نقش کارگزار در معاملات بورس


کارگزاران بورس! آیا می دانید در سال جهش تولید، چه شاخص هایی برای داغ شدن تنور بورس الزام است؟

بزرگترین مشکل کارگزاری‌ها، اعتبارات است/ خطرات سطح بندی شدن بازار سهام ایران

بازار- وحید بلالی: کارگزاریها یکی از سازمان هایی هستند که حلقه واسط بین سازمان بورس و سهامداران بوده در معاملات بورسی سهامداران نقش زیادی دارند. با اینحال به صنعت کارگزاری آن چنان که باید پرداخته نشده و بررسی و رفع مشکل این صنعت می تواند در شکوفایی معاملات بورس نقش اساسی داشته باشد.

کارگزاری ها می توانند محفل مطمئنی برای سهامداران بوده و با اخذ مجوزهای آموزشی به مشتریان خود آموزش های لازم تحلیل های بنیادی و تکنیکال را ارائه کنند تا ماندگاری سهامداران در بورس دائمی شده و بورس تنها محفلی برای رفع هیجانات مقطعی نبوده و عمیق و ماندگار شود.

برای جستجوی بزرگترین مشکل کارگزاری‌ها با فرهاد ذاکری عضو هیئت مدیره کارگزاری صادرات به گفتگو پرداخته‌ایم:
ذاکری با بیان اینکه مشکل اصلی کارگزاران اعتبارات است، گفت: لاین اعتباری که برای کارگزاری ها باز می‌شود؛چالش کارگزاران شده است. برای مشتریان برای اعطای اعتبارات سقف می‌گذارند و مشتری نمی‌تواند به میزان درخواستی سهامی را خریداری کند مشتری باید لحظه ای خرید کند اما اعتبارات لحظه‌ای و آنلاین واریز نمی شود. شارژ کردن اعتبارات پروسه‌ای زمان‌بر است.

سهم هر کارگزاری از معاملات چقدر است؟

عضو هیئت مدیره کارگزاری صادرات درباره سهم هر کارگزاری از معاملات گفت: بابت هر خرید و فروش بورسی ۱.۶ درصد کارمزد برای خرید و فروش تعلق می گیرد و از این مقدار ۰.۸ درصد مالیات بوده و برای کارگزار هر خریدی ۰.۳۸ درصد و هر فروشی نیز ۰.۳۸ درصد است و این عدد بسیار کمی برای سهم کارگزاری است.

وی در واکنش به شایعات سطح بندی (لوریج دار) شدن گفت: اگر بازار لوریج دار یا سطح بندی شده از ابتدای سال آینده اجرایی شود لیست بسیاری از کارگزاری ها حذف می شودو هر تعداد سهم که در یک کارگزاری بخرید همان تعداد قابلیت فروش در همان کارگزاری را دارد .

حذف کردن اعتبارات لطمه ای به بازار نمی زند

ذاکری با بیان اینکه اعتبارات، وزنی در بازار امروز ندارد و حذف اعتبارات لطمه ای به بازار نمی زند؛ گفت: بازار به اندازه کافی بزرگ است و این که می گویند ۴۰ درصد معاملات از طریق اعتبارات انجام می شود، درست نیست و این عدد نزدیک ۱۰ درصد است، کارگزاری ها در سال ۹۴ آسیب های اعتبارات را دیده و دیگر با اعتبارات به صورت گسترده پیش نمیروند الان دیگر ریسک اعتبارات برای کارگزاری ها کم است.

خطرات بازار لوریج دار

عضو هیئت مدیره کارگزاری صادرات با اشاره به اینکه ابتدا باید ساز و کار اعتبارات را فراهم کرده و سپس بازار را لوریج دار کنیم گفت: باید گزینه های بازارهای جهانی را فراهم کرده و سپس بازار را لوریج دار کنیم، یکی از این عوامل برداشتن دامنه نوسان و برچیده شدن مساله صف خرید و صف فروش است و در دنیا صف خرید یا صف فروش معنایی ندارد، بازار باید به صورت عرضه و تقاضا باشد.

ذاکری در پایان گفت: باید به فرهنگ سرمایه گذاری برسیم وگرنه برداشتن دامنه نوسان برای بازار ایران خطرناک خواهد بود و عده ای شاید در یک روز سرمایه خود را نقش کارگزار در معاملات بورس از دست دهند، مگر این که حدی برای ضرر یا کال مارجینگ گذاشته تا سیستم به صورت خودکار از معاملات خارج شود.

فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی بازارهای مالی و اقتصادی

اطلاعاتی درباره‌ي رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق‌بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران تاثیر بااهمیت داشته باشد.

اطلاعات نهانی

هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق‌بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد.

اعلام عمومی

افشاء

افشای فوری

امهال واستمهال

به معنی مهلت دادن ویا درخواست مهلت درایفای تعهدات بوده که قراردادی فی مابین امضا نشده و فقط بانک در ان مهلت اقدام قانونی انجام نداده لیکن مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود.

