حجم مبنا و همه نکات مربوط به آن


مقالهٔ تحلیلی پیرامون فراز و فرود اخباریان» در شمارهٔ ۳۸ (تابستان ۱۳۹۷) فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسلام و ایران» چاپ شد.

بلاگ محسن صبوریان

چندی پیش نشستی در خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) برگزار شد که به نقد و بررسی کتاب پل تا جزیره: تاملاتی جامعه شناختی در موقعیت پساانقلابی ت» اثر دوستم مهدی سلیمانیه اختصاص داشت. این نشست در دو بخش منتشر شده است:

پیاده‌سازی صوت به متن کار ایراداتی دارد که احتمالاً خوانندهٔ محقق متوجه آن‌ها خواهد شد. به هر حال بخش‌هایی از این نشست را در اینجا بازنشر می‌کنم.

از برگزارکنندگان این جلسه و دوستان دانشمند خود بابت حضور سپاسگزارم. موضوع پایان‌نامه من تمرکز در ت در ۲۰۰ سال اخیر بوده است با خیلی از اقوال و مطالب این مقاله به طور خاص مقاله بروکراتیزاسیون حوزه همدلی دارم. اتفاقاً از این نظر، این کتاب تکمیل‌کننده پژوهش بنده است. چون من تا پهلوی اول آمدم و آقای سلیمانیه دوران متاخرتر را بررسی کرده‌اند، اما معتقدم همانطور که اشاره شد، این دوگانگی و تمایز دیده نشده است. آقای سلیمانیه به واسطه کارهای میدانی خود از زیر پوست حوزه هم خبر دارد، اما واقعاً بین نگاه جامعه‌شناسانه به حوزه با نگاه حوزوی‌ها به حوزه تفاوت است، تحلیل درست بدون زیست حوزوی و نیز بدون مشاهده مشارکتی پیدا نمی‌شود. بعضی از نقاط قابل نقد مقاله را که شاید در نتیجه‌گیری مقاله خدشه‌وارد می‌کند بیان می‌کنم. بحثی که درباره اعتراض مراجع به استادمحوری بیان شده است، فقط در مورد همان موضوع بوده و اعتراض به موضوع دیگری نبوده است. آن طرح را شخصی دنبال می‌کرد و بعد هم بابت اعتراض مراجع مسکوت ماند. به خاطر همین نامه شدید و غلیظ سه مرجع، هرچند می‌شود گفت بروکراتیزاسیون از دل استادمحوری درمی‌آید، اما هم‌زمان می‌توان ادعا کرد که نه! از دل استادمحوری وماً بروکراتیزاسیون استنباط نمی‌‌شود و با مدل دانشگاهی فاصله دارد.

مشخصات

مقاله تحلیلی پیرامون فراز و فرود اخباریان

تاریخ اسلام و ایران

مقالهٔ تحلیلی پیرامون فراز و فرود اخباریان» در شمارهٔ ۳۸ (تابستان ۱۳۹۷) فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسلام و ایران» چاپ شد.

فایل تمام‌متن مقاله را از

اینجا دریافت کنید. چکیدهٔ مقاله به شرح زیر است:

