شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران


تلاش بورس برای حفظ ثروت سهامداران

تاکنون از مبلغ 24 هزار میلیارد تومانی که برای اوراق اختیار فروش تبعی پیش بینی شده ودرخواست انتشار 3500 میلیارد تومان دیگر هم ارسال شده که مدارک این شرکت ها در حال بررسی است و زمانی که تعهداتشان انجام شد، اخبار مربوط به آن توسط معاونت بازار اعلام می شود.

تلاش بورس برای حفظ ثروت سهامداران

به گزارش عصر گمرک به نقل از مالی، علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران با اشاره به اینکه مولفه های اقتصادی بازار روند مثبتی دارد و قیمت کامودیتی ها رو به رشد است، همچنین قیمت نفت تثبیت شده و نرخ فروش محصولات شرکت ها نیز قابل توجه است، تاکید کرد: با توجه به حمایت های همه جانبه ای که حاکمیت انجام داد، یعنی دولت در راس و سایر قوا نیز در حمایت از بازار وارد عمل شدند، مقررات خوبی در راستای حمایت از سهامداران خرد تصویب و منابع مالی موثری به شکل های مختلف به بازار تزریق شده شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران و آخرین رقم، مبلغ 1000میلیارد تومانی بود که صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت تزریق کرده و این روزها شاهد آن هستیم که به تناسب شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران شرایط بازار و در راستای نقدشوندگی بازار، اقدامات لازم انجام می شود.
مدیرعامل بورس تهران ضمن بیان اینکه بازار سرمایه، دوران تثبیت را می گذراند، گفت: شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران با توجه به حمایت های همه جانبه ای که حاکمیت انجام داد، یعنی دولت در راس و سایر قوا نیز در حمایت از بازار وارد عمل شدند، مقررات خوبی در راستای حمایت از سهامداران خرد تصویب و منابع مالی موثری به شکل های مختلف به بازار تزریق شده و آخرین رقم، مبلغ 1000 میلیارد تومانی بود که صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت تزریق کرده و این روزها شاهد آن هستیم که به تناسب شرایط بازار و شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران در راستای نقدشوندگی بازار، اقدامات لازم انجام می شود.
مدیر عامل بورس تهران در پاسخ به این سوال که سرانجام انتشار 24 هزار میلیارد تومان اوراق شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران تبعی چه شد؟ توضیح داد: برنامه ورود منابع به بازار اقدام بسیار مفیدی است که با تلاش مدیر عامل سازمان و با مشارکت حقوقی های بزرگ بازار و نهاد های مالی آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه عمده شرکت های بزرگ و بنیادی که وزن اصلی ارزش بازار را تشکیل می دهند پای کار آمده اند، افزود: تا کنون در بورس تهران انتشار 1350 میلیارد تومان اوراق تبعی، قطعی شده که اول هفته آتی روی نمادهای شستا، فولاد کویر، شرکت های هلدینگ خلیج فارس و چند نماد دیگر اجرا و مستقیما از سهام سهامداران خرد حمایت خواهد شد. ابزار این کار هم اوراق اختیار فروش تبعی است که از سال 91در بازار سابقه اجرا دارد.
مدیرعامل بورس تهران، کف تضمین برای این اوراق را 20 درصد دانست و گفت: سهامدار عمده یا منتشر کننده این اوراق، به کسانی که این سهام را تا یکسال دیگر حفظ کنند، اطمینان داده است که حداقل شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران 20 درصد بازدهی را دریافت می کنند. این اتفاق چند ویژگی دارد. از جمله بیانگر آن است که بنگاهی که این اوراق را منتشر کرده، شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران نسبت به عملکرد خود در حوزه تولید کالا و خدمات و سودآوری مجموعه خود مطمئن است.
وی افزود: دیگر مزیت این است که افزایش قیمت احتمالی سهم نیز متوجه سهامدار خرد خواهد بود. به همین دلیل از اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان ابزار هیبریدی یاد می شود.
به گفته صحرایی، همچنین تاکنون از مبلغ 24 هزار میلیارد تومانی که برای اوراق اختیار فروش تبعی پیش بینی شده، انتشار هزار و 50 میلیارد تومان دیگر هم از سوی شرکت ها درخواست شده بود که اجرایی می شود. ثبهسا، ثامید، ونوین، وقرن، وبهمن به عنوان نمادهای دارایی پایه انتخاب شده اند و سهامداران عمده، این منابع را در مجموعه خود صرف حمایت می کنند.
به گفته مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، درخواست انتشار 3500میلیارد تومان دیگر هم ارسال شده که مدارک این شرکت ها در حال بررسی است و زمانی که تعهداتشان انجام شد، اخبار مربوط به آن توسط معاونت بازار اعلام می شود.
وی با بیان اینکه این موضوع به طور مستمر در حال پیگیری است تا اجرایی شود، افزود: البته به طور معمول شکل گیری چنین روندهایی، با مشکلاتی هم مواجه می شود اما اگر سهامدارانی که متعهد به انجام آن هستند اقدامات لازم را اجرایی نکنند، شرکت بورس تهران این موارد را به بازار اعلام می کند.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به اینکه مولفه های اقتصادی بازار روند مثبتی دارد و قیمت کامودیتی ها رو به رشد است، قیمت نفت تثبیت شده و نرخ فروش محصولات شرکت ها نیز قابل توجه است، تاکید کرد: در چنین شرایطی ضروری است شرکت ها علاوه بر شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران وظایف شرکت داری خود از منافع سهامدارانشان حمایت کنند، یا اگر می بینند که سرمایه سهامداران به ویژه سهامداران خرد بی آنکه مولفه های بنیادی بازار دستخوش تغییر شده باشد تحت تاثیر قرار گرفته، در راستای حفظ ثروت سهامداران، اقدامات لازم را انجام دهند. این کار در دنیا معمولا از طریق سهام خزانه انجام می شود. در کشور ما نیز با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، به سهامداران خرد اطمینان داده می شود که هم از مزایای حداقل بازده سایر گزینه های بدون ریسک مانند سپرده های بانکی برخوردار و هم با افزایش قیمت ها از سود نقدی حاصل از سهامداری خود برخوردار می شوند.

