر طمع، ترس، هیجان، استرس و … می‌شود و توان مدیریت صحیح معامله خود را از دست می‌دهد.

ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق با سایرین تفاوت دارد و این مسئله مهمترین عامل موفقیت او است. برای موفقیت در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات خود را شناخت، عقایدی که بر نحوه معاملات ما تاثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. مطالعه مقاله «روانشناسی سرمایه‌گذاران در بورس» می‌تواند در این زمینه درک استراتژی در سرمایه‌گذاری مفید واقع شود.

ویژگی های ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق

به کارگیری عوامل روانشناختی زیر کمک موثری در ایجاد ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق خواهد بود:

اعتماد و اعتقاد به شیوه انجام معاملات

وظیفه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، پیش‌بینی دقیق آینده سهم نیست. این روش‌ها نقطه‌ای را برای ورود نشان می‌دهند که بیشترین احتمال موفقیت در آن وجود دارد و طبیعتا نمی‌توان هیچ چیز را به صورت قطعی پیش‌بینی کرد. معامله‌گران موفق تحلیل‌ها را بر اساس اصول صحیح انجام می‌دهند و ضمن در نظر گرفتن تمامی احتمالات، به شیوه انجام معاملات خودشان اعتماد و اعتقاد دارند.

مشاوره با افراد باتجربه

فکر انسان همیشه مایل است درک استراتژی در سرمایه‌گذاری در مورد کاری که می خواهد انجام دهد تایید دیگران را نیز داشته باشد. در بازار بورس، مخصوصا برای افراد کم تجربه این امر بیشتر صادق است. شخصی سهمی را کاملا تحلیل کرده و از همه جهات آن را مناسب خرید می داند اما در خرید آن مردد است. مطالعه تحلیل‌های تحلیل‌گران برجسته و دریافت خدمات مشاوره از مراجع معتبر می‌تواند این خلا ذهنی را پر کند.

واقع‌گرایی به جای رویاپردازی

به دلیل خاصیت نامحدود بازار، اغلب این رویاپردازی‌ها در ذهن معامله‌گران مبتدی شکل می‌گیرد که می‌توان در همان ابتدای کار سودهای کلان به دست آورد اما ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق بر اساس واقعیات شکل گرفته است. او بازار را تحلیل می‌کند، می‌داند که سرمایه‌گذاری یک فرایند طولانی‌مدت است و توقع سودهای کلان و لحظه‌ای ندارد. اگر تعریف صحیحی از شکست یا موفقیت در ذهن نباشد هرگز نمی‌توان متوجه شد که چه زمانی موفق بوده‌ایم و چه زمانی شکست خورده و اشتباه کرده‌ایم.

کنترل احساسات

دو عاملی که می تواند به مرور زمان باعث خستگی فکری و دلزدگی از بازارهای مالی شود، استرس و پشیمانی است. استرس زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار سهمی را بخرد و آن سهم وارد فاز نزولی و زیان شود. در این مواقع اگر سرمایه‌گذار استراتژی معاملاتی صحیح داشته باشد و راهکاری پیش‌بینی کرده باشد، طبق برنامه عمل خواهد کرد و می‌تواند استرس خود را کنترل کند.

پشیمانی زمانی می تواند ذهن و فکر یک سرمایه‌گذار را درگیر کند که مثلا سهمی را در کف قیمتی خریداری کرده و پس از کسب مقداری سود، آن را فروخته باشد. بعد از فروش، سهم به رشد قیمتی خود ادامه داده و سرمایه‌گذار از این‌که از سود بیشتر جا مانده است، احساس پشیمانی و ندامت می‌کند. چنین اتفاقاتی برای همه فعالان بازار رخ می‌دهد و پیش‌بینی‌های هیچ کس ۱۰۰ درصد صحیح نیست، بنابراین توانایی کنترل احساسات یکی از مهمترین عوامل در شکل دادن ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق به شمار می‌رود.

چگونه استراتژی معاملاتی مناسب تدوین کنیم؟

در مقالات قبلی به نحوه تدوین استراتژی معاملاتی موفق پرداختیم و اصول آن را به تفصیل بیان کردیم. ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق نسبت به این اصول کاملا آگاه است و از آن‌ها به عنوان زیرساختی برای برنامه‌ریزی‌های خود استفاده می‌کند. به عنوان یک فهرست کوتاه موارد زیر را در نظر داشته باشید:

کسب دانش و مهارت: قبل از اقدام برای هر نوع سرمایه‌گذاری، باید تحقیقات مفصل انجام دهید. در حقیقت، افزایش دانش و مهارت، راهکاری برای کنترل انواع ریسک سرمایه‌گذاری در بازارها است.