حرکت اخباری‌گری، صورت‌بندی مجددی از طریقة محدثان بود که توسط محمدامین استرآبادی در سدة یازدهم آغاز شد. این حرکت حجم مبنا و همه نکات مربوط به آن حدود یک و نیم سده بر سرزمین‌های شیعی سایه گستراند. دربارة توفیقات این جریان در ایران و عراق معمولاً بیش از اندازه اغراق شده است، گویی در تمامی این یک و نیم سده مجتهدی در ایران و عراق باقی نمانده بود. شخصیت محوریِ عالمِ شیعی در سدة دوازدهم علامه مجلسی و مکتب اوست. شهرتِ او به حدی است که اصولیان سدة دوازدهم متأثر از مکتب حدیثی مجلسی هستند. گذار از مکتب افراطی استرآبادی به طریقة وسطای علامه مجلسی، راه را برای بازگشت و بازسازی طریقة اصولیان فراهم کرد. این حرکت از اواخر سدة یازدهم و اوایل سدة دوازدهم با نگاشتن حاشیه بر کتب اصولی آغاز شده بود. نهایتاً این حرکت توسط وحید بهبهانی، به ثمر نشست و در اواخر سدة دوازدهم، اخباریان به انزوا کشیده شدند. در این پژوهش روندِ برآمدنِ اخباریان و عقایدِ آنان را در سایة کتابِ مرجعِ اخباری‌گری، یعنی الفوائد المدنیة، شرح داده‌ایم. نخست با بیان و نقدِ نظراتِ مختلف پیرامونِ برآمدنِ اخباریان، مهم‌ترین عواملِ تاریخی و نظری را درباره این جنبش برجسته کرده‌ایم. سپس با توضیحِ تحولاتِ مکتبِ اخباری و همچنین مقاومتِ حوزة اصفهان در برابرِ اخباری‌گریِ استرآبادیْ تمهیدی برایِ بازگشت به جریانِ عقل‌گرایِ اصولی ارائه کرده‌ایم.

مشخصات

شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه

مقالهٔ شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه» در مجلهٔ شمارهٔ ۳ (پیاپی ۱۹ - زمستان ۹۶) فصلنامهٔ اسلام و حجم مبنا و همه نکات مربوط به آن مطالعات اجتماعی چاپ شد. چکیده و مقدمهٔ مقاله به شرح زیر است. صفحهٔ مشخصات مقاله را از

اینجا و پی‌دی‌اف اصل مقاله را از

چکیده

علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزه‌های دینی به مردم ایفا می‌کرده‌اند. با این حال، شکل‌گیری نهاد واسطۀ مرجعیت تقلید، به‌عنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید با شکل‌گیری نظریۀ اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعۀ نظریۀ تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل ی، اجتماعی و اقتصادی، به شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکل‌گیری این نهاد کمک کرد، توسعۀ نظریۀ اجتهاد و تقلید از أعلم، به‌دنبال شکست نظری و ی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازه‌ای دیوان‌سالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکزِ مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصۀ ی و اجتماعی به‌دنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهم‌کنندۀ شرایط شکل‌گیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.

مشخصات

نقد کتاب جامعه‌شناسی تشیع: کتاب‌شناسی انتقادی

چندی پیش نقد کتابی بر جامعه‌شناسی تشیع» نوشتم و به نقد کتاب علوم اجتماعی ارسال کردم. این نقد در شمارهٔ ۱۵ و ۱۶ (پاییز و زمستان ۹۶) فصلنامهٔ نقد کتاب علوم اجتماعی

چاپ شده است. متن این نقد کتاب را می‌توانید در این پست مشاهده کنید.

مشخصاتِ کتاب: جامعه‌شناسی تشیع: کتاب‌شناسیِ انتقادی»، سارا شریعتی و دیگران، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۶. شمارگان: ۱۱۰۰، قیمت: ۵۸۰۰۰ تومان.

