از اوراق قرضه چه می دانید؟


حامد امیری

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی در آن دوره که تأمین مالی آن‌ بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غيرانتفاعي، مسئولیت اداره بورس را به عهده داشت. اين سازمان را هیئت‌مدیره هفت نفره‌اي اداره مي‌كرد كه توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شدند. هیئت مدیره هم دبیرکل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب مي‌‌كرد. نظارت بر فعاليت سازمان كارگزاران بورس تهران هم بر عهده شوراي بورس، به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری و مسئول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت.

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 1384 و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ارکان تشکیل‌ بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از:

الف) شورای عالی بورس و اوراق بهادار

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشي بازار در قالب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابير لازم برای ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

- وزير امور اقتصادي و دارايي که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛

- رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران؛

- روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون؛

- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد؛

- دادستان كل كشور يا معاون وي؛

- يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها؛

- سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران؛

- يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر بورس كالايي.

ب- سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین‌شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم شد. سبا موسسه عمومی غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و توسط هیئت مدیره پنج نفره اداره می‌شود. اعضای هیئت مدیره از میان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رييس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي‌شوند.

ج- بورس اوراق بهادار تهران

بر پايه قانون بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي غيرانتفاعي به شركت سهامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر عهده گرفت. تشکیل، سازماندهی و ادارة بورس اوراق بهادار؛ پذیرش اوراق بهادار؛ وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضاء و نظارت برفعالیت آنها؛ نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده؛ تهیه، جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات؛ و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده از مهمترین وظایف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هيئت مديره است كه از هفت عضو تشكيل مي شود. اعضاي هيئت مديره منتخب مجمع عمومي هستند و براي دوسال انتخاب مي‌شوند.

اداره امور اجرايي شركت هم به عهده مديرعامل شركت است كه توسط هيئت مديره انتخاب مي شود.

مبنای اسلامی محاسبه سود سپرده‌ها چگونه است؟

مبنای اسلامی محاسبه سود سپرده‌ها چگونه است؟

«سرمایه گذاری اسلامی»،«مدیریت اسلامی ثروت»،«سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسلامی»،«سود حلال»،«سود مورد تایید متشرعان»،«سود اسلامی» و… مفاهیمی است که این روزها در حوزه بازار مالی و سرمایه گذاری بسیار شنیده می شود. مواردی از این دست در سال های اخیر محل مناقشه میان صاحبنظران مالی و بانکی از یک طرف و کارشناسان مذهبی و فقهی از سوی دیگر بوده است. در مطلب پیش روی شما « مبنای اسلامی محاسبه سود سپرده‌ها» مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی درخصوص تورم و تاثیر آن بر دارایی افراد درج شده است.

بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های‌ با درآمد ثابت را بشناسید

بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های‌ با درآمد ثابت را بشناسید

در هر سرمایه‌گذاری‌ای، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذار میزان بازدهی است و میزان بازدهی در هر بازار و ابزاری به زمان ورود به آن بستگی دارد. همانطور که می‌دانید، یکی از راه‌های کسب سود مطمئن و بدون ریسک، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت است

سود مرکب چیست؟

سود مرکب چیست؟

سود مرکب، سودی ترکیب‌ شده و مضاعف است. به عبارت دیگر، در محاسبه سود مرکب، علاوه بر سودی که به واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد، سود ناشی از ذخیره‌ی سودها نیز افزوده می‌گردد.

آموزش نحوه محاسبه بازده اوراق قرضه و بهادار بورس و فرابورس

در این مقاله قصد داریم تا اطلاعاتی را در مورد محاسبه بازده اوراق در اختیارتان قرار دهیم، موردی که باید به آن توجه نمود این اسست که دو عامل بسیار مهم در تعیین نرخ اوراق در بازار ثانویه پر اهمیت می باشد و شاید شما نسبت به آنان بی اطلاع باشید و با خود بگویید این دو عامل چه هستند؟ در جواب باید بگوییم که ریسک و بازده اوراق نقش کاربردی دارند.

آموزش محاسبه بازده اوراق

آیا می دانید نرخ بازده تا باز خرید آن که حاصل نگه داری نمودن اوراق تا اولین موعدی که برای برای سرمایه گذاری است را نشان می دهد. به نوع دیگر اگر بازار گردان اوراق تاریخ مشخصی را برای باز پس گرفتن این اوراق معلوم نماید، صاحبان دارنده این اقلام به راحتی می توانند نرخ را محاسبه کنند و از اوراق قرضه چه می دانید؟ از این موضوع اطلاع یابند که تا چه زمانی چه مقدار بازدهی عایدشان خواهد شد و در حین بازخرید هم به خوبی از مقدار سودی که به دست خواهند آورند، نیز مطلع می گردند.