امیدنامه

سندی که اهداف، نرخ بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام (در صورت لزوم) و سایر جزئیات مربوط به "طرح توسعه و نوسازی شرکت" را شرح می‌دهد و تصویری از آینده‌ي سرمایه‌گذاری برای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران (خریداران "اوراق مشارکت") قرار می‌دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تایید "امین"، "حسابرس" و "بورس" برسد.

انتشار

انتقال قانونی

انتقال قهری

انحصار

وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

اندازه قرارداد در معاملات آتی

در قراردادهای آتی اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می شودو سرمایه گذاران فقط می توانند مضرب های صحیحی از این مقدار را مورد معامله قرار دهند. به طور مثال در قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالا، اندازه قرارداد 10 عدد سکه طلای بهارآزادی می باشد.

انواع عقد

1- عقدلازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند. مانند سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، قرض الحسنه. 2- عقد جایز: عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند مانند مضاربه ، جعاله، عقودمشارکتی. 3- عقد خیاری: عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای اشخاص ثالث اختیارفسخ معامله گذاشته می شود. 4- عقد منجز: عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد. 5- عقد معلق: عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع امری دیگر است. مانند مالک شدن مستاجر پس از پرداخت کل اجاره بها(اجاره به شرط تملیک) 6- عقد معین: عقودی راگویندکه در قانون مدنی نام آن ذکر گردیده باشد. مانند مضاربه ویا مشارکت. 7- عقد نامعین: عقدی است که در قانون مدنی نام برده نشده لیکن در قالب انعقاد انواع قراردادها در معاملات فی مابین امضاکنندگان برقرار می شود. 8- عقودمشارکتی یا غیرمبادله‌ای: عقودی را گویند که کالایی به هنگام انعقاد قرارداد مبادله نمی شود. مانند مضاربه – مشارکت 9- عقود مبادله‌ای: عقودی را گویند که با انعقاد قرارداد موضوع بین طرفین قرارداد مبادله می شود.مانند خرید وفروش اقساطی – اجاره به شرط تملیک،سلف. 10-عقد رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه قراردادن به داین می دهد. "قبض" اولیه بایستی انجام شود ولی استمرار قبض ضروری نمی باشد. در اختیار گرفتن مال را قبض می گویند. 11- قرارداد بانکی: سندی است بین بانک ومشتری که درقالب یک یا چند عقد منعقد می شود ومعمولاً قرارداد شامل عقد اصلی به‌همراه عقودخارج لازم دیگر برای شفافیت مراودات بین بانک ومشتری می باشد و طی آن عقود جایزرا با ذکرعبارت«قراردادهای خارج لازم به لازم»تبدیل می نماید.

انواع قراردادها در بانک

1-. قراردادهای رسمی : قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسندولازم الاجرا می‌باشند. 2-. قراردادهای عادی: قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده 15 قانون عملیات بانکی در بانک منعقد ودر حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی. 3- قرارداد از نظر وثیقه: . قراردادهای دارای وثیقه (غیر منقول، چک، سفته، ضمانتنامه، اوراق سهام. ).‌قراردادترهین‌درقبال غیرمنقول حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند درحکم اسناد لازم الاجرا خواهند بود.

اوراق اجاره

اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده‌ي مالکیت مشاع دارنده‌ي آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

اوراق بهادار

هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری

در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‌آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان را از تولید‌کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشد

اوراق مشارکت

اوراق بهادار نقش کارگزار در معاملات بورس با نامی که با مجوز "بورس" به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت‌های پذیرفته شده در "بورس" منتشر می‌شود. این اوراق بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار می‌یابند.

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

آن گروه از (اوراق مشارکت) (ناشر) است که در سررسید نهایی و یا قبل از آن قابل تبدیل به سهام همان شرکت (ناشر) باشد.

ایستگاه معاملاتی

پایانه‌ي معاملاتی کارگزار است که با سامانه‌ي معاملاتی بورس در ارتباط می‌باشد. هر "ایستگاه معاملاتی" با کدی مشخص می‌شود که به آن "کد ایستگاه معاملاتی" گویند. ایستگاه‌های معاملاتی هر کارگزار نقش کارگزار در معاملات بورس با کدهای جداگانه تعریف می‌شود.

بازارگردان

کارگزار/ معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق‌بهادار معین و تحدید دامنه‌ي نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.

بازارگردانی

فعالیتی است که با هدف کاهش دامنه‌ي نوسانات قیمت اوراق‌بهادار و تامین نقدشوندگی آن با مجوز "سازمان" توسط "کارگزار" انجام می‌شود.

شخص حقوقی است که نهاد واسط براي تأمين مالي وي در قالب عقود اسلامي، اقدام به انتشار اوراق اجاره مي‌نمايد.