تعیین افق زمانی برای سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذار در ابتدا باید نسبت به انتظاراتی که از سرمایه‌گذاری دارد، مدت زمان مورد نیاز را مشخص کند.

در نظر گرفتن قدرت ریسک‌پذیری: بدون دانستن میزان ریسک‌پذیری، نمی‌توان استراتژی معاملاتی مناسب تدوین کرد. در حقیقت سرمایه‌گذار باید قبل از هر چیز خود و شرایط خود را بشناسد.

تنوع در سبد سرمایه‌گذاری: همه این جمله معروف را شنیده‌اند که «همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید!» تنوع در سبد سرمایه‌گذاری ریسک را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود شما از ظرفیت‌های صنایع و بازارهای مختلف بهره‌مند شوید.

سخن آخر

کسب دانش و مهارت تنها راهکار موفقیت در بازار نیست. ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق با دیگران تفاوت دارد و تقویت و تربیت ذهن، یکی از عوامل مهم در کسب سود به شمار می‌رود. حال که برخی از مهم‌ترین عوامل روانشناختی معامله‌گری را شناختیم، می‌توانیم آن‌ها در هنگام تدوین استراتژی معاملاتی در نظر بگیریم و به مرور زمان، به یک معامله‌گر موفق تبدیل شویم.

مطالب مرتب

14 پاسخ به “ساختار ذهنی یک سرمایه گذار موفق”

سلام
ببخشید کارمزد صدور و ابطال واحدهای صندوق چقدره ؟
هر زمان بخوام میتونم پولمو پس بگیرم ؟

سلام دوست عزیز
در وهله اول باید گفت که خرید و فروش واحدهای صندوق معاف از مالیات بوده و از این منظر نسبت به خرید و فروش سهام ارجحیت دارند. امّا در خصوص کارمزد صندوق ها باید گفت هزینه صندوق ها به دو دسته تقسیم می شود بخشی از هزینه های صندوق مثل حق الزحمه ارکان از محل ارزش دارایی های صندوق پرداخت می شود که این مسئله مزیت صندوق ها را نشان می دهد چرا که این هزینه در واقع بین سرمایه گذاران تقسیم می شود. دسته دوم هزینه ها، هزینه هایی است که به طور مستقیم از سرمایه گذار اخذ می شود. برای صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال یک کارمزد ثابت وجود دارد که به ازای هر سری مراجعه برای صدور یا ابطال مبلغ ۲ هزار تومان از سرمایه گذار اخذ می شود و کارمزد متغیر که اگر در یک تایم کوتاهی سرمایه گذار اقدام به ابطال در آن محدوده زمانی کند باید درصدی از قیمت ابطال را به عنوان جریمه بپردازد.
صندوق های ETF چون قابل معامله در بورس هستند کارمزدی مطابق قوانین سازمان دارد.
سرمایه گذاران هر زمان که بخواهند میتوانند سرمایه خود را برداشت کنند . منتهی این نکته را در نظر بگیرند که در صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال اگر کمتر از ۳ ماه سرمایه خود را برداشت کنند ۱ تا ۵ درصد کارمزد متغییر ابطال به آن ها تعلق خواهد گرفت.
٥ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ٧ روز یا کمتر درک استراتژی در سرمایه‌گذاری با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
٤ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٧ روز و برابر یا کمتر از ١٥ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
٣ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ١٥ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
٢ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٣٠ روز و برابر یا کمتر از ٦٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
١ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٦٠ روز و برابر یا کمتر از ٩٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

معرفی و دانلود کتاب استراتژی کسب و کار: راهنمایی برای پیش بردن کسب و کار شما

عکس جلد کتاب استراتژی کسب و کار: راهنمایی برای پیش بردن کسب و کار شما

برای دانلود قانونی کتاب استراتژی کسب و کار: راهنمایی برای پیش بردن کسب و کار شما و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب استراتژی کسب و کار: راهنمایی برای پیش بردن کسب و کار شما و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب استراتژی کسب و کار: راهنمایی برای پیش بردن کسب و کار شما

کتابی که در دست دارید، به تبیین یکی از اصول زیربنایی‌ کسب‌وکار یعنی مفهوم «استراتژی» در سه بخش شناخت، تدوین و اجرا پرداخته است. در تعریف استراتژی کسب‌وکار آمده است: «استراتژی کسب‌وکار عبارت است از طرح‌ها، گزینه‌ها و تصمیماتی که در مسیر هدایت یک شرکت به سمت سوددهی و موفقیت بیشتر به کار گرفته می‌شوند».