بازده فعلی همانند بازده تا سر رسید می باشد که به صورت کامل جریان های نقدی را به صورت سالیانه از اوراق قرضه به قیمت بازار نسبت و تقسیم می کنند تا بتوانند ارزش بازده کند را با خریداری این نوع اوراق مشخص و با نگه داری نمودن آن به مدت چند ماه مشخص ارزش زمانی مبلغ به دست آمده را به دست آورد.

همان طور که می دانید بازده تا زمان سررسید همان نرخ بهره ای است، که فرد سرمایه دار با سرمایه گذاری جدید در پرداخت کوپن از اوراق همراه با نرخی که دارای بهره ثابت تا زمان سررسید اوراق قرضه می باشد. هم چنین قیمت موجود در بازار عرضه با میزان ارزش جریان های نقدی برابری می کند و یک شخص سرمایه گذار به خوبی از این موضوع مطلع می باشد که قیمت کنونی نوع قرضه، پرداخت کوپن و ارزش سر رسید چه قدر می باشد.

آموزش محاسبه بازده اوراق فرابورس

در ابتدا باید بگوییم که بازار فرابورس به طور رسمی و جدی فعالیت خود را از سال 87 تحت نظارت سازمان بورس اوراق از نوع بهادر آغاز نمود و جالب است بدانید که ساختار و نقش آن همانند بورس می باشد، اما نکته ای که باید بدانید این است که شرایط پذیره نویسی و انجام معامله در فرابورس راحت تر می باشد تا به عنوان اهرم کمکی به تأمین مالی اقتصاد کشور کمک نماید.

جالب است بدانید که اوراق بهادر دارای انواع متنوعی می باشند که در بازار فرابورس کاملاً قابل معامله می باشند و ورود نمودن آنان شرایط و لزومات کم تر و ساده تری را دارا می باشد. این ساز و کار های ساده و میزان تنوع در شرایط پذیرفته شدن شرکت ها در این مرکز ، امکانات و تجهیزاتی را فراهم نموده است تا بنگاه ها بتوانند با به دست آوردن حداقل شرایط در زمان کوتاهی به این بازار ورود پیدا کنند و از مزایای شرکت های مورد پذیرش در بازار مبادلات مربوط به اوراق بهادر بهره ببرند و ود خوبی را کسب نمایند.

آموزش محاسبه بازده اوراق قرضه

به طبع متخصصان در این زمینه می دانند که ما هم اکنون می خواهیم در مورد چه موضوعی صحبت نماییم و امیدواریم که این مطالب برای افرادی که به تازگی به این جمع پیوسته اند، مفید واقع شود. چگونگی قیمت و بازده مورد ذکر شده به شرح مقابل می باشد. ما در این مبحث می خواهیم به محاسبه مبلغ در مورد علت تغییر هزینه اوراق قرضه و حساسیت های به وجود آمده در این حوزه نسبت به برخی از اوراق قرضه بپردازیم. در این مقاله سعی می نماییم تا به طور مفصل اطلاعاتی را بیان نماییم تا بتوانید حداکثر استفاده را از این دست نوشته ببرید و در نهایت تجزیه و تحلیل هایی را مربوط به این موضوع به شما عزیزان ارائه خواهیم نمود.

کسانی که در این حوزه شناخت کاملی را ندارند نمی دانند که چه عاملی تعیین کننده قیمت قرضه می باشد. در حال حاضر ارزش به دست آمده در بازار امروز که بسیار در نوسان می باشد و مبلغی که را که توسط سرمایه گذاران در ازای اوراق پرداخت می نمایند را تعیین می نماید. البته نا گفته نماند که این ارزش با نوع ذاتی نیز یکسان می باشد و به طبع در آینده جریانات نقدی خوبی را به همراه دارد. جریان های موجود همانند سود سهام می تواند یکسان با قیمت تعیین شده نهایی و یا ارزش باز خرید باشد. در نهایت با یکی از این دو یا ترکیبی از آنان یکسان است. در زمان حال لازم است ارزش فعلی مشخص شود تا جریانات نقدی با نرخ معین و مناسبی تنظیم شوند.

آموزش فرمول محاسبه بازده اوراق بهادار

فرمول محاسبه بازده اوراق بهادر را می توانید به آسانی و در کسری از زمان در سایت های مرتبط به دست آورید. آیا می دانید که نرخ بهره و بازده اوراق دارای چه معنی می باشند؟ آیا با یک دیگر تفاوت دارند؟ در جواب باید بگوییم که این دو واژه دارای یک مفهوم می باشند و از لحاظ معنی با هم برابری دارند. در واقع نرخ بهره عبارت است از مبغ پرداختی توسط شخصی که گیرنده وام می باشد به فردی که وام را اعطا می نماید و در ازای آن از منابع موجود نیز بهره مند می گردد و آن را اندازه می گیرد. آیا می دانید که میزان شکاف نرخ سود در هر لحظه از زمان بین حداقل و حداکثر چند درصد می باشد؟ مقدار کم ترین و بیش ترین بین 12 الی 15 درصد است.