بخشهای اقتصادی

فعالیتهای اقتصادی از نظرظاهری تشابهاتی دارند که عموماً در سه گروه قابل جمع می باشد. 1-. فعالیت تولیدی: عبارتست از فعالیتی که طی آن مواد اولیه یا کالای نیمه ساخته درطی فرآیند دستی یا ماشینی به صورت تکی یا سری به کالای جدیدی تبدیل می‌گردند. 1-1-. گروه واحدهای صنعتی ومعدنی نظیر انواع کارخانه های تولیدی نظیر استخراج معادن مختلف شیشه – سیمان – خودرو و. 2-1-. گروه ساختمان : ساختمانهای مسکونی ،‌ویلائی، پاساژ و . ) (راهسازی – جاده- پل – فرودگاه و. ) 3-1-. گروه کشاورزی: طیور نظیر مرغداری گوشتی وتولید تخم مرغ وشترمرغ و. . دام نظیر گاوداری – گوسفندداری (گوشتی- شیری – گوسفند داشتی و. ) باغات وزمینهای کشاورزی وکالاهای واسطه ای. 2- .بازرگانی : فعالیتهای خرید وفروش و واردات وصادرات کالا به صورت جزئی وکلی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی بدون ایجاد تغییرات نقش کارگزار در معاملات بورس در ماهیت وظاهر کالا. 3-. خدمات : فعالیتهای را در بر می گیرد که نیروی کار وتخصص خودرا درانجام امور موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد وطیف گسترده ای در بخش اقتصادی را به خود اختصاص می دهند. (بانکها، بیمه ، حق العمل کاری، تعمیرات، تحقیقات، امورحقوقی، امور پزشکی وبیمارستانی، حمل ونقل، گردشگری وهتلداری، واحدهای آرایشگری، تهیه غذا.

کارگزاری بورس چیست؟ آشنایی با مفهوم کارگزاری

آشنایی با اصطلاحات رایج بورس به زبان ساده

کارگزاری به زبان ساده یک واسط برای انجام معاملات در بازار بورس است، در این مقاله شما را مفهوم کارگزاری بورس بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

کارگزاری بورس چیست؟ آشنایی با مفهوم کارگزاری

کارگزاری بورس چیست؟

کارگزاران بورس شرکت‌های واسطی هستند تا شما بتوانید به‌راحتی معاملات بازار را انجام دهید.

در حقیقت کارگزاران خریدار و فروشنده را در بازار سهام به هم وصل کرده و در ازای این کار دستمزد یا همان کارمزد دریافت می‌کنند.

کارگزاری‌ها برای فعالیت در بازار سرمایه باید مجوز تاسیس و فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کنند و به عضویت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه درآیند.

برای درک بهتر نقش کارگزاری فرض کنید که شرکت‌های کارگزاری‌ نبودند:

در این صورت شما برای انجام معاملات در بازار سهام مجبور بودید در ساعات فعالیت بازار، دائماً در ساختمان مرکزی بورس واقع در خیابان حافظ حاضر می‌شدید و در بین جمعیت انبوه معامله گران به خرید و فروش می‌پرداختید.

درحالی‌که با وجود کارگزاری‌ها شما به راحتی در قیمت و تعداد مدنظر خود سفارش را ثبت کرده و پس از آن تمامی فعالیت‌ها به‌صورت خودکار و خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

بنابراین نقش کارگزاری‌ها لازمه فعالیت، حیات و گسترش بازار سرمایه است.

این موضوع برای تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صادق است.

کارگزاری ‌ها چه وظایفی دارند؟

از جمله خدماتی که کارگزاران بورسی به مشتریان خود می‌دهند:

– کلیه معاملات اوراق بهادار: خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و معاملات آتی و….در بورس، فرابورس، بورس کالاو بورس انرژی به صورت مستقیم و آنلاین (معاملات بر خط)

– خدمات مالی: ارائه اطلاعات مربوط به ورقه بهادار، معامله، سفارشات خرید و فروش و ناشر ورقه بهادار به مشتریان

– بازارگردانی اوراق بهادار: بازارگردانی یعنی فعالیتی که با اخذ مجوزهای لازم عرضه و تقاضا را در بازار سرمایه تنظیم کرده و مانع از نوسان شدید قیمت‌ها می‌شود. این‌کار افزایش نقدشوندگی بازار را به دنبال دارد.

– تعهد پذیره نویسی: انجام تعهد خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت “پذیره‌نویسی” به ‌فروش نرسیده است.

– خدمات مشاوره‌ای: پذیرش و ثبت شرکت‌ها و انتشار و عرضه اوراق بهادارشان در بورس‌های مربوطه، ارائه خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌های پذیرش شده در بورس یا فرابورس جهت نحوه انتشار اوراق، انجام افزایش سرمایه و…، ارایۀ خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه‌گذاران (خرید و فروش سهام یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، اوراق با درآمد ثابت و…)

آیا میتوانیم خودمان مستقیما به تالاربورس برویم و سهام خریداری کنیم؟

یکی از سوالات و پرسشهایی که مردم معمولی جامعه از فعالان بازار می پرسند این است که چرا باید به کارگزاریها مراجعه کنیم؟

کارگزاریها وکیل و نماینده تام الاختیار برای خرید و فروش سهام هستند و بدون واسطه آنها هیچ کس نمی تواند در تالار بورس خرید و فروش کند.