نگاه دقیق به عناصر مطرح در این تعریف، به‌خوبی اهمیت شناخت درست از این مفهوم و اجرایی کردن آن طبق اصول موجود را نشان می‌دهد. درواقع یکی از اصول محوری که موفقیت یا شکست یک کسب‌وکار را تعیین می‌کند، استراتژی است که در پیش‌گرفته می‌شود. این کتاب ارائه گر تکنیک‌هایی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و ارزیابی ابزارهایی است که اگر به‌درستی استفاده شوند می‌توانند هدف غایی هر کسب‌وکار که رسیدن به سود است تأمین کنند. همچنین راه‌حل‌هایی برای مشکلات رایج و هماهنگ شدن با ضرباهنگ پرشتاب تغییر ارائه می‌دهد.

اهمیت این کتاب از چند جهت است. نخست اینکه در انتشارات معتبر «اکونومیست» با رویکردی کارکردی و عملیاتی تدوین و منتشرشده است. دوم اینکه نویسنده آن، «جرمی کوردی»، از مؤلفین بنام حوزه مدیریت سازمانی است که آثار پرشمار خود را در این حوزه با اتکا به تجربیات خود از فعالیت در شرکت‌های معتبری مانند اچ‌اس‌بی‌سی، پیرسون و مدرسه کسب‌وکار لندن منتشر کرده است؛ ضمن اینکه کار او حاصل پژوهش‌های گسترده تیمی است که به کنکاش در رفتار مدیران شرکت‌های مختلف در تمام سطوح پرداخته‌اند و موردپژوهی‌های زیادی برای رسیدن به اصول مبنایی تدوین و اجرای استراتژی در دستور کار داشته‌اند. جرمی کوردی بیش از 23 کتاب در حوزه مدیریت سازمانی نوشته است که به بیش از15 زبان ترجمه شده‌اند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم
بخش اول: شناخت استراتژی
1-استراتژی کسب‌وکار چیست؟
2-دیدگاه‌های مختلف درباره استراتژی
بخش دوم: تدوین استراتژی
3-نیروهای شکل‌دهنده به استراتژی کسب‌وکار
4-سناریوها
5-منابع و استراتژی
6-استراتژی‌هایی برای رشد
7-ارائه یک استراتژی کسب‌وکار و تفکر استراتژیک
بخش سوم: اجرای استراتژی
8-چشم‌انداز
9-فرایند اجرای استراتژی کسب‌وکار
10-نوآوری استراتژیک
11-تصمیم‌گیری‌ استراتژیک
12-رقابت‌پذیری و مشتری‌مداری
13-فروش، بازاریابی و مدیریت برند
14-مدیریت دانش و اطلاعات
15-مدیریت مالیه و ریسک
16-رهبری

مالی و سرمایه گذاری

کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص پول در بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و هر فعالیت اقتصادی دیگر است. فرد یا سازمان سرمایه‌گذار متعهد می‌شود خرید مالی تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز بنگاه اقتصادی را بر عهده بگیرد و در مقابل از سود سهام منفعت کسب کند. علم سرمایه‌گذاری را می‌توان علم خرید کالایی دانست که در حال حاضر بازار یا کاربرد ندارد اما آینده‌ی درخشانی پیش روی آن محصول است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بر روی این کالا بسیار سودمند خواهد بود. سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی نظیر بنگاه‌‌های سرمایه‌گذاری، دولت و سایر نهادها انجام گیرد.