آموزش محاسبه نرخ بازده اوراق قرضه

در مورد نرخ ود و بازده اوراق قرضه مقدار اختلاف موجود رقمی بین 1100 تا 1600 واحد می باشد. در نتیجه می توان ذکر نمود که دو صدم این نوع قرضه شامل 200 واحد می شود. جهت این که مبنایی برای مشخص نمودن نرخ های گوناگون داشته باشیم، بهتر است که یک نرخ را اساس و مبنا قرار داده و این خود موجب می شود تا نرخ دارای ریسک کم و در زمان کوتاه باشد که در واقع همان نرخ مرتبط با نوع خزانه است.

البته لازم به تذکر است که مابقی نرخ ها به چند دلیل قابل قیاس نمی باشند که در ادامه به آنان می پردازیم. در از اوراق قرضه چه می دانید؟ ابتدا اولین موردی که سبب می شود تا مقایسه آنان سخت شود، تفاوت موجود در سررسید ها می باشد و دومین مورد آن نیز صرف ریسک است. هم اکنون می خواهیم تا مروری بر عامل های مشخص کننده نرخ سود جاری و موارد مؤثر بر آن داشته باشیم. جالب است بدانید که اگر افراد سرمایه گذار از مبانی نرخ های موجود در بازار مطلع باشند، به خوبی قادر هستند تا نرخ بهره را معنا و تفسیر نمایند و آنان را مورد ارزیابی قرار دهند. نا گفته نماند که مبنای اصلی بهره موجود در بازار مربوط به نرخ بر اساس مقدار هزینه فرصت مصرفی می باشد و ودر واقع نشان گر این است که به جای مصرف، اشخاص مشتاق شوند تا به پس انداز اقدام کنند و معمولاً هم این مورد بدون ریسک یا با ریسک کم همراه می باشد.

آموزش محاسبه بازده اوراق اخزا

در حقیقت در حال حاضر و شرایطی که هم اکنون در آن قرار داریم و اقتصاد کشور دارای نوسان می باشد، اوراق خزانه اسلامی نقش ابزار کمک کننده به عنوان ابزار مالی از نظر بازدهی برای افراد سرمایه گذار را ایفا می نماید و با توجه به به میزان بازدهی متعادل و مناسبی که از این اوراق انتشار یافته است، این اوراق سبب شده تا بسیاری از اشخاص سرمایه گذار راغب به خرید اوراق شوند.

محاسبه بازده اوراق خزانه را نیز در مقاله های اخیر به خوبی توضیح دادیم و اگر تمایل دارید تا در این مورد راهنمایی کسب کنید می توانید به نوشته های پیشین مراجعه کنید. آیا می دانید که بین تغییرات قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا این دو نیز یکسان هستند؟ در جواب باید بگوییم که این دو اصطلاح دارای رابطه کاملاً معکوسی می باشند و افراد سرمایه گذار این جمله را ملکه ذهن خود نموده اند.

زمانی که جایگاه و سطح حداقلی بازده که مورد انتظار افراد سرمایه گذار از اوراق بهادر تغییر پیدا می کند، در این صورت نیز حدااقل بازده مورد انتظار از تمامی اوراق های قرضه که انتشار پیدا کرده بودند نیز تغییر می یابند و در نهایت با تغییر موارد ذکر شده، قیمت نیز عوض می شود. اساس و فهمیدن این رابطه معکوس، به عنوان پایه اصلی شناخت، ارزشیابی و همچنین شامل مدیریت این اوراق می باشند. پیشنهاد ایران بورس به شما مطالعه مقاله آموزش مدیریت ریسک می باشد.

اوراق قرضه

محاسبه بازده اوراق قرضه را در مطالب قبلی برای شما عزیزان درج نمودیم و تلاش نمودیم تا جای ممکن اطلاعات ارزشمند و مهمی را در این زمینه در اختیارتان قرار دهیم. در ادامه مبحث قصد داریم تا از منابع بازده سرمایه گذاری اوراق قرضه مطالبی سودمند را در اختیارتان قرار دهیم. بازده سرمایه گذاری مربوط به این نوع اوراق ناشی از 3 منبع می باشد که در نتیجه کل آن ها بازده کامل را نمایش می دهد. البته کوپن سود به صورت شش ماه قابل پرداخت می باشد.

اما تا کنون بهره بر بهره را شنیده اید و می دانید چگونه محاسبه می گردد؟ بهره بر بهره هم حاصل از سرمایه گذاری های مکرر و مجدد کوپن که دارای کوپن شش ماه است حاصل می گردد. اما موضوع مهمی که باید از آن مطلع باشید این است که این کوپن ذکر شده و اصل مبلغ کاملاً مشخص می باشند و میزان ارزش واقعی آنان را در زمان حال می توان با با بهره گیری از تنزیل مبلغ های مربوطه به تمامی پرداخت های آینده و حداقل نرخ بازده به دست آورد.

سوالات متداول

  1. محاسبات YTM چه چیزی را در نظر نمی گیرد؟

طبق معمول مالیات هایی را که یک فرد سرمایه گذار در اوراق قرضه پرداخت می نماید را نادیده می گیرد. و از آن به اسم خرید ناخالص یاد می نمایند.