جامعه‌شناسی تشیع: کتاب‌شناسی انتقادی - سارا شریعتی

معرفی کتاب

کتاب‌شناسیِ حاضر، نخستین بروندادِ حدودِ چهار سال فعالیتِ جمعیِ گروهِ مطالعاتیِ جامعه‌شناسیِ تشیع است؛ گروهِ مطالعاتی‌ای که فعالیتِ خود را از اردیبهشتِ سالِ ۱۳۹۰ با سرپرستیِ دکتر سارا شریعتی و عضویتِ گروهی از دانشجویانش در دانشگاهِ تهران آغاز کرد.» (ص ۳۷) این توضیحی است که مهدی سلیمانیه و کمال رضوی، دو تن از نویسندگانِ کتاب، در یادداشتی تحتِ عنوانِ چگونه کتاب‌شناسیِ انتقادیِ جامعه‌شناسیِ تشیع متولد شد؟» پیرامونِ این کتاب بیان کرده‌اند. این کتاب نخستین محصولِ جمعیِ گروهِ مطالعاتیِ جامعه‌شناسیِ تشیع است؛ با این حال برخی اعضایِ این گروه پیشتر رسالهٔ خود را توسطِ همین ناشر منتشر کرده‌اند. مواجهه با علومِ اجتماعی در متنِ سنت‌هایِ شیعی (آرمان ذاکری، ۱۳۹۳) و طلبه زیستن (مهدی سلیمانیه، ۱۳۹۳) دو کتابی است که محصولِ رسالهٔ کارشناسیِ ارشد نویسندگانِ آن در دانشکدهٔ علومِ اجتماعی دانشگاه تهران به راهنماییِ دکتر سارا شریعتی است. کتابِ سومی هم در موضوعِ پایگاهِ اجتماعیِ مراجعِ تقلید می‌بایست پیش‌تر از کمال رضوی منتشر می‌شد که ظاهراً گرفتارِ ممیزی شده است.

همچون دو کتابِ دیگرِ چاپ شده از اعضایِ این گروه، این کتاب هم با مقدمه‌ای از سارا شریعتی آغاز می‌شود: مشارکتی در مطالعاتِ اجتماعی و جامعه‌شناختیِ تشیع». شریعتی بحثِ خود را با مروری بر دیدگاه‌ها و رویکردهایِ متعارف مطالعاتِ دین آغاز می‌کند: ۱) رویکردِ الهیاتی، ۲) رویکردِ فلسفی و ۳) رویکردیِ علمی. جامعه‌شناسیِ دین که مبتنی بر مشاهده و مفاهمه است، در بسترِ رویکردِ اخیر شکل گرفته است. (ص ۱۶) در ادامه نویسنده بر اهمیت یافتنِ مجددِ دین، از نیمهٔ دومِ قرنِ بیستمِ میلادی تا زمانِ حاضر سخن گفته است. در توضیحِ اهمیتِ جامعه‌شناسیِ تشیع توضیح داده است که این مذهب در ایران پس از انقلاب دیگر نه فقط در جایگاهِ دینِ رسمی، که به شکلِ هدایت‌کننده، تگذار و مداخله‌کننده عمل می‌کند؛ لذا به سختی می‌توان آن‌را از امرِ اجتماعی، ی، اقتصادی یا حقوقی تفکیک کرد. (ص ۲۶) به بیانِ دیگر دین دیگر مقوله‌ای صرفاً دینی نیست، بلکه به یک مسئلهٔ اجتماعی بدل شده است.» (ص ۲۷)

کتابِ حاضر یک کتاب‌شناسیِ تا حدِ امکان جامع از تحقیقاتِ جامعه‌شناختیِ تشیع در ایران» است. (ص ۲۸) نویسندهٔ مقدمه تأکید کرده است که این کتاب‌شناسی یک کتاب‌شناسیِ انتقادی است که پس از تحلیل هر اثر، داوریِ اثر نیز مورد نظر قرار گرفته است. (ص ۲۹) بازهٔ تاریخیِ کتاب‌هایِ ارزیابی شده، ۱۳۲۲ تا ۱۳۹۱ است. بدین‌سان اولین کتاب شیعه‌گریِ کسروی (۱۳۲۲) است [1] و آخرین کتاب‌‌هایِ نقد شده هم در ۱۳۹۱ منتشر شده‌اند. کتاب‌هایِ نقد شده در ۱+۸ حوزه یا پرونده قرار گرفته‌اند که بنا به سرشتِ بینِ‌حوزه‌ایِ برخی از آن کتاب‌ها، مبنایِ تبویبِ آن‌ها، گرایشِ کلیِ آن کتاب بوده است. پروندهٔ آغازینِ کتاب، امامت و عدالت»، به بیانِ نویسندگان، یک فراحوزه» تلقی شده است و بر خلافِ هشت حوزهٔ دیگر در کنارِ آن شماره نخورده است. این پروندهٔ کوچک شاملِ دو کتاب از مرحوم شریعتی است: امت و امامت (۱۳۵۱) و جهت‌گیریِ طبقاتیِ اسلام (۱۳۵۹). سایرِ ۸ حوزهٔ اصلیِ کتاب که به تقریب به ترتیبِ فراوانیِ کتاب‌ها سامان یافته‌اند عبارتند از: ۱) تاریخِ اجتماعی (۲۱۵ صفحه)، ۲) ت و مرجعیت (۱۳۹ صفحه)، ۳) ت و قدرت (۹۱ صفحه)، ۴) هنر، ادبیات و فرهنگ (۶۷ صفحه)، ۵) مناسک (اعیاد و عزاداری) (۳۷ صفحه)، ۶) عرفان و تصوف (۴۱ صفحه)، ۷) اماکنِ مذهبی و زیارت (۲۵ صفحه) و ۸) انتظار و مهدویت (۹ صفحه).