هوش مالی چیست؟

مشاهده سیاست‌های پولی و مالی، استراتژی و سرمایه‌گذاری افراد موفق و ثروتمند، یکی از بهترین‌ راه‌های افزایش هوش مالی و درآمد بیشتر است. از نظر بسیاری از افراد ثروتمند نظیر رابرت کیوساکی، هوش مالی یک مهارت اکتسابی است که می‌توان آن را آموخت. هوش مالی یکی از انواع هوش به شمار می‌آید. این هوش شامل توانایی انسان در درک و تحلیل مسائل مالی است که می‌توان آن را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هوش مالی را می‌توان به به 5 بخش تقسیم کرد. کسب درآمد بیشتر، حفظ، بودجه‌بندی پول، اهرم‌سازی پول و به‌روز نمودن اطلاعات مالی. برای افزایش هوش مالی باید گام‌ های آن را به ترتیب آموخت.

بورس یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌آید. نام دیگر بورس در ایران بهابازار است و به بازاری گفته می‌شود که برروی کالا، ارز، قراردادها و اوراق بهادار قیمت و ارزش‌گذاری می‌کند. بورس در ایران به نوعِ بورس اوراق بهادار و بورس کالا دسته‌بندی می‌شود. یکی از معتبرترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک است که حجم معاملات و و ارزش شرکت‌های آن بسیار بالا است. اگر به بازار بورش علاقمند هستید بهترین کتاب بورس را می‎توان از فیدیبو خریداری کرد.

نحوه آشنایی با زبان تخصصی مالی

آشنایی با اصطلاحات مالی و مفاهیم مالی کلید موفقیت در این بازار پرخطر و پرریسک است. فیدیبو مرجع کاملی برای عرضه‌ی کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بهترین کتاب‌های سرمایه‌گذاری نظیر کتاب بازار سرمایه، کتاب اقتصاد مالی، کتاب حسابداری، کتاب ارزیابی مالیات و امور بیمه را می‌توان در فیدیبو مشاهده کرد. بهترین کتاب های مالی نظیر کتاب مدیریت مالی، کتاب حقوق مالی، امور مالی، تامین مالی، حسابداری مالی را نیز بخش دیگر از اثار مربوط به حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است. علاوه بر کتاب‌های تحلیلی در این حوزه می‌توان کتابهای آمادگی آزمون و بهترین کتاب بورس را نیز از فیدیبو تهیه کرد.

آنچه‌ کسب‌وکارها باید از ورود به بازار بین‌الملل بدانند

مفهوم بازار بین‌الملل در مقاله آنچه‌ کسب‌وکارها باید از ورود به بازار بین‌الملل بدانند در سایت 100استارتاپ

استراتژی‌های درک استراتژی در سرمایه‌گذاری ورود به بازار به سرمایه‌گذاری استارتاپی اجازه می‌دهد محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند. از آنجایی که شرکت‌ها می‌توانند از روش‌های زیادی برای فروش کالاهای خود در سطح جهانی استفاده کنند، می‌توانند بر اساس اهداف و بازار هدف خود رویکرد مناسبی را انتخاب کنند. درک استراتژی‌های مختلف کسب‌ و کار صادراتی می‌تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام‌یک بیشترین مزیت را برای شرکت شما دارد. در این مقاله، استراتژی‌های ورود به بازار را تعریف می‌کنیم، اهمیت آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم و 10 استراتژی ورود به بازار را فهرست می‌کنیم که می‌توانید از آن‌ها برای بردن محصولات خود به بازارهای بین‌المللی استفاده کنید.

استراتژی‌های ورود به بازار چیست؟

استراتژی‌های کسب‌ و کار صادراتی روش‌هایی هستند که شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی، توزیع و تحویل کالاها به بازارهای بین‌المللی از آن‌ها استفاده می‌کنند. هزینه و سطح کنترل یک شرکت بر توزیع بسته به استراتژی که انتخاب می‌کند می‌تواند متفاوت باشد. استارتاپ معمولاً استراتژی را بر اساس نوع محصولی که می‌فروشند، ارزش محصول و اینکه آیا حمل و نقل آن نیازمند رویه‌های خاص رسیدگی است، انتخاب می‌کنند. شرکت‌ها همچنین ممکن است رقابت فعلی و نیازهای مصرف‌کننده خود را در نظر بگیرند.