جالب است بدانید که هم اکنون پرداخت کوپن یک نوع اوراق قرضه به حساب می آید و یا در حقیقت یک ابزار عالی و تکمیلی برای محاسبه بازده به شمار می رود.

بهره و زیان کل دارایی از اختلاف مبلغ خرید و قیمت حاصل از فروش، همچنین میزان مبلغ در سررسید و یا باز خرید اوراق نیز به دست می آید.

اوراق مشارکت چیست ؟

حامد امیری

اوراق مشارکت و انواع آن نیز یکی دیگر از موضوعات حقوقی پر طرفداری است که بسیاری از افراد راغب به کسب آگاهی در این زمینه هستند.

یکی از دغدغه‌هایی که افراد ممکن است داشته باشند این است که وجوه نقد خود را در کجا سرمایه گذاری کنند که در آینده برای آن ها سودی به همراه داشته باشد و با مرور زمان از ارزش آن کاسته نشود.

بسیاری از افراد با نداشتن اطلاعات درست و کافی ممکن است در جاهای غلط سرمایه گذاری کرده و پول خود را اعم از آن که کم باشد یا زیاد، از دست بدهند.

اوراق مشارکت

لذا موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان تصمیم گرفته است که با تهیه کردن این مقاله یکی از راه‌های امن برای سرمایه گذاری را که خرید اوراق مشارکت است معرفی کند.

پس برای آن که با تعریف اوراق مشارکت ، انواع و شرایط آن آشنا شوید، خواندن این مقاله را از دست ندهید و نظرات و سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

اوراق قرضه یا اوراق مشارکت چیست ؟

حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری دراصفهان بیان می دارد تعریف اوراق مشارکت در ماده ۲ از قانون انتشار اوراق مشارکت به این صورت آمده است:

« اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌ نامی است که به ‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌ شود و به ‌سرمایه‌ گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرح‌های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به ‌نسبت قیمت اسمی و مدت زمان‌ مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌ باشد.»

ماده ۲ از قانون انتشار اوراق مشارکت

اوراق مشارکت به طور کلی قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها را فراهم می کند و از طریق عرضه و منتشر کردن آن به صورت عمومی موجبات آن را فراهم می کند که مردم با خرید این اوراق بتوانند هزینه لازم برای انجام طرح‌های عمرانی و انتفاعی شرکت ها را تأمین کنند و علاوه بر آن خود نیز در سود حاصل از این پروژه شریک باشند.

انواع اوراق مشارکت

وکیل امور مالی در اصفهان می گوید اوراق مشارکت دارای انواعی است که در ادامه آن ها را نام برده و توضیح می دهیم.

الف) اوراق مشارکت بورسی

اوراق مشارکت بورسی به اوراقی گفته می شود که قابلیت معامله در بازار بورس و فرابورس را دارد. اوراق مشارکت بورسی خود دارای انواعی به ترتیب زیر است:

به کسر: اوراق مشارکت بورسی به کسر به اوراقی گفته می شود که به میزان قیمتی پایین‌تر از قیمت اسمی آن فروخته می شود و سود خریدار نیز در تفاوت قیمت ورقه مشارکت در زمان خرید و در زمان سررسید است. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی به کسر، سرمایه گذاری از نوع کوتاه مدت است.

قابل تعویض با سهام: شرکت‌های سهامی عام با منتشر کردن اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام، هزینه لازم خود برای انجام پروژه را تأمین نموده و شخص خریدار ورقه مشارکت نیز می تواند در زمان سررسید، این ورقه را با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تعویض کند.

قابل تبدیل به سهام: شرکت‌های سهامی عام می توانند با منتشر نمودن اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، سرمایه مورد نیاز برای پروژه خود از اوراق قرضه چه می دانید؟ را به دست آورده و در زمان سررسید، دارنده ورقه مشاکت می تواند آن را به سهام همان شرکت تبدیل کرده و از سهامداران آن شرکت شود.

ب) اوراق مشارکت غیر بورسی

اوراق مشارکت غیر بورسی به گفته وکیل امور مالی در اصفهان به اوراقی گفته می شود که بانک مرکزی ایران آن را تأیید و منتشر کرده و در شعبه‌عای بانک عامل برای معامله گذاشته شده است.

ج) اوراق‌ مشارکت بانک مرکزی

اوراق مشارکت بانک مرکزی به اوراقی گفته می شود که هدف از انتشار آن بیشتر اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت از طریق بانک مرکزی است و از سوی بانک عامل نیز قابلیت بازخرید را دارد. نکته مهم و قابل توجه این است که اوراق مشارکت بانک مرکزی قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار را ندارد.

د) اوراق‌مشارکت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی

آن دسته از اوراق مشارکتی که توسط وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی با هدف تأمین کردن هزینه‌های یک پروژه عمرانی منتشر می شود اوراق مشارکت وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی گفته می شود.