مشخصات

کتاب تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» منتشر می‌شود

کتاب تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه» در راه است و ان‌شاءالله به نمایش کتاب ۹۸ خواهد رسید. خبر آن را پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

منتشر کرده است. کتاب قرار بود اواسط پاییز ۹۷ منتشر شود که متأسفانه به دلایلی از جمله انتخاب طرح جلد ازسمت پژوهشگاه به طول انجامید. به هر حال طرح جلد فعلی هم چندان هنرمندانه به نظر نمی‌رسد که طولانی شدن فرایند چاپ را توجیه کند.

پژوهش حاضر، متکفل بررسی تحولات ت شیعی در دوران متأخر، با تأکید بر تحولات اجتماعی این نهاد است. تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه»، روند تحولات نهاد ت در سایهٔ تحولات نهاد مرجعیت و ذیل تاریخ تحولات ی و اجتماعی ایران، از آغاز قاجار تا پایان دورهٔ پهلوی اول در ۱۳۲۰ خورشیدی را، بررسی می‌کند. در این دوره، تحولات نهاد ت در سایهٔ روند تمرکز فزاینده در نهاد دولت سنجیده شده که این روند، شکلی ناگزیر از تحولات دولت در عصر جدید است که به شکل عقلانی بوروکراسی سازمانی منتهی می‌شودنگارنده دراین اثر، بر پایهٔ نظریهٔ عمومی دیوان‌سالاری، روندهای تمرکزیافتن نهاد دین را به موازات نهاد دولت، بازنمایی کرده‌ و درنهایت تغییرات کارکردی نهاد ت با تمرکز بر مرجعیت، در طول این ۱۵۰ سال، برمبنای نظریهٔ عمومی دیوان‌سالاری بازنمایی شده است.

در این اثر، منطق شکل‌گیری و نیازی که نهاد مرجعیت در پاسخ به آن پدید آمد را بازشناسی و توضیح داده شده است و تلاش شده که نشان داده شود به همان میزانی که برخی ضرورت‌های فقهی مقوم شکل‌گیری نهاد مرجعیت بوده‌اند، ضرورت‌های ی و اجتماعی نیز - هم‌سنگ آن و یا حتی پررنگ‌تر از آن- اهمیت داشته‌اند. نویسنده در تبیین این هدف، تلاش کرده که تمرکز و افزایش (یا کاهش) اقتدار مجتهدان را به موازارت روند دیوان‌سالاری و تمرکز در دولت پیگیری کند.

امیرعبداللهیان: برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه از اغتشاشات در ایران حمایت کردند

وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر خود با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: در این گفت‌وگوی تلفنی به آقای بورل گفتم جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است، اما برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه و به بهانه دفاع از حقوق بشر از اغتشاشات در ایران حمایت کردند که اقدامی نسنجیده و با اهداف سیاسی مشخص بود.

به گزارش مجله خبری نگار، حسین امیر عبداللهیان در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود در مورد رایزنی تلفنی اخیرش با جوزف بورل نوشت: «امروز با آقای جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ابتکار ایشان و در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران #اوکراین و مذاکرات لغو تحریم‌ها به‌صورت تلفنی گفتگو کردم.