3 عامل موثر بر انخاب استراتژی صادرات در سایت 100استارتاپ

برای انتخاب یک استراتژی مؤثر، استارتاپ بودجه خود را با ملاحظات محصول خود هماهنگ می‌کنند که اغلب شانس آن‌ها را برای افزایش درآمد بهبود می‌بخشد. سه عامل اصلی که بر انتخاب استراتژی یک شرکت برای کسب‌ و کار صادراتی تأثیر می‌گذارد عبارت‌اند از:

  • بازاریابی: شرکت‌ها در نظر می‌گیرند که کدام کشورها دارای بازار هدف خود هستند و چگونه محصول خود را در این بخش بازاریابی می‌کنند.
  • منبع یابی: شرکت‌ها انتخاب می‌کنند که آیا محصولات را تولید کنند، آن‌ها را بخرند یا با یک تولیدکننده خارج از کشور همکاری کنند.
  • کنترل: شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند که آیا به طور مستقل وارد بازار شوند یا با سایر مشاغل در هنگام ارائه محصولات خود به صورت صادرات شریک شوند.

چرا استراتژی‌های ورود به بازار مهم هستند؟

استراتژی‌های ورود به بازار مهم هستند زیرا فروش یک محصول در سرمایه‌گذاری استارتاپی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و فرآیندهای نگهداری است. این استراتژی‌ها افراد کارآفرین را قادر می‌سازد تا قبل، حین و بعد از ورود به بازارهای جدید سازمان‌دهی شوند. از آنجایی که هر شرکتی اهداف خاص خود را برای ورود به یک بازار بین‌المللی دارد، داشتن گزینه انتخاب از بین انواع استراتژی‌ها می‌تواند به شرکت این فرصت را بدهد تا استراتژی متناسب با نیاز خود را پیدا کند.

10 استراتژی ورود به بازار برای بازارهای بین‌المللی

در اینجا 10 استراتژی ورود به سرمایه‌گذاری استارتاپی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای فروش محصول خود در سطح بین‌المللی استفاده کنید:

صادرات

صادرات شامل بازاریابی محصولاتی که تولید می‌کنید در کشورهایی است که قصد فروش آن‌ها را دارید. برخی از شرکت‌ها از صادرات مستقیم استفاده می‌کنند که در آن محصولی را که تولید می‌کنند در بازارهای بین‌المللی بدون دخالت شخص ثالث به فروش می‌رسانند. شرکت‌هایی که محصولات لوکس می‌فروشند یا در گذشته کالاهای خود را در بازارهای جهانی فروخته‌اند، اغلب این روش را انتخاب می‌کنند.

از طرف دیگر، یک شرکت ممکن است با استفاده از خدمات نمایندگان، مانند توزیع‌کنندگان بین‌المللی، به طور غیرمستقیم صادرات داشته باشد. کسب‌وکارهایی که تازه شروع به توزیع بین‌المللی کرده‌اند، اغلب صادرات غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند. در حالی که شرکت‌ها برای خدمات خود به نمایندگی‌ها پول می‌پردازند، صادرات غیرمستقیم اغلب منجر به بازگشت سرمایه (ROI) می‌شود، زیرا نمایندگان می‌دانند برای موفقیت در بازارهایی که در آن کار می‌کنند چه چیزی لازم است.

پیگی‌بک

اگر شرکت شما مخاطبینی دارد که برای سازمان‌هایی کار می‌کنند که در حال حاضر محصولات خود را در خارج از کشور می‌فروشند، ممکن است بخواهید که پیگی‌بک را در نظر بگیرید. این استراتژی کسب‌ و کار صادراتی شامل پرسیدن از سایر مشاغل است که آیا می‌توانید محصول خود را به موجودی خارج از کشور آن‌ها اضافه کنید. اگر شرکت شما و یک شرکت بین‌المللی با این ترتیب موافقت کنند، هر دو طرف سود هر فروش را تقسیم می‌کنند. شرکت شما همچنین می‌تواند با اجازه دادن به شریک خود برای مدیریت سرمایه‌گذاری استارتاپی در خارج از کشور ریسک فروش انجام دهد، در حالی که شرکت شما بر خرده‌فروشی داخلی مدیریت کند.