این نوع اوراق مشارکت نیز به گفته وکیل اصفهان قابلیت بازخرید توسط بانک عامل را دارد. همچنین لازم به ذکر است که این اوراق هم، مانند اوراق مشارکت بانک مرکزی قابل معامله در بورس نیستند.

هـ) اوراق‌مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

اوراق مشارکتی که به منظور تأمین سرمایه توسط شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار منتشر می شود، اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می گویند. که البته واضح است که این نوع اوراق مشارکت قابلیت معامله در بازار بورس اوراق بهادار را دارند.

اوراق قرضه

سود اوراق مشارکت چقدر است؟

شاید این سوال مهمترین و پرتکرار ترین سوال در این خصوص باشد. حامد امیری وکیل اصفهان در پاسخ به این سوال می گوید چیزی که مهم است هرکس بداند این است که خرید اوراق مشارکت برای هیچکس سود رویایی و زیاد ایجاد نمی کند.

پس فکر چنین سودی را از فکرتان بیرون کنید. زیرا که سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت همانطور که بیان کردیم یک سرمایه گذاری کوتاه مدت و کم ریسک با سودی متوسط است.

مزیتی که اوراق مشارکت دارد این است که خرید آن برخلاف سرمایه گذاری کردن در بورس، نیاز به داشتن مهرات خاصی ندارد و هرکس می تواند با خرید اوراق مشارکت، سرمایه گذاری کند.

اما در خصوص سوددهی این اوراق لازم است نکاتی بیان شود، که این نکات به شرح ذیل هستند:

• به طور معمول سود اوراق مشارکت در دروه‌های سه ماهه پرداخت می‌شود.
• چنانچه شرکت منتشر کننده اوراق سود بیشتری به دست آورد؛ باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
• اصولا سود و بازدهی اوراق مشارکت از سود و بازدهی بازارهای طلا، ارز یا بورس کمتر است.
• به سود بدست آمده از اوراق مشارکت مالیات تعلق نمی گیرد.
• به طور کلی سود اوراق مشارکت نرخ مشخصی ندارد اما به طور حتم از سودهای بانکی بیشتر است.
• به طور معمول نرخ سود اوراق مشارکت حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد است.
• خریداران اوراق مشارکت این امکان را دارند که پیش از آنکه سررسید ورقه مشارکت برسد، آن را بفروشند.

شرایط صدور اوراق مشارکت

بنا به گفته بهترین وکیل اصفهان، صدور اوراق مشارکت شرایطی دارد که البته بسته به این که ناشر دولت باشد یا غیرآن، متفاوت است. در ادامه شرایط صدور اوراق مشارکت توسط مراجعی غیر از دولت و دولت بررسی می شود.

الف) توسط مراجعی غیر از دولت

چنانچه دستگاه‌هایی که اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارند یعنی شرکت‌های دولتی، شهرداری، موسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های سهامی عام و خاص و تعاونی تولیدی و موسسات عام المنفعه بخواهند اوراق مشارکت منتشر کنند، باید شرایطی را که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت آمده است در نظر گرفته و رعایت کنند. که این شرایط به ترتیب زیر است:

۱- اولین شرط برای انتشار اوراق مشارکت این است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت آن را اجازه دهد و یا آن که در اساسنامه شرایط انتشار آن پیش بینی شده باشد.

۲- شرط لازم برای انتشار اوراق مشارکت این است که برای هدف و پروژه‌ای باید که توجیه فنی – اقتصادی و مالی داشته باشد.

۳- متناسب بودن میزان یا سقف اوراق مشارکت قابل انتشار در برابر خالص دارایی شرکت ناشر، یکی دیگر از شرایط لازم برای انتشار اوراق مشارکت است.

۴- در زمان منتشر نمودن اوراق مشارکت ضرورت دارد که شرکت ناشر بازپرداخت اصل پول و سود تعلق گرفته به آن را در مواعد مشخص شده، تضمین کند.

۵- یکی دیگر از شرایطی که باید در زمان انتشار اوراق مشارکت وجود داشته باشد این است که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت باید پرداخت شده باشد و لااقل ۲ سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه در مجمع عمومی عادی تصویب شده باشد.

ب) صدور اوراق مشارکت توسط دولت

وکیل شهر اصفهان بیان می کند در صورتی که دولت بخواهد اوراق مشارکت منتشر کند لازم است شرایطی را که در ماده ۳ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت آمده است رعایت کند. به موجب این ماده:

« انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده(۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود. تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های‌خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به‌عمل خواهد آمد.
‌تبصره – انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور که مجری آن‌ها شرکتهای دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.»

به عنوان نتیجه گیری از مطالب یاد شده می‌توان چنین بیان کرد که خریدن اوراق مشارکت یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت تا میان مدت به حساب می آید که نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها ریسک کمتری داشته و میزان سوددهی و بازدهی آن هم به نسب کمتر است.