حضورمردم در تالار بورس الزامی نیست بلکه آنها جهت مشاهده تابلوی قیمت‌های تالار بورس و مشورت کردن با سایر سهامداران و دلگرمی دادن به یکدیگر در هنگام افت قیمت‌ها در تالار معاملات بورس حضورمی یابند.

اما حضور در دفتر کارگزاری الزامی است و باید شخصا با به همراه داشتن شناسنامه و یک برگه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی جهت خرید سهام شرکت دلخواه خود به کارگزاری مورد نظرمراجعه نموده و فرم مخصوص دستورخرید سهام را تکمیل نمود تا کد عملیاتی صادر شود و درمراجعات بعدی با ارایه کد کارهایمان سریع ترانجام شود.

کارگزاران بورس! آیا می دانید در سال جهش تولید، چه شاخص هایی برای داغ شدن تنور بورس الزام است؟

کارگزاران بورس به خوبی می دانند که به عنوان واسطه‌ای بین سرمایه گذاران و بازار، نقش حیاطی در هدایت نقدینگی بازار دارند. آن‌ها به خوبی نبض بازار را می شناسند و می دانند که در هر شرایطی احتمالاً کدام حرکت به آن‌ها سود بیشتری خواهد رساند. اما بجز موارد نامبرده حالا نقش کارگزاران بورس از هر زمان دیگری برای کشور و اقتصاد آن حیاتی‌تر شده است. امروز کارگزاران باید شاخص‌های مربوط به شرکت‌های تولیدی را که در سال جهش تولید در راس اهداف ملی قرار دارند، در بالاترین سطح اهمیت قرار داده و با توجه به شعار سال، تنور بازار را برای پیشبرد اهداف ملی داغ نمایند. حال که توجه مردم بیش از هر زمان دیگری به بازار سرمایه معطوف است، بهتر است که این موضوع به طور دقیق‌تر پرداخته شود.

کارگزاران بورس! آیا می دانید در سال جهش تولید، چه شاخص هایی برای داغ شدن تنور بورس الزام است؟

کارگزاران بورس! آیا می دانید در سال جهش تولید، چه شاخص هایی برای داغ شدن تنور بورس الزام است؟

نقش بورس در جهش تولید

به منظور تحقق شعار جهش تولید، یک برنامه استراتژیک در سطوح مختلف نیاز است. به این علت، دولت و شرکت‌های خصوصی باید برای رسیدن به این هدف بزرگ تمام تلاش خود را بکنند و مسیری را برای رسیدن به جهش تولید، بررسی منابع مورد نیاز و بررسی محدودیت منابع در نظر بگیرند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور راه اندازی طرحهای توسعه، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه در گردش مناسب به دنبال تامین مالی هستند که با توجه به عملکرد شرکت‌ها وضعیت سود آوری آن‌ها باعث شده بازار سرمایه برای اقشار مختلف جامعه جالب توجه باشد و نقدینگی زیادی وارد بازار بورس شود.

در گذشته اقتصاد کشور بر پایه ی تجهیز و تامین منابع از طریق بانک‌ها نقش کارگزار در معاملات بورس استوار بود؛ اما اخیراً این وضعیت تغییر کرده و بازار بورس توانسته نقش مهمی در تامین مالی شرکتهای بزرگ و متوسط داشته باشد. ادامه این پروسه می تواند به اقتصاد کشور کمک مهمی کند.

در سال‌های اخیر، بازار سرمایه ثابت کرده که توانایی و ظرفیت بسیار بالایی در حوزه اقتصاد دارد و در صورت تمرکز بورس بر تجهیز منابع مالی بخش خصوصی و شرکت های اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و جهش تولید ایفا کند.

هماهنگی بین بازار مالی و بورس، نقش مهمی در رشد اقتصادی و جهش تولید دارد و اگر این هماهنگی اتفاق بیفتد مهم‌ترین دغدغه شرکت های تولیدی برای کسب منابع ارزان‌ قیمت رفع می‌شود که درنهایت موجب جهش تولید خواهد شد. در اقتصاد، تولید از ۳ عنصر فناوری، سرمایه و نیروی کار تشکیل شده است؛ به این ترتیب به‌ منظور تحقق جهش تولید، علاوه بر تامین سرمایه و نیروی کار، باید برای دستیابی به فناوری جدید، بهره‌وری و توسعه مهارت‌های نیروی کار، سرمایه و تلاش برای جذب سرمایه را نیز افزایش داد.