تجارت متقابل

تجارت متقابل شکل رایج بازاریابی غیرمستقیم بین‌المللی است. معامله متقابل به عنوان یک سیستم مبادله‌ای عمل درک استراتژی در سرمایه‌گذاری درک استراتژی در سرمایه‌گذاری می‌کند که در آن شرکت‌ها به جای عرضه محصولات خود برای خرید، کالاهای یکدیگر را مبادله می‌کنند. این سیستم مانند سایر اشکال ورود به بازار مقررات قانونی خاصی ندارد. این بدان معناست که شرکت‌ها ممکن است مشکلاتی را حل کنند، مانند اطمینان از اینکه شرکت‌های دیگر ارزش محصولات خود را درک می‌کنند و تلاش می‌کنند تا کالاهایی با سطح کیفیت مشابهی به دست آورند. معامله متقابل یک انتخاب مقرون به صرفه برای سرمایه‌گذاری استارتاپی است زیرا این رویه ممکن است آن‌ها را از سهمیه واردات معاف کند.

صدور مجوز

صدور مجوز زمانی اتفاق می‌افتد که یک شرکت حق استفاده یا فروش یک محصول را به شرکت دیگری واگذار کند. شرکتی ممکن است این روش را انتخاب کند محصولی دارای تقاضا دارد و شرکتی که قصد دارد مجوز محصول را به آن بدهد بازار بزرگی دارد. به عنوان مثال، یک شرکت تولید فیلم ممکن است حق استفاده از تصاویر شخصیت‌های فیلم را بر روی کوله‌پشتی، جعبه نهار و دفترچه یادداشت به یک شرکت تأمین‌کننده مدرسه بفروشد.

سرمایه‌گذاری‌های مشترک

برخی از شرکت‌ها سعی می‌کنند با ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با سایر شرکت‌هایی که قصد فروش در کسب‌ و کار صادراتی را دارند، ریسک ورود به بازار بین‌المللی را به حداقل برسانند. از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌های مشترک اغلب مانند شرکت‌های بزرگ و مستقل عمل می‌کنند تا ترکیبی از دو شرکت کوچک‌تر، آن‌ها پتانسیل کسب درآمد بیشتری نسبت به شرکت‌های فردی دارند. این استراتژی ورود به بازار، خطر عدم تعادل در مشارکت شرکت را به همراه دارد، اما هر دو طرف می‌توانند برای ایجاد فرآیندهای منصفانه و کمک به جلوگیری از این موضوع با یکدیگر همکاری کنند.

مالکیت شرکت

اگر شرکت شما قصد دارد محصولی را بدون مدیریت حمل و نقل و توزیع کالایی که تولید می‌کنید بفروشد، ممکن است در کشوری که می‌خواهید در آن تجارت کنید، شرکتی را خریداری کند. داشتن یک شرکت مستقر در کسب‌ و کار صادراتی به سازمان شما به عنوان یک کسب و کار محلی اعتبار می‌بخشد که می‌تواند به افزایش فروش کمک کند. هزینه مالکیت شرکت بیش از بسیاری از استراتژی‌های ورود به بازار است، اما این پتانسیل را دارد که منجر به بازگشت سرمایه (ROI) بالا شود.

فرانشیز

فرانشیز، یک شرکت خرده‌فروشی زنجیره‌ای است که در آن خریدار فردی یا گروهی حق مدیریت شعب شرکت را از طرف شرکت پرداخت می‌کند. فرانشیزها بیشتر در آمریکای شمالی اتفاق می‌افتند، اما در سطح جهانی وجود دارند و به کسب‌وکارها فرصت گسترش در خارج از کشور را می‌دهند. فرانشیز معمولاً مستلزم شناخت قوی برند است، زیرا مصرف‌کنندگان در بازار هدف شما باید بدانند چه چیزی ارائه می‌دهید و تمایل به خرید آن را داشته باشند. برای برندهای معروف، فرانشیز در حالی که رویکرد مدیریت غیرمستقیم را در پیش می‌گیرد؛ راهی برای کسب سود به سرمایه‌گذاری استارتاپی ارائه می‌دهد.

برون‌سپاری

برون‌سپاری شامل استخدام یک شرکت دیگر برای مدیریت برخی از جنبه‌های عملیات تجاری شرکت شما است. به عنوان یک استراتژی کسب‌ و کار صادراتی، به عقد قرارداد با شرکت دیگری برای رسیدگی به فروش محصولات بین‌المللی از طرف شرکت شما اشاره دارد. شرکت‌هایی که برون‌سپاری را انتخاب می‌کنند ممکن است مقدار مشخصی از کنترل خود را بر فروش محصولات خود رها کنند، اما ممکن است این ریسک را با درآمدی که در هزینه‌های شغلی پس‌انداز می‌کنند توجیه کنند.