در نتیجه به افرادی که به دنبال تحصیل سود از راه سرمایه‌گذاری در بانک هستند توصیه می‌شود که با خرید اوراق مشارکت سود بیشتری بدست آورند زیرا که سود اوراق مشارکت از بانک‌ها بیشتر است.

از «منحنی بازده» اوراق چه می‏‏‌دانید؟

ندا بشیری سرپرست معاونت توسعه کسب و کار فرابورس ایران اوراق مختلف دارای سررسیدهای مختلفی هستند، علاوه بر آن اوراق دارای سررسید یکسان نیز ممکن است به دلیل ریسک خاص ناشر دارای بازده تا سررسیدهای متفاوتی باشند. به همین‌خاطر شاخصی از بازده تا سررسید اوراق با کیفیت اعتباری مشابه، تحت‌عنوان منحنی بازده تعریف شده تا نمایه‌‌‌ای از بازده در سررسیدهای مختلف باشد. فرابورس ایران به عنوان بزرگ‌ترین بازار اوراق با درآمد ثابت ایران پس از انتشار سیندکس (شاخص اوراق بهادار با درآمد ثابت) به دلیل لزوم و اهمیت بالای انتشار منحنی بازده، اقدام به محاسبه و انتشار روزانه این منحنی کرده است.

بازده تا سررسید (YTM) درصورتی که تا سررسید نگهداری شود بازده کل از اوراق قرضه چه می دانید؟ یک ورقه بدهی است. این مشابه بازده داخلی (Internal rate of return) است که در آن سرمایه‌گذار ورقه بدهی را تا سررسید نگهداری می‌کند و تمامی کوپن‌‌‌های آن در همان نرخ بازده تا سررسید سرمایه‌گذاری دوباره می‌کند.

1

2

کاربرد منحنی بازده در تحلیل‌‌‌های اقتصادی و مالی

با استفاده از شیب این منحنی، می‌توان آینده نرخ سود و وضعیت اقتصادی را تفسیر کرد، به این معنی که شیب بیشتر نشانگر رشد اقتصادی و افزایش نرخ سود در آینده است و منحنی تخت با شیب منفی یا نزدیک صفر نیز نشان‌‌‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی و کاهش نرخ سود در آینده است. منحنی بازده به عنوان مبنا برای بازار بدهی با ابزارهایی همچون نرخ‌های وام مسکن و بازار بین بانکی استفاده می‌شود.

در حالت عادی منحنی بازده دارای شیب مثبت است و سررسیدهای بالاتر دارای نرخ بیشتری هستند، این به دلیل افزایش ریسک‌های مرتبط با زمان طولانی‌‌‌تر است. در منحنی بازده معکوس نرخ بازده اوراق کوتاه‌‌‌مدت از نرخ اوراق بلندمدت بالاتر است و این نشانه رکود پیش‌‌‌رو در اقتصاد است. در منحنی تخت، نرخ بازده اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به هم نزدیک است که می‌تواند نشانه‌‌‌ای از ثبات نرخ سود یا تغییر وضعیت اقتصادی باشد. بنابراین تغییر در شیب و شمایل منحنی بازده نشان از تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران از اقتصاد و نرخ سود دارد.

اثر عوامل عرضه و تقاضا در تعیین شکل منحنی بازده

مواردی چون نیازهای سرمایه‌گذاران که میزان تقاضای سرمایه‌گذاری در سررسیدهای مختلف را تعیین می‌کند نیز بر شکل منحنی بازده موثر است. به عنوان مثال هنگامی که صندوق‌های بازنشستگی برای تطبیق دارایی و تعهدات بیشتر در اوراق بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند یا هنگامی که بانک‌ها برای تطابق با تعهدات به سپرده‌‌‌گذاران بیشتر در اوراق کوتاه‌‌‌مدت سرمایه‌گذاری کنند بر این نرخ اثر دارند.

منحنی بازده نماگر کلی تغییرات نرخ و واکنش بازار بدهی به اخبار و وقایع اقتصادی است، نرخ سود، تورم و رشد اقتصادی مهم‌ترین عوامل موثر بر منحنی بازده هستند.

مزیت تحلیل‌‌‌های مربوط به منحنی بازده برای سرمایه‌گذاران

منحنی بازده جهت طراحی استراتژی‌‌‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت کاربرد دارد. بررسی روند تغییرات این منحنی طی زمان و پیش‌بینی نحوه تغییر شکل آن می‌تواند بسیار سودمند باشد. به عنوان مثال افزایش عرضه از مبدا منحنی یا همان افزایش یکنواخت منحنی بازده موجب کاهش ارزش اوراق در تمام سررسیدها می‌شود اما سررسیدهای کوتاه‌‌‌تر به دلیل دیرش پائین‌‌‌تر کمتر دچار کاهش ارزش می‌‌‌شوند. در این حالت استراتژی کاهش وزن اوراق بلندمدت و افزایش وزن اوراق کوتاه‌‌‌مدت است.