به همین علت، بورس می‌تواند با ارزشمند دانستن فناوری و تقویت آن موجب جذب سازمآن‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس شود. اکنون، رونق بخش‌های مختلف تولیدی و حمایت از تولید خلاقانه از موضوعات اساسی کشور است. به علت رونق بورس در ایران و اینکه ابزارهای مالی مختلفی در اختیار بازار سرمایه قرار دارد، بورس با ابزارهای مالی نوین و جذب نقدینگی می‌تواند به رونق و جهش تولید و رشد اقتصاد کشور کمک کند (1) .

کارگزاران بورس! آیا می دانید در سال جهش تولید، چه شاخص هایی برای داغ شدن تنور بورس الزام است؟

نقش کارگزاری ها در رونق بورس و هدایت سرمایه

هنگامی که قصد دارید سرمایه گذاری در بازار سرمایه را شروع کنید، اولین کاری که باید انجام دهید، انتخاب کارگزار بورس است. این انتخاب دقیقاً مانند انتخاب اتومبیلی است که فکر می کنید برای شما مناسب ترین گزینه است. شما می توانید برای یافتن بهترین خودرو، در کل بازار تحقیق و جستجو کنید، اما برای اجرای معاملات واقعی به یک واسطه یا یک مکان نیاز دارید. همین استراتژی در هنگام خرید سهام در بورس کالا لازم است (2).

شما برای انجام معاملات نهایی و خرید سهام خود از بازار بورس، نیاز به یک کارگزار خواهید داشت. یک کارگزار بورس به عنوان نماینده ی یک سرمایه گذار عمل می کند و نماینده مشتریان خود برای خرید یا فروش سهام، مشتقات و سایر اوراق بهادار است .

عوامل مختلفی می‌توانند بر توسعه یافتگی و عدم توسعه بازار سرمایه کمک کنند. یکی از این عوامل، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستند که مهمترین نهاد مالی فعال در این بازار شرکت‌های کارگزاری هستند. شرکت های کارگزاری با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به انجام فعالیت های مختلفی مانند کارگزاری، انجام معامله، تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک و مشاوره ی سرمایه گذاری می پردازند (2).

در واقع شرکت های کارگزاری اینگونه تعریف می‌شوند: شرکت هایی که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و براساس قوانین و مقررات مربوطه، به داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری میپردازند.

نقش اصلی کارگزار بورس، انجام معاملات به نمایندگی از مشتریان خود با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سهام است. کارگزاری‌ها از طریق بهبود رابطه بین سرمایه گذار و تولید کننده، در رونق بورس و هدایت سرمایه نقش مهمی ایفا می کنند.

به عنوان نماینده مشتریان خود، یک کارگزار بورس به دنبال بهترین معاملات برای خرید و فروش سهام است. آن‌ها معمولاً با انواع اوراق بهادار سر و کار دارند. همچنین به مشتریان خود توصیه می کنند چه موقع معاملات را انجام دهند و آن‌ها را راهنمایی کنند که سراغ انجام چه معاملاتی بروند.

شما همیشه باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مالی در بازار سرمایه، با مشاور مالی شخصی خود مشورت کنید. آن‌ها پس از اتمام معامله، اطلاعات مربوط به مشتریان خود را ارسال کرده و ترتیب انتقال گواهینامه های سهام یا سایر مدارک را تهیه می کنند (3).

5 عامل مؤثر بر سرمایه گذاری های جذب شده توسط بازار سرمایه

1.ریسک

ریسک یا احتمال خطر، تا حد زیادی به ساختار و فرآیندهای سیستم بازار سرمایه و کشور وابسته است. با توجه به نوسانات اقتصادی از جمله رکود و بحران اقتصادی جهانی اخیر، با افزایش اقتدار مقامات نظارتی و غیره ساختار بازارهای جهانی سرمایه تقویت شده است.

2.بهره وری

بهره وری، توانایی سیستم برای پردازش معاملات، صرف نظر از حجم آن‌ها، در سریعترین زمان و در زمان مقرر و بدون خطا است.

3.سیستم‌های قابل اعتماد

سیستم های قابل اعتماد بدون در نظر گرفتن خطرات ناشی از اشتباهات داخلی و وقایع بیرونی، باید همواره در دسترس و عملیاتی شوند.

4.هزینه
5.نفوذ فناوری

امروزه فناوری تأثیر بسیاری در زمینه ی اقتصاد دارد. کارایی سیستم با استفاده از فناوری مناسب می تواند در بهترین حالت باشد. هزینه ها با بهبود بهره وری کنترل می شود، و این باز هم به فناوری وابسته است (4).

کارگزاران بورس! آیا می دانید در سال جهش تولید، چه شاخص هایی برای داغ شدن تنور بورس الزام است؟

نقش سرمایه گذاران در رونق بازار سرمایه

  • سرمایه گذاران از ابزارهای مختلف مالی برای بدست آوردن نرخ بازده برای دستیابی به اهداف اهداف مالی استفاده می کنند.
  • اوراق بهادار سرمایه گذاری شامل سهام، اوراق قرضه، صندوق های متقابل، مشتقات، کالاها و املاک و مستغلات است.
  • سرمایه گذاران را می توان از معامله گران متمایز کرد زیرا سرمایه گذاران از موقعیت های استراتژیک بلند مدت در شرکت ها یا پروژه ها استفاده می کنند (5).