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک تجارت، بانک ملت، ایرانخودرو، سایپا و پالایش نفت تهران

‌می‌متالز - اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سایپا در نماد هساپا۱۰۸ به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت سایپا (خساپا) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر […]

به گزارش می‌متالز،

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت سایپا در نماد هساپا۱۰۸

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت سایپا (خساپا) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک ملت در نماد هملت۱۰۸

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک ملت (وبملت) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک تجارت در نماد (هتجار۱۰۸)

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک تجارت (وتجارت) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت پالایش نفت تهران در نماد (هتران۱۰۸)

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت پالایش نفت تهران (شتران) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت ایران خودرو در نماد (هخود۱۰۸)

به اطلاع فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) با هدف تأمین مالی منتشر نماید. عرضه اوراق فوق از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود:

طرح بیمه سهـام از سه روز آینده اجرایی می شود

طرح بیمه سهـام از سه روز آینده اجرایی می شود

حداقل بازده سالیانه 20 درصدی روزشمار برای سهام 29 شرکت با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی از روز شنبه (7 تیر) توسط ناشر اوراق تضمین می شود.

به گزارش شانا، قیمت فروش اوراق اختیار فروش تبعی به گونه ای خواهد بود که سهامداران با خرید آن و در اختیار داشتن سهام مربوطه، به میزان حداقل 20 درصد سالیانه (به صورت روزشمار و متناسب با تعداد روزهای باقیمانده تا تاریخ اعمال) بازدهی کسب می کنند، بدیهی است این میزان، حداقل بازدهی تضمین شده سهام خواهد بود و درصورت بازده مازاد (افزایش قیمت سهم به بالاتر از قیمت اعمال) آن نیز به سرمایه گذاران تعلق خواهد گرفت.

با اعلام آمادگی سهامداران عمده حقوقی، شرکتهای تابعه ناشر، صندوقهای اختصاصی بازارگردانی و صندوق توسعه بازار سرمایه برای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، این اوراق برای سهام 29 شرکت، به شرح جدول ذیل، از روز شنبه منتشر می شود:

براساس این گزارش، قیمت فروش اوراق اختیار فروش تبعی به گونه ای خواهد بود که سهامداران با خرید آن و در اختیار داشتن سهام مربوطه، به میزان حداقل 20 درصد سالیانه (به صورت روزشمار و متناسب با تعداد روزهای باقیمانده تا تاریخ اعمال) بازدهی کسب می­ کنند، بدیهی است این میزان، حداقل بازدهی تضمین شده سهام خواهد بود و در صورت وجود بازده مازاد (افزایش قیمت سهم به بالاتر از قیمت اعمال)، آن نیز به سرمایه گذاران تعلق خواهد گرفت.