در حالت تغییر شیب و انحنا، بنا به میزان تغییر برخی اوراق دچار کاهش ارزش می‌‌‌شوند و ارزش دیگر اوراق افزایش پیدا می‌کند. روند تغییرات منحنی بازده ریسک سرمایه‌گذاری مجدد را نیز به خوبی نمایش می‌دهد. منحنی بازده علاوه بر کاربرد در تدوین استراتژی‌‌‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی نرخ سود مبنایی برای هزینه تامین مالی و تعیین حباب قیمت اوراق با درآمد ثابت است.

کاربردهای منحنی بازده در محاسبات نرخ تنزیل

بازده تا سررسید اوراق کوتاه‌‌‌مدت دولتی با نقدشوندگی بالا، شاخصی از نرخ بازده بدون ریسک محسوب می‌شود؛ این مقدار را از منحنی بازده می‌توان استخراج کرد.

برای سررسیدهای طولانی‌‌‌‍ باید صرف ریسک دوره زمانی را نیز لحاظ کرد، این صرف ریسک عمدتا حاصل عدم‌اطمینان در مورد تورم و چرخ‌‌‌های تجاری در دوره زمانی طولانی‌‌‌تر است. صرف ریسک را می‌توان از تفاوت بازده کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت در منحنی بازده تقریب کرد. در اغلب اوراق با ریسک اعتباری نیز مواجه هستیم، بنابراین در این اوراق صرف ریسک اعتباری نیز باید لحاظ شود. این صرف ریسک از تفاوت منحنی بازده اوراق دولتی و غیردولتی قابل تقریب است. صرف ریسک مهم دیگر صرف ریسک نقدشوندگی است که با بررسی اوراق در دوران عرضه توسط ناشر و پس از آن یا مقایسه منحنی بازده اوراق با نقدشوندگی بالا با منحنی بازده اوراق با نقدشوندگی پائین و رتبه اعتباری مشابه قابل تخمین است.

با محاسبه صرف ریسک‌های سهام مختلف و افزودن به صرف ریسک اوراق بدهی مبنایی برای ارزش‌گذاری سهام نیز به دست خواهد آمد. بر همین اساس بررسی روند این منحنی در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری چه برای سرمایه‌‌‌پذیران و چه برای سرمایه‌‌‌‎گذاران بسیار اساسی و پراهمیت است.

نحوه محاسبه منحنی بازده در فرابورس

منحنی بازده با استفاده از مدل نلسون سیگل برازش شده است. در این مدل با استفاده از سه پارامتر منحنی بازده تاسررسید تخمین زده می‌شود. به معنای عرض از مبداء، به معنای شیب و نشان‌دهنده انحنای منحنی بازده تاسررسید است.

3

p10 copy

انتشار منحنی بازده توسط فرابورس ایران

در حال حاضر منحنی اوراق دولتی و منحنی اوراق غیردولتی به صورت جداگانه منتشر می‌‌‌شوند، اما طی چند روز آینده، به دلیل تفاوت معنادار نرخ اسناد خزانه به نسبت دیگر اوراق دولتی به زودی منحنی جداگانه اسناد خزانه دولتی نیز منتشر می‌‌‌شود. همچنین به دلیل معاملات محدود اوراق غیردولتی و بسیاری از اوراق دولتی به زودی منحنی بازده بر حسب قیمت‌گذاری ماتریسی و تنها بر اساس اوراق معامله‌‌‌شده نیز منتشر خواهد شد.

به عنوان نتیجه‌‌‌گیری از این نوشتار می‌توان اینطور بیان کرد که در حال حاضر در بازار پول و سرمایه کشورمان، منحنی بازده توان تحلیل و پیش‌بینی نرخ سود را افزایش می‌دهد. شمایل منحنی بازده حاکی از انتظارات بازار از آینده نرخ سود است. منحنی بازده صعودی می‌تواند نشان از انتظارات صعودی و منحنی بازده نزولی می‌تواند نشان از انتظار نزولی نرخ سود باشد.

تفکیک نرخ‌های مختلف بازده اوراق بر مبنای سررسید نیز توان تحلیلگر جهت بررسی رفتاری نرخ در سررسیدهای مختلف را افزایش می‌دهد. منحنی بازده اوراق دولتی امکان محاسبه نرخ بازده بدون ریسک را فراهم می‌کند. منحنی بازده امکان شناسایی حباب قیمتی مثبت و منفی اوراق با درآمد ثابت را ایجاد می‌‌‌کند.

گروه‌‌‌هایی که از تفاسیر منحنی بازده استفاده می‌کنند شامل واسطه‌‌‌گری‌های مالی، بانک‌های تجاری و مرکزی و دولت هستند. به عنوان مثال بانک‌های تجاری در سررسیدهای عمدتا کوتاه‌‌‌مدت (سپرده‌‌‌های بانکی) تامین مالی می‌‌‌شوند و در سررسیدهای عمدتا بلند‌‌‌مدت (وام‌‌‌های بانکی) سرمایه‌گذاری می‌‌‌کنند. مازاد سپرده بر وام را نیز غالبا در اوراق کوتاه‌‌‌مدت جهت تطبیق دیرش دارایی‌‌‌ها و تعهدات، سرمایه‌گذاری می‌‌‌کنند. بنابراین تحلیل روندهای منحنی بازده در مدیریت سود و ریسک بانک‌ها اساسی است.