عواملی که باعث رونق یا سقوط بازار سرمایه می شود

1.عرضه و تقاضا

اگر کاتالیزور تهدیدی جدی برای خط پایین شرکت باشد (یا حداقل موقعیت را کاهش دهد)، ممکن است محتاط باشد که سهام را حتی با ضرر بفروشد. مانند هر کالای دیگر، سهام اگر کم باشد، ارزش آن افزایش می یابد. این احتمالاً روی بازار فعلی نیز تأثیر دارد. این موضوع با خرید سهام شروع می شود و در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت ها سهام خود را خریداری می کنند و این کار باعث کاهش میزان سهام برای فروش می شود و معمولاً قیمت سهام را افزایش می دهد. این روند قابل توجهی در سالهای اخیر بوده است.

2.عقاید عمومی

این عامل اغلب توسط نظرسنجی ها بررسی می شود که آن را در بهترین حالت به یک علم ناقص تبدیل می کند. اما وقتی افراد نسبت به وضعیت ملت، امور مالی، اقتصاد و تراز بین المللی احساس خوبی داشته باشند، معمولاً تأثیر مثبتی بر بازار بورس دارد.

کارگزاران بورس! آیا می دانید در سال جهش تولید، چه شاخص هایی برای داغ شدن تنور بورس الزام است؟

3.جریان سرمایه بین المللی

در این صورت، خبرهای بد می توانند به خبرهای خوب تبدیل شوند. مشکلات اقتصادی یا ژئوپلیتیکی در اقتصادهای بزرگ خارجی می تواند محرک مثبتی در بازار سود باشد. دلیل این امر بدتر شدن اوضاع در کشورهای خارجی است که سرمایه آن کشورها را کاهش می دهد.

4.سود شرکت

در نهایت، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار شامل سود سهام شرکت های صادر کننده است. اگر سود شرکت در حال افزایش است، این یعنی قیمت سهام بالاتر می‌رود و بازار رونق پیدا می کند. اگر سود کاهش پیدا کند، این نشان دهنده ی سقوط بازار است.

5.رشد حبابی سهام

رشد حبابی سهام در اثر خرید و فروش ناشی از هیجانات و شایعات پیرامون یک سهم رخ می‌دهد و در رونق بازار اهمیت دارد.

6.شرایط سیاسی

روابط و تصمیم‌های سیاسی بیشتر از هر چیز دیگری شاخص بورس را بالا و پایین می‌برد. اگر در کشوری جنگ رخ دهد، عملیات تروریستی به وقوع بپیوندد یا نظام سیاسی یک کشور سقوط کند، بازار بورس هم تغییر خواهد کرد .

7.نرخ تورم

اگر تورم بالا باشد، قدرت خرید افراد کاهش پیدا خواهد شد. در این صورت فروش شرکت‌ها پایین می‌آید و این یعنی سود سهام کم می‌شود. وقتی سود واقعی شرکت‌ها از مقدار پیش‌بینی‌شده کم‌تر باشد، قیمت سهام هم کاهش پیدا می‌کند. کاهش نرخ سهام و سود‌ باعث کاهش شاخص کل بورس می‌شود (6).

کارگزاران بورس! آیا می دانید در سال جهش تولید، چه شاخص هایی برای داغ شدن تنور بورس الزام است؟

عوامل مؤثر بر بازار بورس

تحول در زمینه ی بازار بورس می تواند کاملاً بی ثبات باشد و به نظر می رسد که این گونه نیز هست. با این حال، برخی عوامل اساسی وجود دارد که تأثیر زیادی بر بازار بورس دارند.

1.رشد اقتصادی

رشد اقتصادی بالاتر یا چشم انداز بهتر رشد به شرکت ها کمک می کند که سودآورتر باشند، زیرا تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات وجود دارد. این به افزایش سود و در نتیجه رونق بازار بورس کمک خواهد کرد.

2.نرخ بهره

کاهش نرخ بهره می تواند به دو دلیل روی بازار سرمایه تاثیر بگذارد. پایین آمدن نرخ بهره باعث سودآوری شرکت ها می شود. همچنین، نرخ بهره پایین باعث می شود که سرمایه گذاری در بورس بهتر از پس انداز پول در بانک باشد. اگر بازده اوراق قرضه کاهش پیدا کند، ممکن است سرمایه گذاران را ترغیب کند تا وارد بازار بورس شوند که سود نسبتاً بهتری دارد.