در خصوص ادعا‌های استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین به آقای بورل گفتم ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، احترام به تمامیت ارضی این کشور، عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است. جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای توقف درگیری‌ها در اوکراین از طریق دیپلماسی است و به ایشان توصیه کردم اروپایی‌ها با رویکردی واقع بینانه به این موضوع بنگرند.

همچنین تاکید کردم ما مخالف جنگ هستیم و تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را قویا رد می‌کنیم.

به آقای بورل یادآوری کردم جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است، اما برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه و به بهانه دفاع از حقوق بشر از آشوب، ترور و اغتشاشات در ایران حمایت کردند که اقدامی نسنجیده، غیرسازنده، مداخله آمیز و البته با اهداف سیاسی مشخص بود. اما تمرکز بر منطق، عقلانیت و دیپلماسی، مسیر حرکت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و سیاست خارجی ما بر مبنای استاندارد‌های دوگانه نیست.

آقای بورل هم در خصوص تداوم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه موضوعات پادمانی ابراز امیدواری کرد و موضع ایران در تاکید بر عدم ارسال سلاح و پهپاد برای بکارگیری در جنگ اوکراین را مهم و شایسته تقدیر دانست. هردو هم نظر بودیم که مسیر مذاکره برای لغو تحریم‌ها و توافق، مثبت و رو به جلو است.»

گفتگوی امیرعبداللهیان و بورل در مورد سیاست ایران در برابر جنگ اوکراین

به گزارش مجله خبری نگار، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ابتکار طرف اروپایی تلفنی تبادل نظر کردند و در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران اوکراین و مذاکرات لغو تحریم‌ها تبادل نظر به عمل آمد.

امیرعبداللهیان در خصوص ادعا‌های استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین گفت: ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، احترام به تمامیت ارضی این کشور، عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای توقف درگیری‌ها در اوکراین از طریق دیپلماسی است و توصیه می‌کنیم اروپایی‌ها با رویکردی واقع بینانه به این موضوع بنگرند.
امیرعبداللهیان گفت: ما مخالف جنگ هستیم و تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را قویا رد می‌کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است، اما برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه و به بهانه دفاع از حقوق بشر از آشوب، ترور و اغتشاشات در ایران حمایت کردند که اقدامی نسنجیده، غیرسازنده، مداخله آمیز و البته با اهداف سیاسی مشخص بود.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه تمرکز بر منطق، عقلانیت و دیپلماسی، مسیر حرکت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، افزود؛ سیاست خارجی ما بر مبنای استاندارد‌های دوگانه نیست.

جوزف بورل نیز در این گفت‌وگوی تلفنی در خصوص تداوم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه موضوعات پادمانی ابراز امیدواری کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضع ایران در تاکید بر عدم ارسال سلاح و پهپاد برای بکارگیری در جنگ اوکراین را مهم و شایسته تقدیر دانست.

طرفین مسیر مذاکره برای لغو تحریم‌ها و توافق را مثبت و رو به جلو ارزیابی کردند

این فقط یک دیوارنگاره نیست ؛ یک مسیر طی شده است

 این فقط یک دیوارنگاره نیست ؛ یک مسیر طی شده است

اگر نیک بنگریم، انتقادات به حذف زنان در دیوارنگاره جام جهانی، یک "زنگ هشدار" برای مسوولان بود مبنی بر این که نسل جدیدی از زنان و دختران پا به عرصه گذاشته است که سهم خود را در عرصه های عمومی می خواهد.

عصر ایران ؛ جعفر محمدی - سازمان هنری-رسانه‌ای اوج دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج) تهران را با عنوان "زنان سرزمین من ایران" نصب و رونمایی کرده است.

دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) در چند سال اخیر، به رسانه ای تبدیل شده است که با کارهای عمدتاً زیبا و هنرمندانه، به موضوعات و مناسبت های مهم روز می پردازد.