با توجه به اعلام آمادگی سهامداران عمده، شرکتهای تابعه ناشر، صندوقهای بازارگردانی اختصاصی و صندوق توسعه بازار سرمایه و براساس برنامه ریزی، اوراق اختیار فروش تبعی برای سایر نمادهای معاملاتی نیز متعاقباً با هماهنگی سهامداران عمده حقوقی و ناشران عرضه خواهد شد.

همچنین حجم عرضه روزانه با هماهنگی سهامداران حقوقی و ناشران، متناسب با تقاضای بازار قابل افزایش خواهد بود.

سایر شرایط عرضه اوراق اختیار فروش تبعی به شرح ذیل است:

1- تاریخ اعمال: برای کلیه اوراق فوق 93/10/03 است.

2- دوره معاملاتی: از 93/4/07 تا 93/9/30

3- روش محاسبه قیمت فروش اوراق اختیار فروش تبعی در هر روز :

4- سهامداران باید در پایان هر روز معاملاتی حداقل به میزان اوراق اختیار فروش تبعی هر سهم که تحت مالکیت دارند، مالکیت سهام مربوطه را نیز در اختیار داشته باشند. در غیر اینصورت مازاد اوراق اختیار فروش تبعی نسبت به تعداد سهام مربوطه باطل خواهد شد.

شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران

اوراق تبعی مانع از فروش های هیجانی سهام می شود

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: اوراق تبعی مانع از فروش های هیجانی سهام می شود.

به گزارش صدای چراغ امید نیوز، سید علی سجادی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق با بیان اینکه انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به نوعی بیمه سهام در مقابل نوسانات قیمت ها است، گفت: با این ابزار سهامدارانی که به صورت عمده یا خرد دارنده سهم هستند اطمینان حاصل می کنند که در یک قیمت مشخصی در سررسید معین قادرند سهام خود را با یک بازدهی معقول نقد کنند.

روز گذشته نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه برگزار شد که از موضوعات مهمی که در این نشست به جمع بندی رسید، حمایت هلدینگ ها از سهام زیر مجموعه خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی بود.

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق در این باره به تسنیم گفت: با اوراق تبعی خیال سهامداران از بابت ریسک افت قیمت سهام و سود تضمین شده، راحت می شود و می توانند با اطمینان خاطر نسبت به نگهداری سهام خود اقدام کنند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: اوراق تبعی این اطمینان خاطر را به سهامداران و شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران مجموعه هایی مانند صندوق ها و سبدگردان ها می دهد که بازدهی مشخصی را تا سررسید اوراق برای خود فراهم کنند. از این جهت اوراق فوق در شرایطی که ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بازار زیاد شده و سهامداران نگران سود خود هستند می تواند اطمینان خاطری را برای فعالان بازار فراهم نماید.

به گفته سجادی، این ابزار می تواند در افزایش اعتماد سهامداران اثرگذار باشد. وی در این باره توضیح داد: باوجود افشای اطلاعاتی که همواره از سوی ناشران و شرکت های بورسی اتفاق می افتد باز هم عدم تقارن های اطلاعاتی ممکن است وجود داشته باشد. اما باید توجه داشت که مدیران شرکت و سهامداران عمده که نماینده سهامداران خرد هستند اطلاعات دقیق تری از شرکت دارند و زمانی که سهامدار عمده سهم را در قیمت مشخصی تضمین کرده و به نوعی به سهامداران اختیار فروش می دهد اطمینان خاطر و آسودگی را به سهامداران می دهد.

وی در بخش پایانی صحبت های خود درمورد نقش اوراق تبعی در رونق بازار نیز گفت: اوراق تبعی می تواند از فروش های هیجانی جلوگیری کند. به عبارتی انتشار این اوراق از سوی ناشران، سمت عرضه سهام را تضعیف کرده و عملا جلوی روند کاهشی قیمت سهم را می گیرد و با این تفاسیر، اختیار فروش تبعی به سهامداران اطمینان خاطر می دهد.