در تعهدات پذیره‌‌‌نویسی، متعهد در اوراقی با سررسید خاص متعهد می‌‌‌شود؛ بنابراین نرخ بازده در آن سررسید برای متعهد و ناشر بسیار پراهمیت خواهد بود یا اینکه ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه در اوراق با درآمد ثابت و بازده مورد انتظار این صندوق‌ها وابسته به شکل و روند منحنی بازده است. بنابراین تحلیل این منحنی برای سرمایه‌گذاران و ناشران اوراق با درآمد ثابت اساسی است. در خصوص نوع استفاده بانک‌های مرکزی نیز باید گفت، با تحلیل منحنی بازده امکان اعمال بهتر نرخ سیاستی بانک مرکزی و انجام عملیات بازار باز فراهم می‌‌‌شود. در کنار این موضوع، دولت نیز با تحلیل منحنی بازده بهتر می‌تواند برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی خود را تنظیم کند.

از اوراق قرضه چه می دانید؟

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund (بخش دوم)

انواع مختلف کسب بازدهی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سه روش مختلف از سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بازدهی کسب می‌کنند: توزیع سود تقسیمی سهام شرکت‌ها یا بهره اوراق به سرمایه‌گذاران: چون صندوق سرمایه‌گذاری سبد مختلفی از اوراق سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه را نگهداری می‌کند در صورتی که شرکت‌ها سود تقسیم کنند …

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Fund (بخش اول)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری است که در سبدی متنوع از سهام، اوراق و یا سایر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری (معمولا شامل سهام یا اوراق است) می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس حجم و ارزش کاملا متنوع هستند و هیچ قانونی برای نگهداری از ترکیب دارایی‌های آنها وجود ندارد بلکه این تصمیم مدیران صندوق است …

انواع شاخص در بورس

یکی از ابزارهای تحلیلی در بورس شاخص نام دارد، شاخص نمودار یا نماگری برای نشان دادن تغییرات قیمت سهام شرکت های بورسی در یک زمان مشخص است؛ شاخص از اوراق قرضه چه می دانید؟ انواع مختلفی دارد که بر اساس متغییرهای آن دسته بندی می‌شود و هرکدام نشانگر متغییر خاصی هستند. یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری یا تحقیق و تحلیل …

اوراق قرضه و صکوک چیست و چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

اوراق قرضه و صکوک نوعی ابزارهای مالی هستند که تفاوت آن ها در اسلامی و غیر اسلامی بودن آن است. اوراق قرضه و صکوک نوعی ابزارهای مالی هسند که در بازار سرمایه مورد معامله قرار می گیرند. در کشورهای اسلامی اوراق قرضه به دلیل داشتن بهره نوعی ربا محسوب شده و حرام است بر این …

قرارداد آتی و انواع آن در بورس ایران/بازار آتی چه کاربردی دارد؟

قرارداد آتی (پیمان آتی) ، قراردادی دو طرفه است که بر اساس آن، خریدار و فروشنده تعهد می دهند دارایی ثابت قرارداد را به قیمت مشخص و در تاریخ معینی در آینده معامله کنند. قرارداد آتی نوعی اوراق مالی است که در بازار سرمایه می توان آن را به عنوان اوراق مالی معامله کرد. در …

اختیار معامله در بورس و انواع آن/اوراق مشتقه چیست؟

اختیار معامله قرارداد دو طرفه است که خریدار و فروشنده آن را بر اساس یک قیمت ثابت در زمان مشخص شده برای زمانی در آینده تنظیم می‌کنند که طبق آن خریدار قرارداد حق دارد دارایی خریداری کرده را در زمان معین بفروشد یا نگه دارد. اختیار معامله که در بازار جهانی به معاملات آپشن شناخته …

انواع نسبت های مالی بورس و کاربرد آن در تحلیل بنیادی

نسبت های مالی یکی از مهم ترین ارکان در تحلیل بنیادی است که با استفاده از آن ها می توان ارزنده بودن یک شرکت را تشخیص داد. نسبت های مالی مقادیر عددی و فرمول هایی هستند که با استفاده از آن ها می توانیم بنیاد یک شرکت را بسنجیم. در واقع نسبت های مالی مهمترین …

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

تحلیل یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه است که به وسیله آن می توان سهام یک شرکت را ارزیابی کرده و ارزنده بودن آن را تشخیص داد. در بازار سرمایه از دو روش تحلیلی برای ارزیابی سهام شرکت ها استفاده می شود که این دو روش شامل تحلیل فاندامنتال(بنیادی) و تکنیکال است. تحلیل جزئی …اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.