در دیوارنگاره جدید، تصاویری از چهره‌های زن فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، اجتماعی و سیاسی دیده می‌شود: پروین اعتصامی، طاهره صفارزاده، بدرالزمان قریب، فاطمه معتمدآریا، نرگس آبیار، ایران درودی، سیمین دانشور، هما روستا، ثریا قاسمی، حمیده خیرآبادی، مرضیه برومند، مریلا زارعی، توران میرهادی، سیده زهرا حسینی، فروغ فرخزاد، پروانه معصومی، مریم میرزاخانی، فاطمه رهبر، بی‌بی‌ مریم بختیاری، زهره کودایی و . .

 این فقط یک دیوارنگاره نیست ؛ یک مسیر طی شده است

مشخص است که این دیوارنگاره، واکنشی است به جریان اعتراضی اخیر در کشور که محوریت آن با زنان و دختران است. فارغ از نقدهایی که به انتخاب چهره های روی این دیوارنگاره شده و نیز انتقاد برخی چهره ها به استفاده از عکس شان در این تابلو، باید گفت که نفس طراحی و نمایش این دیوارنگاره اتفاقی معنی دار در حوزه زنان به شمار می رود.

می دانیم که ضلع شمال غربی میدان ولیعصر(عج) که محل دیوارنگاره است، در اختیار سازمان فرهنگی-رسانه ای اوج است که به اصولگرایان تعلق دارد.

در خرداد 1397 که ایران به جام جهانی فوتبال راه یافته بود، دیوارنگاره ای در این میدان به نمایش درآمد با عنوان "با هم قهرمانیم - یک ملت، یک ضربان".
در این تصویر، مردانی از اقوام مختلف ایرانی در حال شادمانی برای حضور کشورشان در جام جهانی بودند و تصویری از زنان وجود نداشت.

 این فقط یک دیوارنگاره نیست ؛ یک مسیر طی شده است


حذف زنان در این تابلو با انتقادات بسیار زیادی مواجه شد و آنقدر بالا گرفت که طراحان با یک قدم عقب نشینی، آن را پایین آوردند و دیوارنگاره جدیدی با همان عنوان و این بار با حضور تنها یک زن را به جایش نصب کردند!

 این فقط یک دیوارنگاره نیست ؛ یک مسیر طی شده است

واقعیت این است حجم مبنا و همه نکات مربوط به آن که جریانی در کشور وجود دارد که زنان را تنها در کنج خانه و در حال زایش نوزاد و فرزند پروری و شوهر داری می پسندند و اساساً جایگاه مستقلی برای زنان جز همسری و مادری قائل نیست به گونه ای که حتی زمانی که زن یکی از بزرگان همین جریان فوت کرد، روی سنگ قبرش نیز اسم او را ننوشتند و تنها نوشتند "آرامگاه مرحومه مغفوره همسر فلانی. "!

این در حالی است که زنان ایرانی به ویژه در دوران معاصر و از مشروطه به این سو و از جمله در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همیشه در جربان های کلان کشور تاثیر گذار و فعال بوده اند. خاصه بعد از انقلاب که با گسترش آموزش عالی - و عمدتاً دانشگاه آزاد - در شهرهای دور افتاده بر تعداد زنان تحصیلکرده و آگاه بسیار افزوده شد و ظرفیت عظیم زنان در خدمت توسعه بنیادین جامعه قرار گرفت.

مع الوصف، در حالی که همان جریان، هنگام پز دادن در برابر خارجی ها از تعداد بالای دانشجویان و فارغ التحصیلان دختر سخن می گفت ولی در عمل آنها را نادیده می انگاشت.

این وضعیت جدید بود که انتقادات از دیوارنگاره جام جهانی را به وجود آورد. قطعاً اگر چنان تابلویی مثلا در سال 1365 در خیابان های کشور نصب می شد، اعتراض خاصی صورت نمی گرفت ولی این بار، زنان از این که حتی در حد یک تابلوی موقت شهری هم سانسور شوند، ناراضی و معترض بودند.