3.ثبات
4.اعتماد به نفس و انتظارات

یک عامل مهم، روحیه سرمایه گذاران است. اگر آن‌ها اخبار اقتصادی خوش بین کننده دریافت کنند، احتمالاً سهام بیشتری در بازار بورس خریداری می کنند. اگر خبر بد دریافت کنند، سهام خود را می فروشند. به همین دلیل است که در عمق رکود اقتصادی، بورس سهام می تواند افزایش پیدا کند. سرمایه گذاران همیشه سعی در پیش بینی آینده دارند.

5.بازارهای مرتبط

اغلب سرمایه گذاران گزینه هایی دارند. به عنوان مثال، آن‌ها به جای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، می توانند اوراق قرضه دولتی یا کالایی خریداری کنند. اگر سرمایه گذاران احساس کنند که اوراق قرضه دولتی گران قیمت است و احتمال سقوط آن وجود دارد، با تشویق افراد به خرید سهام، سود بازار سهام می تواند افزایش پیدا کند.

6.نسبت قیمت به درآمد

برخی از سرمایه گذاران و اقتصاددانان، احساس می کنند بهترین راهنما برای عملکرد بلند مدت سهام قیمت آن‌ها نسبت قیمت به درآمد است (7).

نتیجه گیری

مهم‌ترین هدفی که همه کشورها و جوامع در تلاش برای رسیدن به آن هستند، رشد و توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری در بورس دارای اهمیت بسیار زیادی در حوزه ی اقتصادی است و به عبارتی به‌عنوان دماسنج اقتصادی کشورها عمل می‌کند. نقش بورس در اقتصاد یک کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. رونق بازار سرمایه باعث رونق گرفتن بخش تولید شده و می تواند مشکلات مرتبط با بیکاری را تا حد زیادی برطرف کند، همچنین بورس در جهش تولید نقش بسزایی دارد.نقش کارگزار در معاملات بورس

مفهوم کارگزاری و وظایف و مسئولیت کارگزاران بورس

این متن حاوی مطالبی در خصوص وظایف و مسئولیت های کارگزاری ها می باشد. کارگزاری ها بر اساس قانون به عنوان واسطه ای هستند که مشتریان و سهامداران را به سازمان بورس مرتبط می سازند. همچنین با استفاده از دانشی که دارند، هدایتگر سهامداران در تشکیل پرتفوی مطلوب جهت رسیدن به سود بیشتر هستند.

وظایف و مسئولیت کارگزاران بورس

قبل از شروع خرید و فروش سهام تا اقدام به انجام آن، نیاز به کارگزاری محسوس می شود. کارگزاری به عنوان واسط بین سازمان بورس و سهامداران است. این واسطه گری با دلالی متفاوت است. واسطه گری در این قسمت به سبب همراهی با سهامداران و راهنمایی آنها در تشکیل پرتفوی صورت می پذیرد که در قبال خدماتی که ارائه می دهند، کارمزد دریافت می نمایند. این خدمت در راستای تحقق اهداف بورس و ارتقاء سطح تولید در جامعه صورت می پذیرد. این بخش اولیه و کوچکی از وظایف کارگزاری است.

وظایف و مسئولیت کارگزاران بورس

کارگزاران بورس شاید بتوان گفت که دو نام در کنار هم است. به این معنا که کارگزاری یک مجموعه مستقل است که تحت نظر قواعد تبیین شده سازمان بورس به فعالیت های بورسی اقدام می نماید. در حقیقت یکی از وظایف کارگزاری آن است که به عنوان نماینده و وکیل سهامداران یا مشتریان، به خرید و فروش سهام شرکتهای پذیرنده در بورس مبادرت می ورزد. برای انجام هرگونه اقدام بورسی باید آنها مجوزهای قانونی را دریافت نمایند و بر اساس قانون و قواعد تعیین شده سازمان بورس فعالیت نمایند. لازم به ذکر است که در کشورهای مختلف قواعد بورس متفاوت است اما شاکله اصلی بورس و زمینه فعالیت مشابه است. بورس مکانی است تا مشتریان جهت سهامداری و شرکتها جهت حمایت از خود، در آن به یکدیگر پیوند می خورند تا چرخه اقتصاد کشور همواره در حال چرخش باشد و نظام اقتصادی پویا محقق شود. سازمان بورس باید برای ایجاد بازاری کارا، شفافیت ایجاد نماید که در این مسیر کارگزاری ها نیز همکار و همیار سازمان بورس می باشند. این مطلب نیز به عنوان یکی دیگر از وظایف کارگزاری به شمار می رود. جمع آوری اطلاعات بازار و ارائه آن به مشتریان، ایجاد شفافیت، ارائه اخبار به روز و آنلاین به سهامداران جهت خرید و فروش و بسیاری موارد نظیر آن به عنوان وظایف کارگزاری مطرح است.