سرمایه‌گذاری‌های گرین فیلد

سرمایه‌گذاری‌های گرین فیلد استراتژی‌های پیچیده‌ای برای ورود به بازار هستند که برخی از شرکت‌ها و افراد کارآفرین، استفاده از آن‌ها را انتخاب می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل خرید زمین و منابع برای ساخت یک تأسیسات در سطح بین‌المللی و استخدام کارکنان برای اداره آن است. سرمایه‌گذاری‌های گرین‌فیلد ممکن است یک شرکت را در معرض ریسک‌های بالا و هزینه‌های قابل توجهی قرار دهد، اما می‌تواند به شرکت‌ها در پیروی از مقررات دولتی در بازار جدید کمک کند. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً به نفع سازمان‌های بزرگ و مستقر در مقابل سرمایه‌گذاری استارتاپی است.

پروژه‌های کلید در دست

پروژه‌های کلید در دست، به طور خاص برای شرکت‌هایی اعمال می‌شود که ساختمان‌های جدید را برای مشتریان خود برنامه‌ریزی، توسعه و می‌سازند. اصطلاح «کلید در دست» به این ایده اشاره دارد که مشتری می‌تواند به سادگی یک کلید را در یک قفل بچرخاند و وارد یک مرکز کاملاً عملیاتی شود. اگر مشتریان شما از سازمان‌های دولتی خارجی تشکیل شده باشند، می‌توانید این استراتژی ورود به بازار را در نظر بگیرید. آژانس‌های مالی بین‌المللی معمولاً ترتیبات بین شرکت‌ها و مشتریان خارج از کشورشان را مدیریت می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که شرکت‌ها خدمات باکیفیت ارائه می‌کنند و مشتری کل مبلغ را پرداخت می‌کند.

10 استراتژی ورود به بازار برای بازارهای بین‌المللی در سایت 100استارتاپ

چگونگی ارزیابی شرکت برای ورود به بحث صادرات‌

برای اینکه بدانید محصول یا خدمات شما مناسب صادرات هست یا خیر، نخستین گام این است که ببیند آیا محصول یا خدمات شما در خارج از کشور نیز تقاضا دارد یا خیر؟ به عبارتی شما باید مشتری‌های خود در خارج از کشور را پیدا کنید. پس از آن شما باید در مورد کشوری که قصد ورود به بازار صادراتی آن دارید را از نظر اقتصادی، مالیات و قوانین تجارت و حتی نکات فرهنگی حاکم بر آن کشور بررسی کنید و اطمینان حاصل نمایید که محصول و یا خدماتتان برای آن کشور مناسب باشد.

برای رونق کسب و کار صادراتی راه‌های مختلفی را می‌توانید تجربه کنید از فعالیت در سایت‌های بازاریابی بین‌الملل گرفته تا شرکت در رویدادهای تجاری و حتی استفاده از کمک از ارگان‌های دولتی جهت فروش محصولات در خارج از کشور اما نکته مهم این است که تا رسیدن به موفقیت هرگز تسلیم نشوید و با به فعالیت خود ادامه دهید.

چگونگی انجام تحقیقات بازار و انتخاب بازار صادراتی

در انجام تحقیقات بازار و انتخاب کسب‌ و کار صادراتی، مهم است که تمام عوامل را در نظر بگیرید و از افراد حرفه‌ای مشورت بگیرید. شناسایی شرکت‌های تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمات مشابه شما که در واقع رقبای تجاریتان هستند، انتخاب شیوه حمل و نقل محصول و یا ارائه خدمت، موضوع تبلیغات و حتی قیمت‌گذاری محصول را در تحقیقات خود نظر بگیرید.

به طور کلی در سرمایه‌گذاری بین‌المللی شما می‌توانید محصول و یا خدمات خود را صادر کنید و از آن سود هنگفتی دریافت کنید مشروط بر اینکه قدم اول را با دقت و به شکل صحیح بردارید. بنابراین اگر شما استارتاپ‌، شرکت‌ دانش بنیان و حتی کسب‌وکارهای سنتی و قدیمی هستید که قصد ورود به بازار بین‌الملل را دارید، حضور در رویدادهای سرمایه‌گذاری بر پایه ارائه محصول و خدمات در سطح بین‌المللی می‌تواند برایتان بسیار مفید باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.