اگر نیک بنگریم، انتقادات به حذف زنان در دیوارنگاره جام جهانی، یک "زنگ هشدار" برای مسوولان بود مبنی بر این که نسل جدیدی از زنان و دختران پا به عرصه گذاشته است که سهم خود را در عرصه های عمومی می خواهد.
اگر آن روز نگاه عمیق تری به موضوع ظاهراً ساده انتقاد از دیوارنگاره وجود داشت و مسوولان سعی در شناخت نسل نوین زنان و دختران ایرانی می کردند و بر مبنای مطالبات آنها، اصلاحاتی را در سیاست ها و رفتارهای خود ایجاد می کردند، این روزها شاهد حجم بیشتر نارضایتی و اعتراضات جدی تر زنان و دختران ایرانی نبودیم.

به هر روی، همان جریان که همین 4 سال قبل، در "اتفاق ملی حضور ایران در جام جهانی"، کل زنان را حذف کرده بود و بعدها حاضر شد تنها یک زن را در تصویر اصلاح شده بگنجاند، اینک در واکنش به مطالبات زنان و دختران ایران، کل دیوارنگاره را به بانوان ایرانی اختصاص داده و عکس دهها زن را در یکی از مهم ترین میدان های پایتخت به نمایش گذاشته است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

و کوتاه سخن این که "زنان و دختران ایرانی را دیگر نمی توان نادیده گرفت".

خبر جدید:
در پی انتقاد تعدادی از بانوانی که از تصویر آنها در این دیوارنگاره استفاده شده بود، سازمان اوج این دیوارنگاره را جمع و اعلام کرد به زودی دیوارنگاره جدیدی جایگزین می کند. همین جمع کردن دیوارنگاره بعد از انتقادات بانوان هم موید تحلیل فوق است که نمی توان زنان را نادیده گرفت.

امیرعبداللهیان: برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه از اغتشاشات در ایران حمایت کردند

وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر خود با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: در این گفت‌وگوی تلفنی به آقای بورل گفتم جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است، اما برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه و به بهانه دفاع از حقوق بشر از اغتشاشات در ایران حمایت کردند که اقدامی نسنجیده و با اهداف سیاسی مشخص بود.

به گزارش مجله خبری نگار، حسین امیر عبداللهیان در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود در مورد رایزنی تلفنی اخیرش با جوزف بورل نوشت: «امروز با آقای جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ابتکار ایشان و در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران #اوکراین و مذاکرات لغو تحریم‌ها به‌صورت تلفنی گفتگو کردم.

در خصوص ادعا‌های استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین به آقای بورل گفتم ما با روسیه همکاری دفاعی داریم، اما سیاست ما در قبال جنگ اوکراین، احترام به تمامیت ارضی این کشور، عدم ارسال سلاح به طرفین درگیر، توقف جنگ و پایان دادن به آوارگی مردم است. جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای توقف درگیری‌ها در اوکراین از طریق دیپلماسی است و به ایشان توصیه کردم اروپایی‌ها با رویکردی واقع بینانه به این موضوع بنگرند.

همچنین تاکید کردم ما مخالف جنگ هستیم و تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را قویا رد می‌کنیم.

به آقای بورل یادآوری کردم جمهوری اسلامی ایران از پشتوانه قوی مردمی و دموکراسی کارآمد برخوردار است، اما برخی از مقامات اروپا با تحلیل اشتباه و به بهانه دفاع از حقوق بشر از آشوب، ترور و اغتشاشات در ایران حمایت کردند که اقدامی نسنجیده، غیرسازنده، مداخله آمیز و البته با اهداف سیاسی مشخص بود. اما تمرکز بر منطق، عقلانیت و دیپلماسی، مسیر حرکت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و سیاست خارجی ما بر مبنای استاندارد‌های دوگانه نیست.

آقای بورل هم در خصوص تداوم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه موضوعات پادمانی ابراز امیدواری کرد و موضع ایران در تاکید بر عدم ارسال سلاح و پهپاد برای بکارگیری در جنگ اوکراین را مهم و شایسته تقدیر دانست. هردو هم نظر بودیم که مسیر مذاکره برای لغو تحریم‌ها و توافق، مثبت و رو به جلو است.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.