کارگزاری؛ مسیری برای ورود به بورس

بر اساس قانون، افراد نمی توانند به تنهایی و به صورت شخصی وارد سازمان بورس شده و یا به بازار سرمایه راه یافته و به خرید و فروش اقدام ورزند. بلکه باید از طریق کارگزاری ها اقدام به فعالیت بورسی نمایند. یعنی با نقش کارگزار در معاملات بورس احراز هویت و ثبت نام از طریق یکی از این بروکرها به دنیای بورس ورود کنند. از جمله دلائلی که قانون برای این کار در نظر گرفته است، ایجاد شفافیت و احراز هویت اشخاص به منظور پیشگیری از هر نوع تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری است.

کارگزاری؛ مسیری برای ورود به بورس

نظام شفاف خرید و فروش که در آن افراد به صورت مشخص حضور فعال دارند، می تواند به نظام اقتصادی کشور کمک نماید. در این راستا کارگزاری ها نقش بسیار عمده ای دارند. از سوی دیگر باید اشاره نمود که بسیاری از افراد در جامعه در زمینه بورس و خرید و فروش سهام از دانش کافی برخوردار نیستند و همین امر ممکن است باعث لطمه به سرمایه های آنها و گاهی از دست دادن تمام آن شود. در این خصوص نیز امکان نارضایتی و مشکلات عدیده برای افراد حقیقی وجود دارد که پیشگیری از آن، ثبت نام از طریق بروکرها خواهد بود. با توجه به این مطالب، تا حدود زیادی وظایف کارگزاری و محدوده فعالیت آنها مشخص شده است.

آنچه در یک کارگزاری اتفاق می افتد

کارمندان این موسسات مالی از افراد خبره تشکیل شده که سال ها به واسطه دانش و تجربه در بازار سرمایه اطلاعات مفیدی اندوخته کرده اند. از آنجایی که تحلیل بنیادی و تکنیکال دو نوع از تحلیل های حرفه ای برای انتخاب سهام و تغییرات روند قیمتی است، این افراد بر این اصول و قواعد تسلط داشته و با رصد شرایط حاکم بر کشور و نوسانات قیمت به عنوان مشاوران برجسته در آن حضور دارند.

آنچه در یک کارگزاری اتفاق می افتد

سهامداران با اعتماد به دانش و تجربه این افراد، کارگزاری را به عنوان نماینده خود در تشکیل پرتفوی نقش کارگزار در معاملات بورس می پذیرند و با آنها در رسیدن به سود بیشتر همراه می شوند. هر کارگزاری نیز در طول زمان با ایجاد شعبات متعدد و افزایش ابزارهای مختلف مورد نیاز برای معاملات مثلا ایجاد سایت های متنوع، طراحی اپلیکیشن های متعدد، ابزارهای ارتباطی متنوع جهت ارتباط مشتری با کارگزاری و موارد متعدد دیگر، مشتریان خود را افزایش می دهند. بسیاری از خدمات کارگزاری ها در حوزه ارائه خدمات آنلاین و معاملات برخط است تا مشتریان بتوانند بدون نیاز به حضور، از منافع سرمایه گذاری بهره مند شوند.

آیا کارگزاری ها قادر به انجام هر نوع معامله ای هستند؟

این مجموعه ها بر اساس مجوزهایی که از سازمان بورس دریافت نموده اند، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. برخی از آنها فقط مجوز برخی از معاملات را دارند. مثلا مجوز فعالیت در بورس کالا را دارند. لذا برای انجام معامله در بورس های دیگر نیازمند بهره مندی از خدمات کارگزاری دیگری خواهید بود. با توجه به این موضوع، اکثر سهامداران از خدمات کارگزاری ای استفاده می نمایند که مجوزهای مختلفی در حوزه فعالیت های بورس داشته تا به این واسطه بتوانند گستره فعالیت خود را افزایش دهند و سرمایه خود را در مسیرهای مختلف هدایت نمایند.

آیا کارگزاری ها قادر به انجام هر نوع معامله ای هستند

در کشور کارگزاری های متعددی وجود دارند. اما برخی از آنها درجه برتر را دریافت می نمایند و فعالیت های گسترده آنها که حتی در خصوص فعالیت های بین المللی نیز می باشد، این درجه را برای آنها فراهم می آورد. از سوی دیگر با توجه به این که بورس، در کشورهای غربی پایه ریزی است لذا پیشگام بودن آنها جای تعجب نخواهد بود. در نتیجه بسیاری از اپلیکیشن هایی که موجود است، نسخه های به روز شده و بومی شده نسخه های غربی است. مثلا متاتریدر یکی از نسخه های برتر جهان در حوزه بورس است که به واسطه آن در سطوح بین المللی معاملات صورت می پذیرد. برخی از کارگزاری های داخل با بهره مندی از این نسخه و بومی سازی آن و البته دریافت مجوز حق کپی، اپلیکیشن مختص خود را برای انجام معاملات تولید نموده اند که مشتریان نیز با استفاده از این اپلیکیشن ها به رصد بازار می پردازند. حتی انجام معاملات در این اپلیکیشن ها نیز بر اساس مجوزهایی است که کارگزاری مربوطه از سازمان بورس دریافت نموده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.