نخستین عرضه اولیه بورس به همراه اوراق اختیار فروش تبعی + جزئیات

نخستین عرضه اولیه بورس به همراه اوراق اختیار فروش تبعی + جزئیات

معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام‌کرد: نخستین عرضه اولیه بورس تهران با پشتوانه اوراق اختیار فروش تبعی و تضمین حداقل سود ۲۵ درصد در دوره یک‌ساله فردا (چهارشنبه، پنجم خردادماه) انجام می‌شود.

به گزارش شهرآرانیوز، «محمود گودرزی» به عرضه اولیه فردا اشاره کرد و افزود: هم‌زمان با تخصیص سهام شرکت «صنعت غذایی کوروش» با نماد «غکوروش»، معادل دارایی هر یک از خریداران سهام در نماد غکوروش (تعداد سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه)، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هکوروش۱۰۳» تخصیص می‌یابد.

وی با بیان به اینکه تخصیص اوراق اختیار فروش تبعی هم‌زمان با عرضه اولیه برای نخستین بار در بورس تهران انجام می‌شود، اظهار داشت: این روش با توجه به شرایط کنونی بازار و با هدف رفع نگرانی و تضمین حداقل سود برای سرمایه‌گذاران اجرا می‌شود، بر این اساس مشارکت‌کنندگان در این عرضه دیگر نگران افت قیمت سهام خود نبوده و اطمینان خاطر از فروش سهام خود در سررسید با قیمت مناسب را داشته باشند.

گودرزی خاطرنشان‌کرد: در صورتی که قیمت سهم شرکت «صنعت غذایی کوروش» در تاریخ سررسید کمتر از قیمت اعمال باشد، دارنده اوراق اختیار فروش می‌تواند با دریافت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم (درصورت توافق سرمایه‌گذاران و عرضه‌کننده) یا واگذاری سهام به عرضه‌کننده از مزایای اوراق تبعی منتفع شود.

وی ادامه‌داد: همچنین در صورتی که قیمت اعمال اوراق تبعی کمتر از قیمت سهام مذکور در تاریخ سررسید باشد، سرمایه‌گذار الزامی به استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی نداشته و می‌تواند سهام خود را با قیمت بالاتر در بازار به فروش برساند.

معاون بازار بورس تهران تصریح‌کرد: با خرید سهام صنعت غذایی کوروش در روز عرضه اولیه، اوراق اختیار فروش تبعی به سرمایه‌گذاران تخصیص می‌یابد و نیازی به انجام معامله جداگانه برای خرید اوراق اختیار فروش تبعی نیست. همچنین تخصیص اوراق تبعی فقط در روز عرضه اولیه انجام می‌شود و در صورت خرید سهام مذکور در سایر روزها، تخصیص اوراق تبعی موضوعیت ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: سرمایه‌گذارانی می‌توانند از اوراق تبعی استفاده کنند که سهام مذکور را تا سررسید اوراق نگهداری کنند و با فروش سهام قبل از سررسید، اوراق تبعی فاقد اعتبار خواهد بود.

به گزارش ایرنا، براساس آگهی عرضه اولیه سهام شرکت صنعت غذایی کوروش با نماد غکورش فردا (چهارشنبه، پنجم خرداد ماه) تعداد ۲۴۰ میلیون سهم معادل هشت درصد از سهام این شرکت به عنوان پانصد و چهل و ششمین شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش «محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر» گروه «تولید روغن‌های حیوانی و نباتی» و طبقه «تولید روغن‌ها، چربی‌های گیاهی و حیوانی» در فهرست نرخ‌های بازار دوم و به شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت عرضه خواهد شد.

در این عرضه اولیه به هر کد معاملاتی حداکثر ۵۰۰ سهم در دامنه قیمتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ ریال تا ۲۹ هزار و ۹۵۰ ریال تعلق می‌گیرد.

اوراق اختیار فروش تبعی که در ایران به عنوان بیمه کردن سهام از آن یاد می‌شود، نوعی ابزار است که به وسیله آن نوسانات و زیان سهام بیمه می‌شود.شیوه اجرای اختیار فروش تبعی در ایران
فردی که اقدام به خریداری این اوراق می‌کند، در صورتی که در تاریخ اعمال، قیمت سهم پایین‌تر از نرخ توافقی باشد زیان او جبران خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.